บริษัท อินสไปร์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด “Professional Services”

Share

Loading

Professional Services รากฐานแห่งความสำเร็จของการวางระบบเทคโนโลยีไร้สาย

เทคโนโลยีไร้สาย (Wireless Technology) ถือเป็นเทคโนโลยีพื้นฐานที่มีความสำคัญ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้โซลูชั่นเทคโนโลยีด้านต่างๆ สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีระบบรักษาความปลอดภัย “Security Systems” จนถึงระดับเมืองอัจฉริยะ (Smart Cities) ซึ่ง เทคโนโลยีไร้สาย ถือเป็นเทคโนโลยีที่มีบทบาทสำคัญเป็นอันดับต้น ๆ เลยทีเดียว

บริษัท อินสไปร์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด “INSPIRECOMM” เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบเครือข่ายทุกประเภท ตลอดจนงานบริการให้คำปรึกษา ออกแบบ และบริการหลังการขาย ถือเป็นหนึ่งในผู้นำด้านระบบเครือข่ายแบบไร้สาย และอุปกรณ์ระบบเครือข่ายแบบใช้สายใยแก้วนำแสง (ไฟเบอร์ออบติก) ในแวดวงเทคโนโลยีระบบรักษาความปลอดภัย ซึ่งสร้างสรรค์ผลงานในโซลูชั่นด้านระบบความปลอดภัยเอาไว้ในโครงการต่าง ๆ มากมาย พร้อมทั้งมีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี

คุณสร้างรัฐ หัตถวงษ์  CEO บริษัท อินสไปร์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด กล่าวว่า…

“เราเป็นบริษัทนำเข้า สินค้าอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ทั้งแบบไร้สาย และใช้สาย ที่เป็นกลุ่ม Vertical Market หรือ ตลาดที่มีการใช้งานเฉพาะทาง โดยเฉพาะในกลุ่มของ Security Systems ซึ่งถือเป็นกลุ่มใหญ่ที่ดำเนินกิจการมาหลายปีแล้ว, โรงงานอุตสาหกรรม, รถไฟ, รถไฟฟ้า, สนามบิน, การไฟฟ้า รวมถึงยังต่อยอดไปในกลุ่ม Smart City อีกด้วย”

ดังนั้น เมื่อจะถามว่า INSPIRECOMM คือใคร… ก็ต้องตอบว่า INSPIRECOMM ก็คือผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย ให้แก่ Partner (Reseller และ Strategic Partner) และ System Integrator เท่านั้นแต่จุดเด่นของ INSPIRECOMM คือการมีทีมงานเทคนิค ที่รู้ลึกรู้จริงในตัวสินค้า โดยสามารถถ่ายทอด หรือต่อยอดเทคโนโลยีได้อยากถูกต้อง เพื่อให้สามารถใช้งานเทคโนโลยีได้อย่างเต็มศักยภาพ

“ด้วยเหตุนี้ INSPIRECOMM จึงไม่ใช้แค่การทำธุรกิจแบบซื้อมาขายไป แต่สิ่งที่ลูกค้ามีความเชื่อมั่น ก็คือการเป็นผู้ที่สามารถลงรายละเอียดในตัวสินค้าได้อย่างลึกซึ้ง มีความถนัด และรู้จริงในเนื้องาน จนสามารถทำงานได้อย่างสำเร็จลุล่วง”

คุณสร้างรัฐ หัตถวงษ์
CEO
บริษัท อินสไปร์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
Professional Services

เพราะคนถือเป็นรากฐานทั้งหมดของการทำงาน ดังนั้น นอกจากการมีเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ที่ดีเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว การมีทีมงานมืออาชีพก็ถืออีกหนึ่งจุดเด่นที่สำคัญของ INSPIRECOMM เช่นกัน

“เราได้สร้างทีมงานและระบบที่เรียกว่า Professional Services ซึ่งก็มีการเพาะบ่มสร้างทีมมาหลายปีแล้ว จนกระทั่งในวันนี้ เรามีความพร้อมที่จะให้บริการตลาดในวงกว้างได้อย่างมั่นใจ ด้วยทีมงานที่พร้อมจะทำให้ทุกๆ โครงการให้มีความสำเร็จอย่างที่ตั้งเป้าและวางแผนเอาไว้”

งานของ Professional Services นั้น ไม่ใช่แค่งานหลังการขาย แต่การทำงานจะเริ่มต้นตั้งแต่ก่อนการขายด้วยซ้ำ ดังนั้น ทีมงานจะต้องมีความเข้าใจในเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์อย่างถ่องแท้ จึงจะเชื่อมโยงไปถึงในขั้นตอนของการออกแบบระบบ เพื่อการออกแบบจะต้องเกิดขึ้นบนพื้นฐานของความเข้าใจในโซลูชั่นนั้นเอง จึงจะทำให้การออกแบบไม่ผิดพลาด สามารถใช้งานได้จริง

“เมื่อเราได้รับโจทย์ เราก็จะทำการออกแบบในขั้นแรก (Preliminary Survey & Design) เสร็จแล้วเราจะไปลงพื้นที่ เพื่อดูเพื่อดูลักษณะทางกายภาพของสถานที่จริงว่าเป็นอย่างไร (Physical Survey) แล้วก็กลับมาออกแบบอีกครั้ง เพื่อให้ได้ทั้ง Survey Report, Civil Work, Network Planning, BOM (Bill Of Material) เพื่อให้สิ่งที่ออกแบบมีความสมบูรณ์มากที่สุด” ในส่วนนี้เราเรียกว่า Design Phase

ทัศนคติของทีมงานคือแรงขับเคลื่อนขององค์กร

คนคือผู้ขับเคลื่อนองค์กร แต่สิ่งที่ขับเคลื่อนคนก็คือทัศนคติ ดังนั้น INSPIRECOMM จึงให้ความสำคัญในเรื่องของทัศนคติ

“ผมจะเน้นเรื่องทัศนคติของคน ไม่ว่าจะเป็นทัศนคติของทีมงานหรือทัศนคติของพาร์ทเนอร์ก็ตาม ทัศนคติที่พึงประสงค์ ก็คือการที่มีใจกว้าง พร้อมที่จะขับเคลื่อนและเดินไปข้างหน้าด้วยกัน แม้บางครั้งจะมีอุปสรรคบ้างก็ตาม แต่เราก็จะเดินต่อไปด้วยกัน ด้วยความซื่อสัตย์ จริงใจ และเอาชนะอุปสรรค์ต่าง ๆ ไปได้ เพราะในท้ายที่สุด สิ่งที่ผมปรารถนาก็คือการที่ลูกค้าจะมีความสุขเมื่อได้มาเจอเรา มีความสุขเมื่อได้รับมอบผลงานที่ดี ที่มีคุณภาพ ซึ่งผลงานจะดีได้ก็จะต้องสะท้อนออกมาจากทัศนคติที่ดีนั้นเอง ผมอยากให้คนที่ทำงานร่วมกับเรามีความสุขทั้งทีมงานและลูกค้า”

ดังนั้น ผู้ที่มาใช้บริการกับ INSPIRECOMM จึงสามารถเชื่อมั่นได้ว่าจะได้รับในสิ่งที่ดีกลับไป

จากอดีต ถึงปัจจุบัน สู่อนาคต

แม้ว่าในอดีตที่ผ่านมา INSPIRECOMM จะเป็นผู้นำเข้าสินค้าก็ตาม แต่ทว่าการทำธุรกิจ ก็จะไม่มุ่งไปที่การแข่งขันด้านราคาเป็นหลัก แต่จะเน้นที่ความชำนาญของทีมงานที่มีความเข้าใจในตัวสินค้า เข้าใจในการออกแบบที่ใช้ได้จริง รวมถึงตัวสินค้าก็มีความทนทาน เสถียร และไม่มีปัญหาในด้านการใช้งาน ในขณะเดียวกัน ราคาสินค้าก็สามารถจับต้องได้

ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้ INSPIRECOMM จึงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีความสำเร็จของผลงานมากมาย เป็นเครื่องหมายการันตีในคุณภาพของสินค้า และความสามารถด้านการให้บริการของทีม Professional Services

“เรามีความไว้วางใจในตัวสินค้าอยู่แล้ว ดังนั้น ในปัจจุบันเราจึงมองเรื่องการสร้างทีมงานเป็นภารกิจสำคัญ เพราะทีมงานคือรากฐานขององค์กร ผมจะให้ความสำคัญกับคนรุ่นใหม่มาก เพราะคนรุ่นใหม่คือกลุ่มคนที่เราสามารถสร้างการเรียนรู้ได้ เราสอนเขาได้บนพื้นฐานของความเชื่อใจกัน ผมจะให้โอกาสคนรุ่นใหม่ และฟังเสียงสะท้อนจากเขา แต่เขาต้องบอกเราด้วยนะ”

โลกในวันนี้ โดยเฉพาะโลกของเทคโนโลยี ถ้าเราไม่ดึงเอาพลังงานสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่มาใช้ เราจะไม่สามารถสร้างสิ่งใหม่ที่แตกต่างได้

“ยกตัวอย่างทีมงาน Professional Services ที่ผมได้สร้างขึ้นมานี้ ก็ใช้เวลาบ่มเพาะถึงสี่ปี จนถึงวันนี้ผมไว้วางใจแล้ว ซึ่งต่อไปในอนาคต ก็จะมีคนรุ่นใหม่ชุดใหม่เข้ามาเพิ่มอีก คนรุ่นใหม่ชุดเก่านี้ก็จะต้องถ่ายทอด ต่อยอด องค์ความรู้ต่อไป แต่เราก็ต้องปรับตัวอยู่เสมอ ผมจะเน้นย้ำกับน้อง ๆ ทุกคนเสมอว่า อย่าเอาความสำเร็จเก่า ๆ มาเป็นโมเดลของความสำเร็จในวันนี้ แต่สิ่งที่เราต้องทำ คือการต่อยอดจากความสำเร็จเก่าๆ นำข้อผิดพลาดมาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นไปเรื่อย ๆ เพราะถ้าเราเอาความสำเร็จเก่า ๆ มาเป็นโมเดลโดยไม่คิดจะปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงอะไรเลย สุดท้ายเราจะกลายเป็นคนตกรุ่น…”

สินค้าและเทคโนโลยี

ปัจจุบัน INSPIRECOMM มีสินค้าและเทคโนโลยีที่มีมาตรฐานและได้รับการยอมรับในระดับโลกอยู่หลายแบรนด์ด้วยกัน แต่ RADWIN ถือเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน

“ด้วยความที่ RADWIN เป็นสินค้าจากประเทศอิสราเอลที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกว่า เป็นผู้นำอันดับต้นๆในด้านเทคโนโลยีไร้สาย ดังนั้น สำหรับในประเทศไทยเอง RADWIN จึงได้รับความไว้วางใจในโครงการต่าง ๆ มากมาย รวมถึงทีมงาน Professional Service ของเราก็มีส่วนสนับสนุนในโครงการใหญ่ ๆ ต่าง ๆ มากมายด้วยเช่นกัน”

โดย RADWIN เป็นเทคโนโลยีการรับส่งข้อมูลไร้สาย ที่ถูกนำเอาไปประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ อย่างมากมายในปัจจุบัน เช่น งานกล้องจรปิด งานระบบรักษาความปลอดภัย ตลอดไปจนถึงระบบเทคโนโลยีเมืองอัจฉริยะ เป็นต้น

“ตัวอย่างผลงานซึ่งถือเป็นความสำเร็จและความภาคภูมิใจของเรา เช่น โครงการของ Hutchison Ports Thailand ซึ่งถือเป็นท่าเรือที่มีความทันสมัยที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยระบบเครนของท่าเรือแห่งนี้จะใช้การควบคุมการทำงานจากศูนย์ปฏิบัติการ (Operation Center) ในลักษณะ Remote Controlก็ได้ให้ความไว้วางใจในเทคโนโลยีไร้สายของ RADWIN และให้ทีมงาน Professional Services ของเราเป็นผู้ให้การออกแบบและวางระบบ”

“ผมขอยกตัวอย่างแทน คุณธนดนย์ มั่นคง Professional Services Manager APAC, Radwin Ltd. ในโครงการรถไฟฟ้าสายสีทอง ซึ่งถือเป็นระบบรถไฟฟ้าที่มีความทันสมัยมาก เพราะคนขับจะไม่ได้อยู่บนขบวนรถไฟ แต่จะใช้การควบคุมรถไฟจากระยะไกล ซึ่งโครงการนี้ก็ใช้เทคโนโลยีไร้สายของ RADWIN เช่นกัน โดยมีทีมงาน Professional Services เป็นผู้ให้การสนับสนุนด้านการออกแบบและวางระบบ ซึ่งเราสามารถการันตีได้ว่า ความเร็วของการรับส่งข้อมูลจะมีความเสถียร ตลอดแนวทางเดินรถไฟฟ้า เพราะเรามีประสบการณ์จากการวางระบบของ RADWIN ในต่างประเทศ เช่น การวางระบบของสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว (Moscow Metro) ซึ่งใช้เทคโนโลยีของ RADWIN ควบคุมการเดินรถกว่า 700 ขบวน”

เป้าหมายในก้าวต่อไป

INSPIRECOMM มองว่าการที่จะพัฒนาธุรกิจขึ้นมาได้นั้น จะต้องเริ่มต้นจากส่วนที่เล็กที่สุด นั้นก็คือคนที่อยู่ในองค์กร ดังนั้น การพัฒนาธุรกิจ ก็คือการพัฒนาคนในองค์กรให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น ตลอดไปจนถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้คนที่อยู่ในองค์กรมีความสุข มีความเป็นอยู่ที่ดี และได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม

“เราจะให้โอกาสทีมงานได้เรียนรู้ ให้โอกาสได้เติบโต และมีคุณภาพชีวิตที่ดี เราเปิดกว้างสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ทำงานกับเรา สนับสนุนให้มีความคิดสร้างสรรค์ มีการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี และในอนาคตสำหรับทีมงานที่ทำงานกับเรานาน ๆ เราก็จะเปิดโอกาสให้พวกเขาได้สร้างบริษัทของตัวเอง ซึ่งจะเป็นสตาร์ทอัพที่ทำเกี่ยวกับนวัตกรรมต่าง ๆ”

นอกจากนี้ INSPIRECOMM ยังมีแผนที่จะนำเอาระบบ ISO เข้ามาใช้ในองค์กรอีกด้วย “แม้ตอนนี้องค์กรของเราจะยังไม่ได้ใหญ่โต แต่ผมก็มองว่าการเริ่มต้นทำ ISO จากตอนที่เรายังเล็ก ๆ มันจะทำได้ง่าย และเมื่อเราสร้างระบบ ISO ขึ้นมาได้แล้ว ต่อไปแม้ว่าองค์กรจะขยายตัวแค่ไหน หรือคนจะเพิ่มขึ้นอย่างไร ระบบก็จะสามารถรองรับการเติบโตนี้ได้”

ยึดหลักธรรมาภิบาล

INSPIRECOMM ยังคงยืนหยัดทำธุรกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เน้นความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า จริงใจต่อพาร์ทเนอร์ โดยจะไม่เข้างานแข่งกับบริษัทที่เป็น SI เพราะต้องการที่จะเติบโตไปพร้อม ๆ กัน และเป็นพันธมิตรทางธุรกิจร่วมกันในระยะยาวมากกว่าการมุ่งหวังผลกำไรในระยะสั้น

“รวมถึงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทั้งในนามของบริษัท และในนามส่วนตัว เราก็ได้มีการเข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น กิจกรรมของสภากรุงเทพมหานครในช่วงสถานการณ์โควิดเมื่อปีที่แล้ว และที่กำลังจะเกิดขึ้นในปีนี้ก็คือ การประกวดวงโยธวาทิตโลก (WAMSB World Championship 2022) ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ”

“นอกจากนี้ยังได้มีส่วนร่วมในการออกแบบหลักสูตรการเรียนรู้ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะซึ่งจะเปิดพื้นที่ให้นักศึกษาได้ทดลองและสร้างสรรค์เทคโนโลยี” คุณสร้างรัฐกล่าว

สิ่งที่อยากฝากทิ้งท้าย

“เรายินดีให้การสนับสนุน ผู้ที่สนใจในผลิตภัณฑ์ และในบริการของเรา ขอเพียงเข้ามาบอกความต้องการ เราก็จะให้คำปรึกษาอย่างซื่อสัตย์และตรงไปตรงมา โดยมีทีมงาน Professional Services ซึ่งมีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และเข้าใจในเทคโนโลยีเป็นอย่างดีเป็นที่ปรึกษา”

“ทีม Professional Services จะเป็นรากฐานที่สำคัญในการวางระบบเทคโนโลยีที่ลูกค้าต้องการ และลูกค้าจะได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง โดยมีระบบเทคโนโลยีที่สามารถใช้งานได้ดีและใช้ได้ในระยะยาว” คุณสร้างรัฐ กล่าวทิ้งท้าย…

Inspire Communications Co., Ltd.
169/85 Sai4 square, Phuttamonthon Sai 4 Rd.,
Krathum Lom, Sam Phran, Nakhon Pathom 73110
Tel : 02-4827437
Mobile : (061) 5152929, (084) 3883221
E-mail : sales@inspirecomm.co.th
support@inspirecomm.co.th
Facebook : www.facebook.com/inspirecommunications

www.inspirecomm.co.th