บริษัท ดิจิตอล โฟกัส จํากัด “DIGITAL TRANSFORM TO NEW GEN”

Share

Loading

โดย บริษัท ดิจิตอล โฟกัส จํากัด ก่อตั้งและจดทะเบียนเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2545 ซึ่งเป็นช่วงที่ประเทศไทยกําลังฟื้นตัวจากเศรษฐกิจช่วงวิกฤติต้มยำกุ้ง นับเป็นโอกาสที่ดีมาก ที่เราเริ่มธุรกิจกล้องวงจรปิดในปีดังกล่าวเป็นธุรกิจเล็กๆ เช่าห้องแถวในการทำธุรกิจ

ในช่วงแรกที่กล้องวงจรปิดยังราคาสูง ไม่เป็นที่นิยม และการแข่งขันมีน้อยมาก ส่งผลให้การทำราคา และการหาลูกค้าไม่ลําบากเท่าปัจจุบัน

เริ่มต้นการขายจะเน้นการขายโครงการเป็นหลัก และบริษัทฯ ได้เป็นตัวแทนจําหน่ายกล้องวงจรปิดจากประเทศญี่ปุ่น และไต้หวัน ต่อมาบริษัทฯ ได้ เปลี่ยนมาเป็น

ตัวแทนจําหน่ายกล้องวงจรปิดให้กับแบรนด์ Hikvision ซึ่งในช่วงแรกมีความกังวลว่าจะขายไม่ได้ เพราะในช่วงนั้นภาพลักษณ์ คุณภาพของสินค้าจีนไม่ดี ชํารุดง่าย และไม่มีการรับประกัน แต่ในความเป็นจริง ในช่วงเวลานั้น Hikvision เป็นผู้ผลิตอุปกรณ์บันทึกภาพอันดับต้นๆ ของโลกแล้ว

จึงส่งผลให้เรามีความมั่นใจว่าสามารถนําเสนอขายได้อย่างแน่นอน แต่ในช่วงแรกต้องออกไปขายด้วยตนเอง เพราะบริษัทฯ ยังไม่เป็นที่รู้จัก จึงต้องอาศัยประสบการณ์ในการเป็นนักขายมือทอง (Top Sales) ของตนเองในการนําเสนอโดยเสนอในรูปแบบเกี่ยวกับฟังก์ชั่นที่ดี คุณภาพคงทน ราคาประหยัด และการรับประกันสินค้าของ Hikvision ทำให้ทีมขาย Digital Focus ขายดีขึ้นเรื่อยๆทุกปี มีตัวแทนจําหน่ายมากขึ้น และไม่กี่ปีต่อมา

คุณสมชาย ประจักษ์สูตร์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ดิจิตอล โฟกัส จํากัด
(Digital Focus Company Limited)

Hikvision ก็เป็นผู้ผลิตกล้องวงจรปิดอันดับ 1 ของโลก จนขยายกิจการอย่างรวดเร็ว ระยะเวลาที่ผ่านมามากกว่า 15 ปี บริษัทฯ ได้สร้างชื่อเสียงให้กับแบรนด์ Hikvision จนได้รับความนิยม และเป็นที่ยอมรับในคุณภาพของสินค้าในด้านกล้องวงจรปิดจากห้องเช่าห้องเดียว

ปัจจุบันบริษัทฯมีอาคารขนาดใหญ่เป็นของตนเอง 3 อาคาร วัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการจัดแสดงสินค้า จัดอบรมสัมมนา จัดเก็บสินค้าเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า และสำนักงาน รวมถึงบริหารหลังการขาย

ระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ตลาดกล้องวงจรปิดขยายตัวมาก มีผู้นําเข้ารายใหญ่ รายกลาง และรายเล็ก เข้ามาในตลาดจำนวนมาก รวมถึงมีการสร้างแบรนด์ต่างๆ อีกหลากหลายแบรนด์ รวมทั้งมีการนำเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ผสมผสานในรูปแบบการขายมากขึ้น ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับอานิสงส์ในการขายกล้องวงจรปิดเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก แต่ผลลัพธ์เรื่องยอดขายมียอดใกล้เคียงกัน เนื่องจาก เมื่อกล้องวงจรปิดได้รับความนิยม เป็นเรื่องปกติของวงจรธุรกิจ ที่เมื่อสินค้าใดขายดีและเป็นที่นิยม ย่อมมีคู่แข่งลงมาเล่นเป็นจำนวนมาก ซึ่งโดยส่วนใหญ่สินค้ากลุ่มนี้แค่ซื้อมาขายไปก็สามารถทำได้ ส่งผลให้ราคากล้องวงจรปิดลดลงไปมาก อีกทั้งเมื่อมีคู่แข่งจำนวนมากส่วนแบ่งการตลาดจึงถูกการกระจายออกไปสู่รายใหญ่รายย่อยจำนวนมากเช่นกัน

คุณชุดาพร ประจักษ์สูตร์

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ดิจิตอล โฟกัส จํากัด
(Digital Focus Company Limited)

ถึงแม้จำนวนขายสินค้าในช่วงเวลาที่ผ่านมาจะมีจำนวนที่สูงขึ้น แต่ผลลัพธ์ที่เป็นยอดขายอยู่ใกล้เคียงเดิมคือประมาณ 500 ล้านบาท มาหลายปี

ปี 2019 บริษัท ดิจิตอลโฟกัสจํากัด ได้รับรางวัล Asean Business Award สาขาธุรกิจครอบครัวขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นจุดสูงสุดของธุรกิจครอบครัว รางวัลธุรกิจครอบครัวขนาดใหญ่ สร้างความภาคภูมิใจให้พวกเราเป็นอย่างมาก แต่ก็ทำให้เราทราบตัวตนที่แท้จริงว่า เราควรยกระดับธุรกิจของเราเป็นองค์กรที่มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นได้แล้ว ไม่ใช่เป็นเพียงธุรกิจครอบครัวเท่านั้น เพราะเรามีพนักงานที่เราต้องดูแลมากกว่า 100 ชีวิต

จะทำอย่างไรให้มียอดขายที่เพิ่มขึ้น…
ทำอย่างไร…..ให้องค์กรเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

จึงวางแผนปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ขององค์กรในรูปแบบของ Digital Transform โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2019 ซึ่งเป็นปีที่ Covid-19 ระบาด พอดี

ขั้นตอนการทำ Digital Transform

จากการระบาดของ Covid-19 ได้เปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส คือมีสินค้า Thermal Camera ของ Hikvision เป็นกล้องตรวจจับอุณหภูมิที่เกิดมากับกระแส Covid-19 ส่งผลให้เป็นที่ต้องการของลูกค้า โดยเฉพาะองค์กรขนาดใหญ่ เพราะเป็นการวัดอุณหภูมิระยะไกล ไร้การสัมผัส มีแจ้งผลเป็นรูปแบบของเสียง และภาพผ่านจอ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และยังคงเป็นที่ต้องการมาจนถึงปัจจุบันนี้

ช่วงวิกฤติที่ผ่านมา ถึงแม้หลายๆบริษัทฯ ต้องหยุดดำเนินธุรกิจ ลดเงินเดือนพนักงานเพื่อให้องค์กรอยู่ต่อไปได้ แต่บริษัท ดิจิตอลโฟกัส จํากัด ยังสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง และดูแลพนักงานได้เป็นอย่างดี โดยพนักงานไม่ได้รับผลกระทบใดๆ ในช่วงเกิดโรคระบาด และได้รับการดูแลจากบริษัทฯ เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดหาวัคซีน จัดทำประกัน Covid-19 รวมถึงจัดหาข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อช่วยเหลือครอบครัวพนักงาน จากการที่บริษัทฯ ต้องการเป็นองค์กรที่เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน บริษัทฯ จึงได้สรรหามืออาชีพในการเข้ามาช่วยปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหารภายใน มีการปรับเปลี่ยนตั้งแต่ขั้นตอน นโยบายกระบวนการทำงาน และจัดทำแผนการอย่างมืออาชีพ ซึ่งบริษัทฯได้คุณสาริศาส์ส์ มหาเจริญสุข มาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน (Chief Finance officer : CFO) ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์มากกว่า 30 ปี ผ่านการทำงานกับองค์กรขนาดใหญ่ ได้ดำเนินการปรับปรุงการบริหารภายในองค์กร การบริหารความเสี่ยง และทุกขั้นตอนด้วยตนเอง จนกระทั่งสามารถนําพาบริษัทเข้าสู่การจดทะเบียนเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ได้สำเร็จ เข้ามาช่วยในการวางแผนงาน และปรับปรุงเปลี่ยนแปลง Process / Technology Transform โดยการนำ SAP, RPA, Chatbot, E-Doc, E-Tax ฯลฯ มาใช้ในองค์กร อีกทั้งองค์กรได้เริ่มทำ work force transform มีการอบรมพัฒนา reskill / upskill แก่ผู้บริหาร พนักงาน ในเรื่อง Hard skill และ Soft skill ให้มีความรู้ เพื่อเข้าสู่ยุค Digital

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นว่า หากบริษัทฯ ต้องการมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และก้าวทันเทคโนโลยี เข้าสู่ยุค Digital อย่างเต็มรูปแบบ เมื่อมีการสรรหาพนักงานใหม่ ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งผู้บริหาร หรือพนักงาน เป้าหมายของเราในการสรรหาคือ คนรุ่นใหม่ ที่มี Attitude ที่ดี รักการเรียนรู้ พร้อมปรับเปลี่ยน และรู้จักยืดหยุ่น เพื่อให้สามารถก้าวไปข้างหน้าไปได้พร้อมๆ กัน

บริษัทฯมีการดําเนินงานมามากกว่า 19 ปี มี Big Data ที่สำคัญจำนวนมาก จึงได้มีการทำ Data Transform นําข้อมูลประวัติตัวแทนจําหน่ายและลูกค้าทั้งหมดมาจัดระเบียบ มีการทำ Data Analytics เพื่อนําข้อมูลมาทำการวิเคราะห์หา SWOT และนําผลลัพธ์ดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุงด้านลูกสัมพันธ์ และการบริการหลังการขายให้ดีขึ้น และตอบสนองต่อสิ่งที่ลูกค้า ต้องการอย่างแท้จริง

Product Transform

ในช่วง Lock Down คุณสมชายได้มีโอกาสร่วมเรียนหลักสูตร Industrial Transform online ในโครงการ บัณฑิตพันธุ์ใหม่ รุ่น 3 ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม และสภาอุตสาหกรรม ด้วยทุนสนับสนุนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เป็นระยะเวลา 6 เดือน ทำให้นำความรู้มาใช้ในการทำ Product Transform จากการขายที่เน้นเฉพาะระบบอุปกรณ์

ที่สำคัญ บริษัท ดิจิตอล โฟกัส จํากัด ยังได้มีการทำ Product Transform จากการขายที่เน้นเฉพาะระบบ และอุปกรณ์กล้องวงจรปิดของ Hikvision ได้เพิ่มการทำ solution อาทิ Smart City / Smart building / smart factory / smart transform และสินค้าอื่นของ Hikvision ที่ไม่ใช่กล้องวงจรปิด อาทิ อุปกรณ์ Access Control / กันขโมย / จออัจฉริยะ / จอ LED&LCD /อุปกรณ์ X-ray / อุปกรณ์ตรวจจับโลหะแบบเดินผ่าน อีกทั้งบริษัทฯ ได้เพิ่มการนําเข้าสินค้าแบรนด์อื่นๆ มากขึ้น อาทิ Vivotek IP camera อันดับ 1 ของไต้หวัน Drone ยี่ห้อ DJI อันดับ 1 ของ โลก, Smart Home ยี่ห้อ Wulian และสินค้าอื่นๆ ทั้ง Hardware และ Software จากหลาย ประเทศ อาทิ อินเดีย, ยุโรป, USA

คุณสาริศาส์ส์ มหาเจริญสุข

ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน
(Chief Finance Officer: CFO)
บริษัท ดิจิตอล โฟกัส จํากัด
(Digital Focus Company Limited)

ที่กําลังอยู่ระหว่างศึกษา business model เพื่อลดกาวะการพึ่งพิงผู้ขายรายใดรายหนึ่ง เพื่อความเติบโตอย่างยั่งยืน และก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง

การพัฒนา วิจัยผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง

บริษัท ดิจิตอลโฟกัสจํากัด ได้มีนโยบายตอบแทนสู่สังคมอย่างต่อเนื่องมาหลายปี มีการทุนวิจัยและมอบสินค้าเพื่อเป็นอุปกรณ์ในการพัฒนาการศึกษาให้แก่หน่วยงานต่างๆ เช่น หน่วยงานของรัฐให้สวทช. เพื่องานวิจัย, การมอบทุนวิจัย 1 ล้านบาท ให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าลาดกระบัง, มอบทุนวิจัยอุปกรณ์ตรวจจับความเร็ว in cash 1 แสนบาท in kind 3 แสนบาท ให้กองวิจัย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมถึงการส่งเสริมวิชาชีพให้แก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ในรูปแบบของการรับนักศึกษามาฝึกงาน ซึ่งนักศึกษาที่มาฝึกงานที่บริษัทฯ จะต่างจากบริษัทอื่นๆ เพราะน้องๆ จะได้ลงมือทำ และทำงานแบบพนักงานจริงๆ ซึ่งบริษัทฯ ได้มีค่าจ้าง นักศึกษาเพื่อให้วิชาชีพปีละไม่น้อยกว่าหกแสนบาท ต่อเนื่องทุกปี

ในส่วนของบุคคลทั่วไป มีการจัดอบรมสัมมนาให้วิชาชีพในการเป็นช่างกล้องวงจรปิด ซึ่งมีการจัดต่อเนื่องทุกปีเช่นกัน เป็นทำ CSR ชื่อคืนกําไรสู่สังคมอย่างที่จริงโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

ในปี 2019 และ 2020 บริษัทดิจิตอลโฟกัสได้มีนโยบายพัฒนา วิจัย App (platform) ของตนเองโดยทีมวิจัยที่เป็นคนไทยและคนต่างประเทศ ร่วมกันวิจัยผลิตภัณฑ์ในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อสนองความต้องการของลูกค้า โดยเน้นประโยชน์การใช้งานที่ง่าย สะดวก สวยงาม เป็นหลัก

บริษัทฯ ได้มีการลงทุนด้านการพัฒนาเทคโนโลยีมาอย่างต่อเนื่อง และที่กําลังเร่งพัฒนาอยู่ในช่วงนี้ได้แก่

1) DGF AI 4G Tracking Platform สำหรับกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์ GPS ติดตั้งในรถขนส่ง รถโดยสาร รถบรรทุก รถพยาบาล และรถโรงเรียน มีระบบ AI ในการวิเคราะห์พฤติกรรมคนขับ โดยจะมีการเปิดตัวในเดือนพฤศจิกายน 2021 นี้

2) DGF Smart Building platform สำหรับอาคารอัจฉริยะ และโรงงานอัจฉริยะ ประกอบด้วย ระบบ carpark, Visitor และระบบอื่น ในช่วงแรกจะใช้ร่วมกันอุปกรณ์ต่างๆ ของ Hikvision จะเปิดตัวภายในไตรมาสที่2 ของปี 2022

3) DGF smart life platform โดยได้นำ platform ของโรงงานชั้นนำจากต่างประเทศมาพัฒนาต่อยอด สำหรับระบบรักษาความปลอดภัย, automation และสุขภาพในครอบครัว และ office จะเปิดตัวในเดือนมกราคม ปี 2022 และยังได้มีการศึกษาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ในยุค Digital อย่างต่อเนื่อง

…..ยึดมั่นในโยบาย CSR คืนกำไร ให้สังคม…..

บริษัท ดิจิตอล โฟกัส มีนโยบายในการคืนกําไร ในการทำ CSR มาตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท เมื่อ 19 ปีก่อน โดยทุกปีจะมีการพาพนักงานไปทัศนศึกษาในต่างจังหวัด ในช่วงปลายปีจะมีการทำ CSR ในการมอบเงิน สิ่งของให้แก่มูลนิธิ ดูแลคนชรา เด็กด้อยโอกาส ปลูกป่า และอื่นๆ อีกเป็นประจำทุกปี ในปี 2019 ในช่วงเริ่มต้นการระบาดของโควิด-19 ได้มีการมอบ Thermal Camera สำหรับตรวจจับอุณหภูมิ ให้แก่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาด, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, กระทรวงศึกษาธิการ, รพ. ศิริราช, กองตรวจคนเข้าเมือง, ได้มีการสนับสนุนโครงการ Creating Shared Value (TEMCA CCSV) ของสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย (Temca) มอบข้าวสาร 500 ถุง ให้วัดพระบาทน้ำพุ และมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ในพระสังฆราชูปถัมภ์

สนับสนุนการให้ความรู้เรื่องกล้องวงจรปิดแก่สังคมอย่างต่อเนื่อง

บริษัท ดิจิตอลโฟกัส จํากัด มีความมั่นคงทางการเงิน และมีบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับกล้องวงจรปิดเป็นอย่างดี จึงมีความมุ่งมั่นในการส่งเสริม พัฒนายกระดับความรู้แก่วิศวกร ช่าง และผู้เกี่ยวข้องในธุรกิจกล้องวงจรปิดอย่างต่อเนื่อง อาทิ

ในปี 2558 ได้มีการเซ็น MOU กับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในการสนับสนุนงบประมาณกว่า 2 ล้านบาท อบรมยกระดับความรู้ในการติดตั้งกล้องวงจรปิดแก่ช่างจำนวน 1,250 คน

ในปี 2560 ได้สนับสนุนงบประมาณ 1 ล้านบาท ในการอบรมการติดตั้งและบริการติดตั้งกล้องวงจรปิด และอุปกรณ์ GPS ในรถขนส่ง, รถโดยสาร และรถบรรทุก ผ่านเครือข่าย 4G แก่ช่างจำนวน 650 คน

ในปี 2020 ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการโครงการจัดทำคู่มือติดตั้งกล้องวงจรปิดของสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย (Temca) โดยให้การสนับสนุนในการโฆษณาและซื้อหนังสือด้วยงบประมาณ 4.6 แสนบาท บริษัท ดิจิตอล โฟกัส จํากัด ได้เซ็น MOU ในโครงการสหกิจศึกษากับวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี และวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี โดยรับนักศึกษาจากทั้ง 2 วิทยาลัยมาฝึกงานความรู้ติดตั้ง บริการกล้องวงจรปิด เป็นระยะเวลา 1 ปี จำนวนรวม 12-15 คน ในทุกปีอย่างต่อเนื่อง

การส่งเสริม สนับสนุน ตัวแทนจําหน่าย คู่ค้า และลูกค้า

ผู้ก่อตั้ง ผู้บริหาร และ พนักงาน ตระหนักดีว่า บริษัท ดิจิตอลโฟกัส มีวันนี้ได้เพราะการสนับสนุนจากตัวแทนจําหน่าย คู่ค้า และ ลูกค้า จึงได้ใช้โอกาสในช่วง Covid-19 ดำเนินการปรับปรุง แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้ส่งสินค้า การให้บริการ และการบริการหลังการขายให้ดีขึ้น โดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง มุ่งมั่นในการสร้างพึงพอใจสูงสุด มีการส่งแบบสอบถามความพึงพอใจในการบริการทุกไตรมาสเพื่อนํามาปรับปรุง มีการให้บริการ call center แบบ 24 ชม 7 วัน เริ่มเดือน พฤศจิกายน 2021 นี้ มีการจัดทำโปรโมชั่นส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง มีการจัดทำโครงการ Royalty Program DGF family แก่ตัวแทนจําหน่าย ลูกค้าที่ซื้อสินค้าจาก DGF เป็นประจำ สม่ำเสมอ และมีแผนผู้บริหารพบปะลูกค้าด้วยตนเองเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ที่มากกว่าการเป็นแค่คู่ค้ากันเท่านั้น

พร้อมเข้าสู่ยุค Digital ด้วยการบริหารโดย New Gen

ด้วยประสบการณ์กว่า 19 ปี เผชิญอุปสรรคและความสำเร็จอย่างมากมายในช่วงที่ผ่านมา ได้หล่อหลอม DNA ของ Digital Focus ให้แข็งแกร่ง พร้อมก้าวต่อไป สู่ทศวรรษแห่ง โลก Digital ที่เต็มไปด้วย Technology Disruption ซึ่งต้องใช้วิสัยทัศน์ ความเร็ว ความยืดหยุ่น (Agile) การทำงานเป็นทีม ด้วยพลังของคนรุ่นใหม่ ผสมผสานกับประสบการณ์ และความสามารถภายในของบริษัทฯที่สะสมมาอย่างยาวนาน ทำให้ Digital Focus ได้เข้าสู่วิถีของการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง ผู้บริหารและพนักงาน ที่ถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ ทั้งด้านสินค้า การทำตลาด เทคโนโลยี รวมถึงมีความเข้าใจลูกค้าในโลกดิจิทัลเป็นอย่างดี เพื่อส่งเสริมให้เราสามารถเติบโต อย่างรวดเร็วและยั่งยืนตลอดไป

คุณสุชาดา ประจักษ์สูตร์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ

มัธยมศึกษา – โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
ปริญญาตรี – นิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์
ปริญญาโท – International Business
University of Reading UK

เพราะพนักงานคือทรัพยากรของบริษัทที่มีค่ามากที่สุด

ผู้บริหารของบริษัท ดิจิตอล โฟกัส มีนโยบาย Work Force Transform จากธุรกิจครอบครัวสู่ยุคมืออาชีพ จึงให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรในองค์กร เริ่มตั้งแต่ การคัดเลือก การสรรหาพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ มีความเหมาะสม และสามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมของบริษัท หาคนรุ่นใหม่ แนวคิดการทำงานใหม่ๆ เพื่อสร้างความหลากหลาย ให้เกิดแรงขับเคลื่อนในการทำงาน เน้นความซื่อสัตย์ ใฝ่รู้ ทำงานเป็นทีม มีการอบรมและปลูกฝัง Growth Mindset ในองค์กร และเน้นย้ำความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ Culture of Innovation

ที่ดิจิตอล โฟกัส พนักงานทุกคนจะต้องตระหนักรู้ว่า ทุกคนถือเป็นบุคคลสำคัญในฝ่ายงานที่จะสร้างนวัตกรรม ลดขั้นตอนการทำงาน ทำ Lean Process ในฝ่าย โดยทางบริษัทฯ มีการลงทุนนําเทคโนโลยีแอพพลิเคชั่นต่างๆ เข้ามาช่วยเหลือ เพื่อให้การทำงานมีความรวดเร็วขึ้น มีประสิทธิภาพ และลดความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น ในทุกวันนี้งานด้านทรัพยากรบุคคล พนักงานสามารถเช็ควันเวลาการทำงานของตัวเองในระบบ รวมถึงสามารถคีย์ลา เบิกค่าล่วงเวลาออนไลน์ โดยหัวหน้างานสามารถอนุมัติผ่านมือถือ เน้นความสะดวกสบาย ลดขั้นตอน เอกสารในด้านของการดูแลพนักงาน

บริษัทฯมีการจัดหาประกันสุขภาพ ประกันหมู่เพิ่มเติม โดยเฉพาะในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 บริษัทฯมีการจัดทำประกันเพิ่ม และพนักงานทั้งหมดได้รับการฉีดวัคซีนครบสองเข็มตั้งแต่เดือนกันยายน เพื่อความมั่นใจในการทำงาน และความสบายใจของลูกค้า บริษัทฯพยายามเปลี่ยนรูปแบบการทำงานของพนักงานให้มีความยืดหยุ่น เน้นการสร้างนวัตกรรมในหน่วยงาน คิดใหม่ ทำใหม่ และผลักดันให้ทุกคนมีส่วนร่วม พนักงานทุกคนจะต้องสามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงของ

สถานการณ์ภายนอก รับทราบและเข้าใจ Mission และ Vision ของบริษัทอย่างแท้จริง เพื่อมีเป้าหมายร่วมกันเป็นแรงผลักดันให้มีความพร้อมกับการแข่งขันในอนาคต

บริษัทฯยังมีกิจกรรมตอบแทนสังคมที่ทำเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง อาทิ การบริจาคกล้องวงจรปิดให้แก่ วัด โรงพยาบาล สถานศึกษาที่มีความต้องการ การบริจาคเตียงสนามเเละอาหารแก่โรงพยาบาลในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญกับ มาตรฐานธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ ทั้งหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ หลักความคุ้มค่า เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับองค์กร ทั้งตัวบริษัทเอง พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า ได้มีการพัฒนาร่วมกันและเติบโตได้อย่างยั่งยืน และการได้รับรางวัลบริษัทผ่านมาตรฐานธรรมาภิบาลในปี 63 จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ก็เป็นหนึ่งในความภูมิใจในการดำเนินธุรกิจอีกด้วย