ศูนย์เรียนรู้ระบบโทรทัศน์วงจรปิดโครงการพัฒนาหลักสูตร และศูนย์เรียนรู้ระบบโทรทัศน์วงจรปิด ที่วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

Share

Loading

ที่มา

วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 ได้มีโอกาสเข้าประชุมกับ ผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคฯ และ สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย ที่ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ทำให้ได้พบกับ ผอ. เรวัช ศรีแสงอ่อน แห่งวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ทำให้ทราบว่าในวิทยาลัยแห่งนี้มีนักศึกษา 7,500 คน ซึ่งเป็นวิทยาลัยเทคนิคที่มีนักศึกษามากที่สุดในประเทศไทย

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:00  ผอ.เรวัช  ศรีแสงอ่อน ได้เชิญประชุมที่วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ทำให้ได้มีโอกาสนำเสนอโครงการพัฒนาหลักสูตรการออกแบบระบบโทรทัศน์วงจรปิด ให้กับวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี และแนวคิดการสร้างศูนย์การเรียนรู้ระบบโทรทัศน์วงจรปิดด้วย ซึ่งท่าน ผอ.เรวัช เห็นชอบในแนวคิดที่นำเสนอไป

หลักการและเหตุผลของโครงการพัฒนาหลักสูตรระบบโทรทัศน์วงจรปิด
  • CCTV เป็นระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทย
  • ภาพจาก CCTV นอกจากใช้ในด้านการรักษาความปลอดภัย ยังได้ถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายในทุกสายงานอาชีพอย่างไร้ขีดจำกัด
  • CCTV เป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาระบบ Image Processing ไปจนถึงการเป็นข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ (Machine Leaning: ML) เพื่อให้ระบบเกิดความรู้ในเชิงลึก (Deep Learning) เป็นการนำไปสู่ระบบอัจฉะริยะ (AI: Artificial Intelligent) และเป็นเครื่องมือสำคัญ ต่อสังคมยุคดิจิทัล
  • CCTV มีบทบาทต่อการเรียนรู้ด้าน AI ทั้งเพื่อการพัฒนาความรู้ พัฒนาคน พัฒนาธุรกิจ และสังคมยุคใหม่
  • CCTV มีการนำไปใช้งานอย่างมากมายในทุกวงการ ทุกระดับ แต่ยังขาดสถาบันการเรียนรู้อย่างถูกต้อง

ด้วยแนวคิดดังกล่าว จึงเห็นได้นำเสนอการพัฒนาหลักสูตรด้านระบบโทรทัศน์วงจรปิดให้กับสถาบันการศึกษาของประเทศไทย

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563  ในที่ประชุมความร่วมมือการพัฒนาหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีโอกาสนำเสนอการสร้างหลักสูตรระบบโทรทัศน์วงจรปิด ให้กับวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านโทรทัศน์วงจรปิดแห่งแรกของประเทศไทย

ภาพบรรยากาศการร่วมพัฒนาหลักสูตรกับคณะอาจารย์วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ในวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563  และวันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2563

วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตร กับคณะอาจารย์วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ท่านผู้อำนวยการเรวัช ศรีแสงอ่อน และรองฯ อนงค์ลักษณ์ อาจมังกร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมกิจกรรมด้วย