8 เทคโนโลยีที่มาพร้อมกับอุตสาหกรรม 4.0

Share

Loading

ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ถือเป็นยุคที่ 4 ของการปฏิวัติอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นยุคแห่งการเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านเทคโนโลยีในอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นการรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล การทำให้กระบวนการผลิตเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว ยืดหยุ่นปรับตัวง่าย และสามารถผลิตสินค้าได้อย่างมีคุณภาพ

โดยการปฏิวัติอุตสาหกรรม ตามหลักการนั้นได้เกิดขึ้นมาแล้ว 4 ครั้ง โดยครั้งนี้ถูกจัดว่าเป็นเครื่อง 4 หรือเรียกกันว่า “อุตสาหกรรม 4.0” นั้นเอง ซึ่งมีจุดเด่นในเรื่องของการเอา AI หรือปัญญาประดิษฐ์เข้ามาใช้ในระบบอุตสาหกรรม นอกจากนี้เทคโนโลยีอื่น ๆ ที่มาพร้อมกับยุคอุตสาหกรรม 4.0 ได้แก่

  • Big Data and Advanced Analytics ซึ่งเป็นคลังข้อมูลขนาดใหญ่โดยเป็นเทคโนโลยีสำคัญที่จะทำให้เกิดการวิเคราะห์ข้อมูลระดับสูงได้ ทำให้สามารถวางแผนการทำงานในระบบอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • Autonomous Robots คือหุ่นยนต์อัตโนมัติที่สามารถนำมาใช้ทำงานร่วมกับมนุษย์ได้ โดยจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ และปริมาณการผลิต รวมถึงยังเป็นการประหยัดเวลา และลดความผิดพลาดของการทำงานได้อีกด้วย
  • Simulation เป็นการสร้างแบบจำลอง ซึ่งสามารถนำไปทดสอบและวางแผน ตลอดจนปรับเปลี่ยนการตั้งค่าของเครื่องจักรให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
  • Horizontal and Vertical System Integration ทำให้เกิดการเชื่อมโยงของระบบธุรกิจทั้งภายในและภายนอก ซึ่งช่วยให้ปรับเปลี่ยนแนวทางธุรกิจโดยเน้นที่คุณค่าอันลูกค้าจะได้รับเป็นสำคัญ
  • Industrial Internet of Things เป็นระบบการทำงานร่วมกันของเครื่องจักร โดยมีการควบคุมแบบรวมศูนย์ ณ ที่เดียว ซึ่งจะทำให้การวิเคราะห์ ตัดสินใจ โต้ตอบ เป็นไปแบบเรียลไทม์
  • Cybersecurity เป็นระบบรักษาความปลอดภัยเนื่องจากมีการเชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ เข้าไว้กับระบบอิเล็กทรอนิกส์
  • Cloud เป็นการเข้าถึงข้อมูลผ่านการเชื่อมต่อคลังข้อมูลซึ่งผู้เกี่ยวข้องจะสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา ซึ่งจะทำให้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานของเครื่องจักรซึ่งอัพเดตอยู่เสมอ
  • Additive Manufacturing เป็นเทคโนโลยีการขึ้นรูปชิ้นงานโดยจะเป็นการเติมวัสดุเข้าไปในชิ้นงานที่ละชั้นจนเป็นรูปร่างในแบบที่ต้องการ เช่น อาหาร บ้าน รถยนต์ เสื้อผ้า ฯลฯ ซึ่งแตกต่างจากการผลิตแบบเดิมที่เป็นการสกัส ไส เจาะ กลึง เจียระไน ซึ่งเป็นการตัดชิ้นเนื้อวัสดุออกจนทำให้ได้รูปร่างตามที่ต้องการ

บทความที่เกี่ยวข้อง

– แนวโน้มของอุตสาหกรรม 5.0 จุดเปลี่ยนของแรงงานมนุษย์ กับแรงงานหุ่นยนต์
http://www.securitysystems.in.th/2020/10/indistrial-revolution-history-with-curve-of-5-0-industry

– การพัฒนา AI กับอนาคตไทยแลนด์ 5.0
http://www.securitysystems.in.th/2020/10/ai-development-with-thailand-5-0

เรียบเรียงโดย Security Systems Magazine

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
www.tot.co.th/

เครดิตรูปภาพ
pixabay.com/