การพัฒนา AI กับอนาคตไทยแลนด์ 5.0

Share

Loading

เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ถือเป็นเทคโนโลยีที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับสังคมในทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นในภาคของธุรกิจ อุตสาหกรรม หน่วยงานรัฐ และความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวัติของคนในสังคม ซึ่งจะเห็นได้ว่า AI เริ่มเข้ามามีส่วนร่วมกับเราในทุก ๆ มิติ

ซึ่ง AI ถือเป็นเทคโนโลยีที่มีความสามารถคล้ายกับสมองของมนุษย์ คือ มีระบบการคิดวิเคราะห์ การตัดสินใจ สามารถแก้โจทย์ต่าง ๆ สามารถมองเห็นและจดจำ แยกแยะสิ่งต่าง ๆ รวมถึงยังสามารถที่จะทำการโต้ตอบกับมนุษย์ได้อีกด้วย

วลาดิเมียร์ ปูติน (Vladimir Putin; Влади́мир Пу́тин) ประธานาธิบดีรัสเซีย เคยกล่าวว่า ในยุคต่อไป ผู้ที่ครอบครององค์ความรู้ด้าน AI ได้จะเป็นผู้ที่ครองโลก ซึ่งคำกล่าวนี้ไปสอดคล้องกับการที่ประเทศมหาอำนาจหลาย ๆ ประเทศ ได้มีนโยบายการพัฒนา AI ของประเทศ เช่น

  • รัฐบาลประเทศญี่ปุ่น ได้มีการออกนโยบายสังคม 5.0 ของญี่ปุ่น (Society 5.0) ซึ่งจะเป็นการนำระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ BIG DATA มาใช้รวมกับหุ่นยนต์ พร้อมทั้งเชื่อมโยงระบบเข้ากับ IoT ซึ่งจะเป็นการทำให้กิจวัตรประจำวันของคนญี่ปุ่น ตลอดจนบริษัทห้างร้านต่าง ๆ มีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
  • รัฐบาลประเทศจีน มีแผนยุทธศาสตร์ ผลักดันประเทศจีนไปสู่การเป็นผู้นำด้าน AI ภายในปี 2030 โดยได้ทำความร่วมมือกับบริษัท Baidu และบริษัท Tencent ในการพัฒนาระบบ AI และสิ่งที่สร้างความตื่นเต้นฮือฮาที่สุดก็คือ สำนักข่าวซินหัวและบริษัทโซวโก่ว (Sogou) ของจีน ก็เปิดตัวนักข่าวชาย-หญิง ที่สร้างขึ้นด้วยระบบ AI
  • ส่วนในภาคธุรกิจ บรรดาบริษัทด้านเทคโนโลยีขนาดใหญ่ เช่น Apple, Google, Microsoft, Amazon, LINE, และ Huawei ต่างแข่งขันกันในการพัฒนาเทคโนโลยี AI อย่างดุเดือด โดยได้มีการพัฒนาประสิทธิภาพของ AI สามารถยกระดับความสามารถของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้ช่วยอัจฉริยะบนมือถือ, ผู้ช่วยหมู่บ้าน, AI วิเคราะห์การถ่ายภาพ

การพัฒนา AI ในประเทศไทย

สำหรับการพัฒนาเทคโนโลยี AI ในประเทศไทยนั้น จะพบว่ามีการพัฒนาเทคโนโลยี AI ในบริษัทเอกชนชั้นนำหลายบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มอุตสาหกรรมการเงิน ซึ่งธนาคารหลายแห่งได้มีการนำเอาระบบ AI มาวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้า ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการตลาดยุคใหม่ เช่น กลุ่มบริษัท SCB Abacus ได้ใช้ระบบ AI ในการสร้างแอพพลิเคชั่น SCB Easy รวมถึงได้ใช้ AI พัฒนาสินเชื่อแม่มณีศรีออนไลน์ ซึ่งถือเป็นผู้ให้บริการสินเชื่อออนไลน์เจ้าแรกของประเทศไทย เพื่อให้บริการกลุ่มลูกค้า SME ที่อยู่ใน LAZADA

รวมถึงบริษัทเอกชนหลายแห่งได้มีการใช้ Chatbot ซึ่งเป็นระบบ AI ที่จะทำหน้าที่ในการตอบคำถามและค้นหาสินค้าที่ลูกค้าต้องการ

นอกจากนี้ในกลุ่มธุรกิจโลจิสติก ก็ได้มีการนำเอาระบบ AI มาใช้ในการบริหารจัดการระบบโลจิสติกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการหาแหล่งทรัพยากรสำหรับผลิตสินค้า, การจัดเตรียมสต๊อกสินค้า, การส่งสินค้าถึงมือลูกค้า ตลอดจนการวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อขายสินค้าต่าง ๆ

ส่วนในด้านการศึกษา ก็ได้มีการนำเอา AI มาใช้ประโยชน์ในการแบ่งเบาภาระงานของครูผู้สอน ซึ่งเราจะเห็นได้จากการนำเอา AI มาช่วยตรวจการบ้าน มาช่วยประเมินผลคะแนน และมาช่วยในการแนะแนวความถนัดของนักเรียนแต่ละคน

ในด้านภาครัฐเองก็ได้มีการใช้ AI ในการบริหารจัดการระบบงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น กรมสรรพากรได้มีการนำเอา AI มาวิเคราะห์เกี่ยวกับงานด้านภาษี หรือแม้แต่ในวงการแพทย์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ก็ได้มีการนำเอาระบบ AI มาช่วยในการวินิจฉัยโรค

ซึ่งหากประเมินสถานการณ์แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต AI จะเป็นเทคโนโลยีที่แทรกซึมอยู่ในทุกภาคส่วนของสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นในการดำเนินชีวิต หรือในธุรกิจ ซึ่งจะเป็นการก้าวเข้าสู่ยุค 5.0 อย่างที่กำลังเกิดขึ้นในหลาย ๆ ประเทศ

เรียบเรียงโดย Security Systems Magazine

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
https://genonline.co

เครดิตรูปภาพ
https://pixabay.com