เทรนด์เทคโนโลยีที่จะมารองรับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) หลังโควิดผ่านพ้นไป

Share

Loading

สถานการณ์โควิดถือเป็นสถานการณ์ที่สร้างผลกระทบและความเปลี่ยนแปลงให้กับโลกอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน การปรับเปลี่ยนแบบแผนพฤติกรรมมนุษย์ หรือ ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)  คือแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ ร่วมถึงวิถีชีวิตของผู้คนก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเปิดรับเอาเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาสู่ชีวิตมากยิ่งขึ้น

สำหรับแนวโน้มของเทรนด์เทคโนโลยีใหม่ ที่จะเกิดขึ้นหลังจากโควิดผ่านพ้นไป วิถีชีวิตของผู้คนจะเปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง และจะมีเทคโนโลยีใหม่ ๆ มารองรับแบบแผนพฤติกรรมชีวิตแบบใหม่นี้อย่างไรบ้าง ไปติดตามกันได้เลย

1. เทคโนโลยีเกี่ยวกับการซื้อของออนไลน์

ในสถานการณ์โควิด-19 นั้นเราคงจะจำกันได้ในมาตรการล็อกดาวน์หรือปิดเมือง เพื่อเป็นควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยทุกคนต้องอยู่ในบ้านและพยายามที่จะออกไปทำธุระนอกบ้านให้น้อยที่สุด จึงก่อให้เกิดกระแสของการซื้อของออนไลน์เพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมหลายเท่า ซึ่งแน่นอนว่าหลังจากนี้ไปแม้โควิด-19 ผ่านพ้นไป แต่การซื้อของออนไลน์ก็จะยังคงอยู่ เพราะถือเป็นทางเลือกที่สะดวกสบาย

2. เทคโนโลยีเกี่ยวกับการชำระเงิน

เงินไม่ว่าจะเหรียญหรือธนบัตรนั้นถือเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคต่าง ๆ ก็ว่าได้ เพราะเป็นวัตถุที่ผ่านมือคนเป็นจำนวนมาก รวมถึงการซื้อของออนไลน์นั้นจำเป็นจะต้องจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ โดยเฉพาะแอพฯธนาคารที่สามารถใช้บริการได้ผ่านโทรศัพท์มือถือนั้นถือเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งการชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์จะเข้ามาแทนที่การใช้จ่ายเงินแบบเก่าแน่นอนในอนาคต

3. เทคโนโลยีเพื่อการทำงานที่บ้าน

การทำงานที่บ้านถือเป็นสิ่งใหม่ที่หลาย ๆ องค์กรได้ทดลองใช้ในช่วงโควิด-19 ซึ่งถ้าหากมีการประเมินแล้วว่าได้ผลดี ก็มีความเป็นไปได้สูงที่จะมีการทำงานในระบบนี้ต่อไปแม้ผ่านพ้นช่วงโควิดไปแล้ว ซึ่งการทำงานที่บ้านผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตนั้นมีข้อดีหลายอย่าง เช่น การประหยัดค่าใช้จ่าย ประหยัดเวลา รวมถึงหลาย ๆ องค์กรสามารถที่จะดึงคนเก่งมาร่วมงานได้แม้เขาอยู่ในพื้นที่ห่างไกลออกไป

4. เทคโนโลยีสำหรับเรียนทางไกล

หลังจากที่หลาย ๆ โรงเรียนได้มีการทดลองระบบเรียนทางไกล หรือเรียนออนไลน์ ซึ่งทั้งคุณครูและนักเรียนได้เรียนรู้เทคโนโลยีระบบศึกษาทางไกล จึงไม่แปลกหากในอนาคตคุณครูและนักเรียนจะเอาระบบนี้มาใช้อีกครั้งตามแต่โอกาสและความเหมาะสม

5. เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ

โควิด-19 คือกระแสสำคัญที่ทำให้คนหันมาสนใจประเด็นเรื่องของสุขภาพและอนามัยมากยิ่งขึ้น ซึ่งก็ได้มีเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่พัฒนามาเพื่อที่จะรองรับความต้องการนี้ เช่น ระบบกล้องสำหรับตรวจอุณหภูมิ นาฬิกาอัจฉริยะที่สามารถรายงานข้อมูลด้านสุขภาพ เป็นต้น และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อกับสุขภาพนี้จะถือเป็นสิ่งจำเป็นในอนาคต เพราะวิถีชีวิตยุคใหม่ เราต้องการผู้ช่วยที่จะมาดูแลสุขภาพท่ามกลางวิถีชีวิตอันเร่งรีบ

6. เทคโนโลยีด้านความบันเทิง

ช่วงที่ผ่านมาหลายคนน่าจะได้พบเห็นการจัดคอนเสิร์ตของวงดนตรีชื่อดังหลายวง ที่ใช้เทคนิคการถ่ายทอดสดผ่านระบบ Streaming โดยถือเป็นสิ่งใหม่ในวงการบันเทิงที่เกิดขึ้นในช่วงโควิดที่ผ่านมา โดยเป็นการจัดแสดงดนตรีแบบสด ๆ ที่คนดูจะต้องเสียเงินเพื่อที่จะมีสิทธิ์เข้าชม และมีความเป็นไปได้สูงที่เรื่องนี้จะขยายผลไปในความบันเทิงด้านต่าง ๆ เช่น ภาพยนตร์ หอศิลป์ สถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น

7. เทคโนโลยีเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง

เราจะเห็นได้ว่าเมื่อพฤติกรรมของมนุษย์นั้นมีความหลากหลาย ซึ่งที่ผ่านมาการพยากรณ์หรือคาดเดาพฤติกรรมให้ถูกต้องแม่นยำนั้นทำได้ยาก แต่ทว่าปัจจุบันนี้เมื่อคนส่วนใหญ่หันเข้าหาเทคโนโลยี ก็เป็นโอกาสที่จะทำให้สามารถเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ได้ง่ายและสะดวกขึ้นกว่าเดิม ผ่านระบบการประมวลผลขั้นสูง ซึ่งในอนาคตไม่ไกลจากนี้ ถ้าธุรกิจใดไม่มีการบริหารจัดการข้อมูล และไม่มีการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง ก็มีความเป็นไปได้สูงที่จะไม่สามารถแข่งขันทางการตลาดได้ เพราะจะไม่สามารถคาดเดาความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้องแม่นยำนั้นเอง

8. เทคโนโลยีเกี่ยวกับหุ่นยนต์อัจฉริยะ

หุ่นยนต์ถือเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทต่อวิถีชีวิตของคนเราเพิ่มมากขึ้น โดยในช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมา มีหลายหน่วยงานได้นำเอาหนุ่มยนต์มาใช้ เช่น สนามบิน โรงพยาบาล สำนักงานของรัฐ ห้างสรรพสินค้า ซึ่งการใช้หุ่นยนต์นี้ถือเป็นสิ่งที่ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพ สะดวก ปลอดภัย มากยิ่งขึ้น และมีความเป็นไปได้สูงที่หุ่นยนต์อัจฉริยะต่าง ๆ จะเข้ามามีบทบาทเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต

เรียบเรียงโดย Security Systems Magazine

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
The World Economic Forum
www.thairath.co.th

เครดิตรูปภาพ
www.pexels.com