SYN HUB Digital Community

Share

Loading

SYN HUB Digital Community ก่อตั้งโดย นายนิติ  เมฆหมอก และ นางสาวรัศมี สืบชมภู ได้สะสมประสบการณ์ในด้านการออกแบบและผลิตสินค้า Technology, Innovation ในหลากหลายอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและระดับสากลมามากกว่า 25 ปี และได้ปั้นแต่งเสริมสร้าง SYN HUB ให้เป็นแหล่งรวมของผู้หลงไหลในด้าน Digital, Technology, Innovation มากว่า 4 ปี โดย Community ของ SYN HUB เป็นศูนย์บ่มเพาะวิจัยเรียนรู้แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันในหลากหลายกลุ่มซึ่งมีทั้ง นักเรียน, นักศึกษา, Startup และ SME รวมทั้งกลุ่ม New Entrepreneur รวมกันมากกว่า 5,000 ราย

“ปัจจุบัน Startup และ SME ในประเทศของเราได้มีสถิติการเติบโตจำนวนมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือระบบนิเวศหรือที่เรียกว่า Ecosystem ในประเทศไม่เอื้อให้เกิดการเรียนรู้อย่างรอบด้าน การเข้าถึง Technology, Innovation และอีกมากมายยังขาดอยู่ จึงทำให้เกิดช่องว่างระหว่างโลกที่กำลังเปลี่ยนผ่านสู่โลกแห่งเทคโนโลยีอย่างสมบูรณ์ขาดหายไป และไม่เพียงเท่านั้นยังขาดผู้ในการสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรมอย่างมากที่หลายประเทศทั่วโลกได้ปรับตัวไปนานแล้ว โดยเฉพาะยังขาดการสร้างความเข้าใจในการสร้าง Business Model ในรูปแบบใหม่ที่สามารถจะเกิดการก้าวกระโดดให้ถึงขั้นยั่งยืน ซึ่งเป็นที่น่าเสียดายเป็นอย่างมากเพราะผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นรูปแบบเดิมหรือที่ได้เริ่มก้าวสู่เทคโนโลยีไปบ้างแล้วของประเทศไทยที่ไม่ได้ด้อยกว่าชาติอื่นๆเลย ขาดแต่เพียงโอกาสในการรับรู้หรือช่องทางที่หลากหลายเท่านั้น

SYN HUB Mission จึงได้พยายามเป็นอย่างมากทุกช่องทางเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพลักดันและพร้อมร่วมนำประสบการณ์ทั้งหมดมาสร้าง New Ecosystem ด้าน Digital สำหรับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงให้ได้” กล่าว โดยนางสาวรัศมี สืบชมภู

SYN HUB ได้สร้าง The New Age มา 4 ปี รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 3 ภายใต้ชื่อ “The New Age Startup Tech IT Out” ที่ได้เกิดผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างมาก แต่อย่างไรก็ตาม เราเชื่อมั่นว่ายังมีอีกหลายอย่างที่ยังสามารถพัฒนาได้ และหลายส่วนเป็นส่วนสำคัญที่เราพร้อมสร้างให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ทางเราจึงได้สร้างระบบนิเวศหรือ Ecosystem เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจ Digital

และวันนี้ได้มาตอกย้ำความมุ่งมั่นผู้นำการบ่มเพาะ Tech Startup ที่ครบวงจร ด้วยการผนึกกำลังกับ Partners ที่เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ และผู้มีประสบการณ์ในวงการธุรกิจ Digital โดยมีความตั้งใจจะสร้าง Startup Incubator Ecosystem ที่ SYN HUB ภายใต้โปรแกรม INNO X TECH

THE COMPLETE ECOSYSTEM ด้าน Digital

SYNHUB Business Collaboration (เครือข่ายธุรกิจ)

YAKSTART Ventures Capital (ทุนสนับสนุน)

INNO X TECH Accelerator Program (ศูนย์เร่งก้าวกระโดด)