นวัตกรรมเพื่อการติดตามระดับยาในร่างกายมนุษย์

Share

Loading

สำหรับวิถีชีวิตของผู้คนในปัจจุบันนี้เรียกได้ว่ามีการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ประโยชน์ในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะในด้านที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทอย่างสำคัญที่ช่วยทำให้การดูแลรักษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โดยเมื่อไม่นานมานี้ ทีมวิศวกรจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ลอสแอนเจลิสและทีมจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์สแตนฟอร์ด ในสหรัฐอเมริกา ได้มีการสร้างนวัตกรรมที่ช่วยให้เราทราบถึงระดับยาที่อยู่ในร่างกายของเราแบบเรียลไทม์โดยใช้สมาร์ทวอตช์ (Smartwatch)

ซึ่งการส่วมใส่สมาร์ทวอตช์ (Smartwatch) นี้จะช่วยในการติดตามรายละเอียดของระดับตัวยาภายในร่างกายของเราโดยไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อร่างกาย เพราะสมาร์ทวอตช์ (Smartwatch) นี้จะมีตัวเซ็นเซอร์ที่ทำหน้าที่วิเคราะห์หยดเหงื่อเล็ก ๆ ซึ่งไม่จำเป็นที่บุคคลนั้นจะต้องออกแรงให้เหงื่อออกมาก ๆ หรือออกกำลังกายแต่อย่างใด

ซึ่งกลไกการทำงานจะเนื่องมาจากตัวยาแต่ละชนิดจะมีสัญญาณเคมีไฟฟ้าที่ไม่เหมือนกัน ดังนั้นตัวเซ็นเซอร์จะสามารถตรวจจับและวิเคราะห์ระดับของยาได้ตลอดเวลาที่เราต้องการ

แน่นอนว่าเทคโนโลยีนี้จะช่วยให้เราสามารถปรับลดหรือเพิ่มปริมาณและระยะเวลาในการให้ยาได้ว่ามีความเหมาะสมกับบุคคลนั้น ๆ หรือไม่ ซึ่งจะเป็นผลดีในการบำบัดรักษาโรคต่าง ๆ รวมถึงเทคโนโลยีนี้ยังเหมาะสำหรับผู้ที่บำบัดเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิต ซึ่งต้องมีการให้ยาอย่างต่อเนื่องยาวนาน และแพทย์จะต้องควบคุมการรักษาอย่างใกล้ชิด โดยเชื่อได้ว่าในอนาคตเทคโนโลยีนี้จะเป็นทางเลือกที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งในแวดวงสาธารณสุขโลก

เรียบเรียงโดย Security Systems Magazine

Credit : Jialun Zhu, Shuyu Lin, and Yichao Zhao (I²BL/UCLA))

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
www.thairath.co.th