IBM เปิด Open Source Toolkits เครื่องมือช่วยประมวลผลข้อมูลที่เข้ารหัส

Share

Loading

IBM ได้เปิดเครื่องมือที่ช่วยให้องค์กรสามารถ implement การเข้ารหัสแบบ Fully Homomorphic Encryption ซึ่งช่วยให้การแชร์ข้อมูลมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

Homomorphic Encryption เป็นการเข้ารหัสที่มีคุณสมบัติคือช่วยให้สามารถประมวลผลข้อมูลที่ถูกเข้ารหัสได้ ซึ่งจะมีประโยชน์มากกับองค์กรที่มีข้อบังคับเข้มงวดเรื่องข้อมูลเช่น Healthcare และ Financial หรืออื่นๆ โดยสำหรับ Fully Homomorphic Encryption (FHE) ถูกคิดค้นโดย IBM ในปี 2009

ตัวการใช้งานจริงเช่น นักพัฒนาด้าน Machine Learning อาจจะสามารถเทรนโมเดลโดยใช้ข้อมูลเข้ารหัสที่มาจากนักวิเคราะห์รายอื่นที่ศึกษาปัญหาเดียวกันโดยไม่ต้องการเปิดเผยข้อมูล หรือช่วยให้ผู้ใช้งานแอปพลิเคชั่นสามารถค้นหาข้อมูลบางอย่างได้โดยไม่เปิดเผยข้อมูลที่ค้นหาต่อผู้ให้บริการคลาวด์

อย่างไรก็ดีแม้จะฟังดูมีประโยชน์แต่ก่อนหน้านี้ Fully Homomorphic Encryption ยังไม่ได้ใช้จริงในทางปฏิบัติมากนัก ด้วยเหตุนี้ IBM จึงได้เปิด Open Source เครื่องมือการ Implement FHE สำหรับ macOS และ iOS ไว้บน GitHub ส่วน Android และ Linux จะตามมาหลังจากนี้ นอกจากนี้ IBM ยังมีตัวอย่างโปรแกรมสำหรับผู้สนใจเขียนโค้ดใช้งาน FHE ไว้ด้วย

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูได้ที่ https://github.com/IBM/fhe-toolkit-macos/blob/master/GettingStarted.md

ที่มา – https://www.techtalkthai.com/ibm-opensource-toolkit-for-fully-homomorphic-encryption/