เครือข่ายสัญญาณ 5G ครอบคลุมสนามบินเซินเจิ้นเต็มรูปแบบแล้ว

Share

Loading

Shenzhen Bao’an International Airport – ท่าอากาศยานนานาชาติเซินเจิ้น เป่าอัน มณฑลกวางตุ้ง มีเครือข่ายสัญญาณ 5G ครอบคลุมพื้นที่อย่างเต็มรูปแบบก่อนกำหนด 3 เดือน หลังจากภารกิจติดตั้งสถานีฐานกลางแจ้งแห่งสุดท้ายเสร็จสิ้น

นับตั้งแต่เมื่อต้นปีที่ผ่านมา ทางท่าอากาศยานฯ ได้เร่งขยายเครือข่าย 5G โดยการสร้างสถานีฐานกลางแจ้งถึง 41 แห่งด้วยกัน เพื่อให้สัญญาณครอบคลุมพื้นที่ทุกแห่งทั่วสนามบิน ไม่ว่าจะเป็นอาคารผู้โดยสาร พื้นที่ทำการบิน และพื้นที่ขนส่งสินค้า

การทดสอบในเบื้องต้น พบว่า อัตราความเร็วของเครือข่าย 5G นั้นรวดเร็วยิ่งกว่าเครือข่าย 4G ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมากกว่า 15 เท่า โดยสามารถรองรับการดาวน์โหลดภาพยนตร์ด้วยความเร็วสูงสุด

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและอุตสาหกรรมเซินเจิ้น ได้คาดการณ์ว่า เมืองเซินเจิ้นเป็นหนึ่งในเมืองแห่งนวัตกรรมและมีชีวิตชีวามากที่สุดของจีน โดยวางแผนที่จะสร้างสถานีฐาน 5G อีกกว่า 30,000 แห่งภายในปี 2020 เพื่อให้เมืองแห่งนี้ครอบคลุมด้วยเครือข่าย 5G โดยสมบูรณ์

ขอขอบคุณแหล่งที่มา :

https://www.xinhuathai.com/tech/109662_20200528