Multi-layered Intrusion Detection For perimeter, site, people and asset protection

Share

Loading

เมื่อพิจารณามาตรการรักษาความปลอดภัย สิ่งสำคัญคือการเข้าใจรูปแบบของสิ่งอํานวยความสะดวกและวิธีการป้องกัน ตัวอย่างเช่น พื้นที่ในบ้านทั้งหมดสามารถแบ่งออกเป็นอาณาเขตรอบๆ บ้านและภายในบ้าน ในทํานองเดียวกัน กรณีของโรงงานพื้นที่ทั้งหมดสามารถแบ่งออกเป็นรอบอาณาเขตของโรงงาน และด้านในตัวอาคาร สิ่งสำคัญในโครงสร้างของมาตรการรักษาความปลอดภัย คือเป้าหมายความปลอดภัยวางอยู่ตรงกลางและส่วนอื่นๆ จะถูกจัดเรียงในโครงสร้างรอบๆ โดยทั่วไปในอุตสาหกรรม การรักษาความปลอดภัยถูกกําหนดให้เป็นระดับการป้องกันขั้นที่สองและสามจากพื้นที่ด้านนอก OPTEX มีคำจำกัดความที่แตกต่างกันคือ “A ZONE”, “B ZONE” และ “C ZONE” ซึ่งเชื่อมโยงกับฟังก์ชั่นหรือเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของมาตรการรักษาความปลอดภัย OPTEX ขอแนะนํา ไม่ใช่แค่เพียงแต่การรักษาความปลอดภัยภายในบ้านหรือในอาคาร แต่ยังเพิ่มการเฝ้าระวังไปยังพื้นที่รอบๆ และขอบเขตของทรัพย์สิน OPTEX ได้พัฒนาระบบการเฝ้าระวังภายนอกที่เพิ่มขึ้นที่มีความสามารถในการขัดขวางการเข้าอาคารไม่ได้รับอนุญาต ด้วยการรวมการเฝ้าระวังทั้งในที่ร่มและภายนอกเข้าด้วยกัน ระบบนี้จะสร้างแนวป้องกันที่มีการเตือนแบ่งไว้สามระดับโดยกำหนดเป้าหมายไปที่ขอบเขตของทรัพย์สิน ขอบเขตของอาคารและพื้นที่ในอาคาร

Level Surveillance – Commercial / Industrial

การตรวจจับเป็นส่วนสำคัญของระบบรักษาความปลอดภัย

การตรวจจับเป็นขั้นตอนแรกในระบบรักษาความปลอดภัยที่ขับเคลื่อนด้วยเหตุการณ์ : บางสิ่งหรือบางคนกําลังเข้าสู่พื้นที่ที่ปลอดภัยและสิ่งนี้จะทำให้เกิดเหตุการณ์หรือการตอบสนองจำนวนมาก OPTEX ได้พัฒนาระบบตรวจจับที่หลากหลายซึ่งสามารถป้องกันขอบเขตของพื้นที่หรืออาคารใดๆ และรวมเข้ากับระบบรักษาความปลอดภัยที่กว้างขึ้นได้อย่างง่ายดาย

การตรวจจับและแจ้งเตือนก่อนเกิดเหตุเพื่อการตอบสนองที่ดีขึ้น

ไม่ว่าสิ่งที่ต้องการและสภาพแวดล้อมใดก็ตาม OPTEX เข้าใจดีว่าบุคลากรด้านความปลอดภัยก่อนหน้านี้ได้รับการแจ้งเตือนถึงภัยคุกคามก่อนเกิดเหตุทำให้พวกเขาสามารถสนองได้ดีกว่า

การตรวจจับที่แม่นยำสำหรับระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เนื่องจากเซ็นเซอร์ทำหน้าที่เป็นทริกเกอร์สำหรับกระตุ้นตัวกล้องวงจรปิดหรือระบบรักษาความปลอดภัยที่กว้างขึ้น OPTEX เข้าใจว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่โซลูชั่นของเราให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เซ็นเซอร์ของ OPTEX ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อทำงานร่วมกับระบบกล้องวงจรปิด และสั่งให้กล้องวงจรปิดเปลี่ยนทิศทางของกล้องไปยังจุดที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น ทำให้สามารถตรวจสอบด้วยภาพและตอบสนองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถแยกความแตกต่างระหว่างการบุกรุกของผู้บุกรุกหรือการรบกวนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม สัตว์ขนาดเล็กหรือการสั่นสะเทือนต่างๆ

บริษัท ออพเท็ค (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ (ทาวเวอร์ บี) ยูนิตบี 1702 ชั้น 17 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง แขวงห้วยขวาง กทม. 10310 โทร. 02-168-3162 แฟกซ์ 02-168-3163 Email: customer@optex.co.th

https://optex.co.th/th/

日本語窓口:有村   k-arimura@optex.co.jp