ระบบสายสัญญาณสำหรับโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับเมืองอัจฉริยะ

Share

Loading

คุณสมบัติ  อนันตรัมพร ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัท อินเตอร์ลื้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด(มหาชน)  เปิดงานสัมมนา “ระบบสายสัญญาณสำหรับโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับเมืองอัจฉริยะ (Smart City)” เพื่อรองรับเทคโนโลยี 5G ที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆ นี้ ในอนาคต

โดยมี ดร. ภาสกร ปฐมบุตร รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) ผู้ร่วมการขับเคลื่อนและพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อเศรษฐกิจและสังคมสู่ประเทศไทย 4.0 ร่วมถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อ “Train for Thailand Smart City” นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงโซลูชั่นเทคโนโลยีเมืองอัจฉริยะของแบรนด์ดังระดับโลก อาทิ Bosch, Philips, AXIS, Hanwha, Panasonic, Microsoft โดยมีผู้ให้ความสนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานกว่า 200 ท่าน เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องแกรนด์บอลลูม โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค รัชดา

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
48 อาคารอินเตอร์ลิ้งค์ ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก 20
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

www.interlink.co.th