Microsoft เตรียมส่ง Antivirus ลง Android และ iOS

Share

Loading

Microsoft ประกาศอย่างเป็นทางการว่าบริษัทจะพัฒนา Antivirus สำหรับ Android และ iOS เพื่อยกระดับความปลอดภัยของทั้งสองอุปกรณ์ให้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม

โดยซอฟต์แวร์สำหรับป้องกันไวรัสของ Microsoft จะใช้ชื่อว่า Defender ATP ซึ่งตอนนี้มีให้ใช้งานแล้วทั้งบน Windows และ macOS ซึ่งมีคุณสมบัติในการตรวจจับและป้องกันไวรัสได้ และถึงแม้ว่า Apple และ Google จะมีระบบตรวจจับสิ่งแปลกปลอมหรือมัลแวร์บน Store ของตัวเองอย่าง App Store และ Play Store อยู่แล้ว แต่ Microsoft เชื่อว่ามันยังไม่ปลอดภัย 100%

นอกจากนี้ Microsoft ยังเสริมว่าปัจจุบันมีมัลแวร์ปรากฏอยู่บนทั้งสองแพลตฟอร์มอยู่แล้ว และยิ่งในส่วนของ Google นั้น ผู้ใช้งานยังสามรถติดมัลแวร์ได้ง่ายขึ้นก่าเดิมเพียงแค่ติดตั้งแอปพลิเคชันจากที่อื่นนอกจาก Play Store อีกด้วย

ทั้งนี้ Microsoft ยังไม่ได้ชี้แจงแน่ชัดว่าบริษัทจะปล่อยซอฟต์แวร์ Antivirus เมื่อไหร่ แต่สื่อต่างประเทศรายงานว่าน่าจะเป็นช่วงปลายปีนี้

ขอขอบคุณแหล่งที่มา :

https://www.cnbc.com/2020/02/20/microsoft-plans-antivirus-software-for-android-and-ios-devices.html