สัมภาษณ์พิเศษ ภาพรวมในปี 2018

และทิศทางของธุรกิจเทคโนโลยีระบบรักษาความปลอดภัยปี 2019

Share

Mr. Yu Jinseok
Head of SE Asia Regional HQ
Hanwha Techwin

คุณสมชาย ประจักษ์สูตร์
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ดิจิตอลโฟกัส จำกัด

คุณณัฐพล แก้วขาว
ผู้จัดการทั่วไป
บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น
(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

คุณกฤษฎา ปานบำรุง
ประธาน
บริษัท ซีซีทีวี (ประเทศไทย) จำกัด

คุณมากาเร็ต โคห์
ผู้อำนวยการฝ่ายขาย
ประจำภูมิภาคเอเชียใต้
บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล คอร์เปอเรชั่น

คุณธวัช ภักดีกิจ
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไวเด้น เทรดดิ้ง จำกัด

คุณสร้างรัฐ หัตถวงษ์
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท อินสไปร์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด