Issue 23: MAR – APR 2019 สมาคม Thai IoT

Share

Loading

SSM 23_Page_01สวัสดีวันปีใหม่ไทยค่ะ ท่านผู้อ่าน Security Systems Magazine ทุกท่าน

วันสงกรานต์ที่จะถึงนี้หลายๆ ท่านคงวางแผนเตรียมเดินทางออกต่างจังหวัดกันไว้แล้ว แน่นอนว่าช่วงเทศกาลวันหยุดยาวเช่นนี้ เราคงหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจรติดขัดไม่ได้ เพราะปัญหานี้เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็นยวดยานพาหนะที่มีมากมาย ถนนที่ไม่เพียงพอสำหรับการสัญจร หรือสิ่งสำคัญคืออุบัติเหตุที่เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะกลายเป็นปัญหาหลักซึ่งทำให้การจราจรชะลอตัวลงไปอีกมาก ดังนั้นปัญหานี้ควรรีบหาทางออกโดยเร็ว จากทั้งภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงความร่วมมือจากประชาชนด้วย

ทาง Security System Magazine ได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นนี้และมีแนวคิดว่า เราควรมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา ด้วยการช่วยเป็นกระบอกเสียงประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ด้านจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนนให้ประชาชนได้รับทราบ ไม่ว่าจะทั้งในสื่อออนไลน์หรือนิตยสารก็ตาม รวมถึงแจ้งข้อมูลด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้ทุกท่านได้นำมาประยุกต์และปรับใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ที่ต้องพบเจอเมื่อออกเดินทาง เพื่อทุกท่านจะได้เตรียมรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นภายหน้าได้อย่างทันท่วงที

บรรณาธิการ

March-April

อ่านนิตยสารออนไลน์
สมัครสมาชิก