บริษัท โรเบิรต์ บ๊อช ออโตโมทีฟ เทคโนโลยีส์

เฝ้าระวังภัยด้วยระบบรักษาความปลอดภัยจาก บ๊อช

Share

Loading

บริษัท โรเบิรต์ บ๊อช ออโตโมทีฟ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นโรงงานที่ใช้เทคโนโลยีอันทันสมัย ในการผลิตชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ อาทิ หัวฉีดแก๊สโซลีน อุปกรณ์เชื่อมต่ออิเล็กทรอนิคส์ ตัวจับสัญญาณการสั่นสะเทือนของเครื่องยนต์ และส่วนประกอบอะไหล่รถยนต์อื่น ๆ รวมถึงเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนายานยนต์ ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ในภูมิภาคด้วยผลิตภัณฑ์มาตรฐานระดับสูงสุดบนพื้นที่กว่า 10,000 ตารางเมตร นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอิสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง


  • กล้องวงจรปิดแบบหมุนก้มส่ายเงย AUTODOME IP 5000 IR ติดตามวัตถุ ยานพาหนะหรือบุคคลที่ต้องสงสัยได้
  • อุปกรณ์ตรวจจับควัน ชนิดสุ่มตัวอย่างอากาศ (Aspiration Detector) FAS-420 ซีรีส์ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพตรวจจับได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ
  • ซอฟต์แวร์เฝ้าระวัง ช่วยอำนวยความสะดวกในการควบคุม เฝ้าระวัง และเข้าถึงระบบจากระยะไกลได้

head Bosch productโรงงานมีการจัดเก็บและผลิตชิ้นส่วนสำหรับระบบแก๊สโซลีนจึงต้องการอุปกรณ์ที่รองรับความปลอดภัยจากการระเบิด หรือไฟไหม้ บริษัทรักษาความปลอดภัย ไทยซีคอม จำกัด และบริษัท เอเออี เอ็นจิเนียริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ติดตั้งจึงได้นำเสนอ อุปกรณ์ตรวจจับควันอัตโนมัติรุ่น DO1101A-Ex จำนวน 49 ตัว และกล้องวงจรปิดกันระเบิด EXTEGRA IP starlight 9000 FX ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ATEX เพื่อเฝ้าระวังการทำงานบริเวณสายการผลิตในการเฝ้าระวังภัยบริเวรณภายใน และโดยรอบของโรงงาน Bosch ได้ใช้กล้องแบบหมุนก้มส่ายเงย AUTODOME IP 5000 IR ความละเอียด 1080p25/30 ที่สามารถติดตามวัตถุ ยานพาหนะ หรือบุคคลที่ต้องสงสัยได้

ทั้งนี้ เพื่อควบคุมและป้องกันความปลอดภัยในการเข้าออกแต่ละพื้นที่ Bosch ได้เลือกใช้เครื่องควบคุมการเข้าออกรุ่น AMC Access Modular Controller โดยทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์ APE – Access Professional Edition ในการบริหารจัดการและกำหนดสิทธิ์ของพนักงานในการเข้าออก แต่ละพื้นที่ร่วม 100 จุด และใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือ BioLite Net ซีรีส์เชื่อมต่อไปยังระบบบริหารเวลาปฏิบัติงาน เพื่อใช้ในการคำนวณเงินเดือนของพนักงาน

นอกจากนี้ พื้นที่ส่วนที่เฝ้าระวังทางโรงงานยังมีห้องคลีนรูม ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนสำคัญที่ต้องการดูแลเป็นพิเศษ เนื่องจากเป็นพื้นที่ผลิตหัวฉีดแก๊สโซลีนตลอด 24 ชั่วโมง จึงจำเป็นต้องควบคุมปริมาณฝุ่นในอากาศอย่างเข้มงวด และไม่ให้มีปริมาณเกินกว่าที่มาตรฐานกำหนด ทาง Bosch จึงได้นำเสนออุปกรณ์ตรวจจับควัน ชนิดสุ่มตัวอย่างอากาศ (Aspiration Detector) FAS-420 ซีรีส์ เพื่อดูดอากาศตามจุดต่างๆภายในห้องคลีนรูม และนำมาประมวลผลวิเคราะห์ตรวจจับเหตุเพลิงไหม้ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ลดการตรวจจับผิดพลาดที่เกิดขึ้น

ทั้งนี้ ทางโรงงานและสำนักงานที่กรุงเทพฯ ต้องการควบคุมเฝ้าระวังระยะไกล และได้รับการแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดๆ ทาง Bosch จึงได้นำเสนอซอฟต์แวร์ Fire Monitoring System 2500 ที่ช่วยให้ทางโรงงานสั่งควบคุมการทำงานไปยังอุปกรณ์ทั้งหมดที่ติดตั้งได้ อีกทั้งชมภาพวิดีโอระยะไกลได้อย่างชัดเจนจากกล้องมากกว่า 30 ตัว ผ่านซอฟต์แวร์การจัดการวิดีโอ BVMS จาก Bosch

ทางโรงงานบ๊อช ออโตโมทีฟ พึงพอใจกับประสิทธิภาพในการทำงานอุปกรณ์ ที่ช่วยให้โรงงานสามารถดำเนินงานได้อย่างราบรื่น อีกทั้งได้รับการบริการอย่างรวดเร็ว และมืออาชีพจากผู้ติดตั้งในพื้นที่ จึงทำให้ทางโรงงานวางใจกับการบริการหลังการติดตั้งเป็นอย่างมาก


อุตสาหกรรม : อุตสาหกรรม
สถานที่ : ระยอง ประเทศไทย
หมวดหมู่ : ระบบวิดีโอ ระบบควบคุมการเข้าออก
และระบบเตือนอัคคีภัย
ติดตั้งระบบวิดีโอและควบคุมการเข้าออกโดย: บริษัทรักษาความปลอดภัย ไทยซีคอม จำกัด
ติดตั้งระบบเตือนอัคคีภัยโดย: บริษัท เอเออี เอ็นจิเนียริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด
ให้คำปรึกษาระบบเตือนอัคคีภัยโดย: บริษัท ฟริเกท เทคโนโลยีจำกัด

4-color_Bosch_SL-en_4C_S_LOGO

บริษัท โรเบิร์ด บ๊อช จํากัด
เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ อาคาร 1 ชั้น 5 เลขที่ 2525
ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย 10110 กรุงเทพฯ
โทร : +66 2 012 8888
www.boschsecurity.com/th