เปิดตัว “สมาคมไทยไอโอที” อย่างเป็นทางการหวังสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ในยุคดิจิทัล

Share

Loading

วันพุธที่ 19 กันยายน 2561 คุณกัมพล โชคสุนทสุทธิ์ นายกสมาคมไทยไอโอที เป็นประธานในการเปิดสมาคมไทยไอโอที ณ ห้อง จูปิเตอร์ 4 อาคารชาเลนเจอร์ 1-2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานีในงานมหกรรมด้านดิจิทัลเทคโนโลยีระดับนานาชาติ Digital Thailand Big Bang 2018 เพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ คาดสามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ บนฐานเศรษฐกิจดิจิทัล

โดยพื้นฐานของ IoT นั้นได้ถูกพัฒนาต่อยอดจากเทคโนโลยี RFID(Radio Frequency Identifcation) ซึ่งเป็นระบบที่นำเอาคลื่นวิทยุมาใช้ในการสื่อสารข้อมูลระหว่างอุปกรณ์สองชนิด ซึ่งเป็นการสื่อสารแบบไร้สาย เทคโนโลยีต่าง ๆ ได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็ว สิ่งเหล่านี้สามารถเชื่อมต่อกับโลกอินเทอร์เน็ตได้ ทำให้ IoT สามารถสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ได้จาก Sensor ในการสื่อสารผ่านเครือข่ายถึงกัน และมีราคาที่ถูกลง มีการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารที่ประหยัดพลังงาน ทั้งบนเทคโนโลยีของ LoRaWan และ NB-IoT IoT เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 โดยเป็นแหล่งที่มาสำคัญของข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนวางแผนธุรกิจ การแก้ไขปัญหาปัจจุบันภาครัฐและเอกชน การวางแผนอนาคตของประเทศ และเป็นฐานในการนำไปสู่นวัตกรรมและบริการใหม่อีกมากมาย

Thai IoT ASSOCIATION
พิธีลงนามความรวมมือ ระหว่างสมาคมไทยไอโอที และ สมาคมอสังหาริมทรัพย์
Thai IoT ASSOCIATION
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือคณะทำงาน RFID สมาคมไทยไอโอที ระหว่าง บริษัท เอเซนเทค (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

คุณกำพล โชคสุนทสุทธิ์ นายกสมาคมไทยไอโอที กล่าวว่า สมาคมพร้อมร่วมมือทุกภาคส่วนผลักดันไทยสู่ IoT hub of ASEAN และสร้าง SMART Thailand ด้วยภารกิจเริ่มต้น 6 กลุ่มคือ Smart Agriculture, Smart Health, Smart Tourism, Smart industry, Smart Logistics, Smart City สมาคมฯจึงจัดงานเปิดตัวสมาคมไทยไอโอที พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลง “นวัตกรรมต่อยอดจาก GNSS RTK” โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

ภายในงานยังมีสัมมนา IoT Changes the World : IoT เปลี่ยนโลกชี้เทรนด์เทคโนโลยี Internet of Things (IoT) ที่จะนำมาใช้กับระบบการผลิตในกลุ่มต่าง ๆ เช่น ค้าปลีก ธุรกิจ สูขภาพ พลังงาน ภาคการผลิต และภาคบริการ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงแนวทางการเตรียมความพร้อมและการประยุกต์ใช้ตลอดจนแนวคิด โอกาสทางธุรกิจ และการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับอุตสาหกรรมไทย

Thai IoT ASSOCIATION