ระบบเครือข่าย สำคัญต่อระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับเมืองใหญ่อย่างไร

Share

Loading

ปฏิเสธไม่ได้ว่าโลกปัจจุบันกำลังก้าวไปสู่สังคมเมืองอย่างเต็มรูปแบบ การหลั่งไหลของประชากรจากชนบทเข้าสู่ตัวเมืองหรือหัวเมืองใหญ่เริ่มเป็นไปอย่างมีนัยยะสำคัญมากขึ้น ซึ่งอาจเกิดจากความเจริญที่ถูกจำกัดอยู่ในวงแคบหรือเกิดจากความต้องการท้าทายสิ่งใหม่ๆ ที่พบได้อยู่แต่เพียงในสังคมเมืองเท่านั้น


เมื่อประชากรเพิ่มมากขึ้นตัวเมืองเองก็ต้องปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันทั้งในด้านการผลิตทรัพยากรต่าง ๆ ให้มากขึ้น การสร้างสาธารณูปโภคที่ครบครัน การบริหารจัดการเมือง รวมไปถึงการจัดการด้านการรักษาความปลอดภัยให้ทั้งชีวิตและทรัพย์สินของผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองนั้นๆ

ระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องวงจรปิด หรือที่เรียกกันว่า Video Surveillance นั้นเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในการสอดส่องดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับทุกชีวิตในเมืองการใช้กล้องวงจรปิดเพื่อบันทึกสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่างวันถูกนำไปใช้ในหลายสถานที่และสถานการณ์ ไม่ว่าจะเป็นหลักฐานในการตรวจสอบ เมื่อเกิดเหตุร้ายขึ้น การใช้กล้องวงจรปิดภายในบ้านเพื่อดูแลความปลอดภัยของเด็กหรือคนชราที่อยู่ในบ้านและการใช้กล้องวงจรปิดเพื่อเป็นส่วนร่วมในการบังคับใช้กฏหมายเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยเป็นต้น

ในปัจจุบันการทำงานของระบบกล้องวงจรปิดได้ถูกพัฒนาไปอย่างมาก ทั้งสามารถจับภาพได้คมชัดขึ้น ภาพที่ได้มีความละเอียดและต่อเนื่องมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถตั้งค่าการตรวจจับตามเงื่อนไขต่างๆ เช่น ตรวจจับการเคลื่อนไหว ตรวจจับกรณีที่ของหาย หรือไปถึงขั้นการตรวจจับความร้อนที่ใช้ในการตรวจสอบการก่อการร้ายต่างๆ
แต่ทั้งนี้กล้องวงจรปิดเหล่านั้นต่างยังต้องการเส้นทางสำหรับส่งข้อมูลไปยังอุปกรณ์บันทึกข้อมูล ซึ่งตรงนี้เป็นอีกหนึ่งส่วนที่สำคัญสำหรับระบบกล้องวงจรปิดที่เกิดขึ้น ถึงแม้ว่ากล้องวงจรปิดที่ใช้มีคุณภาพสูงมากขนาดไหน เมื่อไม่สามารถส่งภาพที่ถ่ายได้นั้นไปบันทึกเพื่อใช้งานได้ สุดท้ายต่อให้กล้องตัวนั้นราคาเป็นแสนหรือเป็นล้าน ก็ไม่ต่างกับอุปกรณ์ประดับตกแต่งธรรมดาที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์อะไรได้เลย

royaltec

ดังนั้นในการสร้างระบบกล้องวงจรปิดอันชาญฉลาดหรือ Smart security นั้น การออกแบบระบบที่ใช้การส่งข้อมูลก็มีส่วนสำคัญไปไม่ยิ่งหย่อนกว่ากัน โดยระบบส่งข้อมูลนั้นเกิดจากการทำงานของอุปกรณ์เครือข่ายการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ที่เชื่อมโยงกันจากระดับเล็กไปสู่ระดับใหญ่ ส่งข้อมูลกันไม่น้อยกว่า 1,000,000 packet ต่อวินาที แน่นอนว่าทุก packet ที่ส่งนั้นล้วนแล้วแต่มีความสำคัญ ทำให้อุปกรณ์เครือข่าย นั้นๆ ต้องพัฒนาตัวเองเพื่อลดปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นจนทำให้ส่งข้อมูลที่สำคัญเหล่านั้นไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างเส้นทางส่งข้อมูลสำรองที่สามารถใช้งานทดแทนได้หลังจากเส้นทางหลักเสียหายในระยะเวลาเพียงเสี้ยวนาที หรือการสำรองตัวอุปกรณ์เพื่อลดปัญหาในกรณีที่ตัวอุปกรณ์นั้นเกิดความเสียหายขึ้นจนไม่สามารถใช้งานได้

ซึ่งการสำรองอุปกรณ์ในลักษณะนี้นั้น ระบบกล้องวงจรปิดจะไม่เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของข้อมูลในขณะที่เกิดความเสียหายขึ้นเลยทีเดียว อีกทั้งในกรณีที่อุปกรณ์เกิดความเสียหายจนต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่เข้าไปทดแทนนั้น ก็สามารถกู้คืนระบบส่งข้อมูลได้ในระยะเวลาอันสั้นเพียง 5-10 นาทีเท่านั้นเมื่อระบบเครือข่ายที่ใช้ส่งข้อมูลได้ถูกออกแบบเป็นอย่างดีแล้ว รวมกับมีคุณสมบัติการทำงานที่ช่วยลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นมาได้เป็นอย่างดีระบบกล้องวงจรปิดก็จะสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อการลงทุนเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนในเมืองต่อไปเพราะอุบัติเหตุสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกวินาที ถ้าเกิดในขณะนั้นระบบกล้องวงจรปิดที่จะช่วยเป็นหลักฐานหรือพยานยืนยันสิ่งที่เกิดขึ้นไม่สามารถส่งข้อมูลเพื่อไปบันทึกได้คงไม่สามารถประเมินค่าความเสียหายที่จะเกิดขึ้นตามมาได้อย่างแน่นอน

สำหรับการสร้าง smart city ให้เกิดขึ้นจริงนั้น ระบบทุกอย่างต้องทำงานสอดประสานกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตและสังคมที่ดีขึ้น เพื่อรองรับการเพิ่มจำนวนของประชากรที่เข้ามาสู่เมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้ทุกชีวิตมีความปลอดภัยในการดำรงชีวิตอยู่ในเมืองได้

royaltec logo

 

 

Royaltec International Co,. Ltd
350 SOI Lardprao 94 Lardprao Road
Wangthonglang Bangkok 10310
+66 (0) 2934 4790 (20 Auto lines)
info@royaltec.com
www.royaltec.com