สรุปภาพรวมธุรกิจด้านระบบรักษาความปลอดภัยของโลกปี 2016

Share

Loading

ด้านธุรกิจ เกิดการควบรวมหรือการเข้าซื้อหรือการเข้าถือหุ้นกิจการที่สำคัญ ในแวดวงระบบสื่อสาร ระบบสารสนเทศ และระบบรักษาความปลอดภัย

taechid 5

ด้านเทคโนโลยีระบบรักษาความปลอดภัย
จะเห็นได้ว่าตลอดปี 2016 ระบบโทรทัศน์วงจรปิดแบบอนาล็อก (Analog Camera) ยังไม่ตายแถมยังคงมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องทั้งความละเอียด, PoE บนสายโคแอ็กเชียล, ระบบการบันทึกแบบ Hybrid ทั้งยังเพิ่มฟังก์ชั่นบางอย่างที่ IP camera มีอีกด้วย

การต่อสู้ระหว่างผู้ผลิตค่ายสาธารณรัฐประชาชนจีน กับค่ายยุโรป-อเมริกา ยังคงดุเดือด แต่ดูเหมือนว่ากลยุทธ์ทางการตลาดด้านราคาจะยังคงมีภาษีเหนือกว่ากลยุทธ์อื่นใด

IoT เริ่มพูดถึงกันมากขึ้น แต่ความเข้าใจและสินค้าที่รองรับ รวมทั้งระบบเครือข่ายยังคงต้องใช้เวลาในการพัฒนาการต่อไป (หวังไว้ลึกๆ ว่าปี 2017 จะมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดโดยเฉพาะตลาดในเมืองไทย)

taechid 4

แนวโน้มเทคโนโลยี (Trend) ปี 2017 (Forbes Magazine)

– เทคโนโลยี IoT และ บ้านอัจฉริยะ (Smart Home)
– เทคโนโลยี โลกเสมือนจริง (AR: Augmented Reality และ VR: Virtual Reality)
– เทคโนโลยี เครื่อง (จักรกล) ที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง (Machine Learning)
– เทคโนโลยี ระบบอัตโนมัติ (Automation)
– เทคโนโลยี เกี่ยวกับข้อมูลหาศาลของมนุษยชาติ (Humanized Big Data)
– เทคโนโลยี การบูรณาการวัตถุ/สิ่งของ (Non-Digital) กับระบบดิจิตอล (Physical-Digital Integrations)
– เทคโนโลยี สั่งได้ทุอย่างตามที่ต้องการ (Everything On-Demand)

 


คุณเตชิต ทิวารองเรือง

Security & Emergency Advisor