4-9 ปีข้างหน้า Smart City จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจโลก

Share

Loading

Firetide ผู้ผลิตเทคโนโลยีชั้นสูงทางด้านเครือข่ายไร้สายระดับโลก เป็นหนึ่งใน 34 บริษัทของ UNICOM Global Company ตั้งอยู่ที่ Silicon Valley ซึ่งเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไฮเทคชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านเครือข่ายไร้สายสำหรับมัลติมีเดีย เพื่อส่งภาพเสียงและโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่มีความสำคัญต่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

คุณปัญจะ คล้ายโพธิ์ทอง ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท ไฟร์ไทด์ อิงค์ จำกัด กล่าวว่า…

หากมองในภาพรวมตลอดปี 2016 Firetide ถือว่ามีการเติบโตไปตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ แต่ในไตรมาสสุดท้ายอาจจะมีการชะลอตัวลงไปบ้าง เนื่องจากว่าตลาดของ Firetide เป็นตลาดที่เกี่ยวพันกับกลุ่มความมั่นคงของประเทศ เช่น การคมนาคมขนส่ง ภัยพิบัติ ฯลฯ ซึ่งโครงการต่างๆ จะขึ้นอยู่กับสภาพทางการเมืองเป็นสำคัญ และหากประเทศไม่อยู่ในภาวะปกติก็จะส่งผลให้โครงการต่าง ๆ ชะลอตัวลงไปบ้าง

fireride head 5

“แต่ถึงอย่างไรผมพบว่าลูกค้ายังคงมั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์เรา เพราะเขาประจักษ์ชัดในโครงการที่ผ่าน ๆ มา ขอยกตัวอย่างที่คลองแสนแสบ ในเหตุอุบัติภัยต่าง ๆ เช่น แก๊สระเบิดเมื่อเดือนมีนาคม 2016 ภาพที่ได้นั้นช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถคลี่คลายสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว และสามารถตอบคำถามสังคมได้อย่างชัดเจนว่าเกิดอะไรขึ้น ทำให้ลดความตื่นตระหนกและความวิตกกังวลของประชาชน ซึ่งก็ต้องขอเรียนให้ทราบว่าภาพเหล่านั้นคือภาพหลังจากที่เราได้ติดตั้งระบบไปแล้ว 5 ปี และได้หมดสัญญาไปแล้ว 1 ปี แต่ระบบก็ยังคงสามารถทำงานได้อย่างเป็นปกติ และที่สำคัญเครือข่ายที่ใช้ทั้งหมดเป็นเครือข่ายไร้สายทั้งสิ้น สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และความคุ้มค่าอันเนื่องมาจากการใช้งานที่ยาวนาน แม้ว่าจะตากแดด ตากฝน หลายปีแต่ก็ยังคงทำงานได้โดยไม่มีความผิดพลาด ผลงานเชิงประจักษ์เหล่านี้นี่เองที่ทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ มั่นใจในผลิตภัณฑ์ และกลับมาหาเราอีก ซึ่งแสดงให้เห็นว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์สามารถขายตัวเองได้”

“สำหรับในปี 2017 ทิศทางของ Firetide ค่อนข้างชัดเจน คือมุ่งเน้นไปที่กลุ่ม Smart City และกลุ่ม IoT เป็นหลัก โดยจากการวิจัยของแมคเคนซี่ (McKinsey & Company) ซึ่งเป็นบริษัททำวิจัยระดับโลกได้กล่าวว่าภายใน 4 – 9 ปีข้างหน้า เมื่อต้นแบบ Smart City ของ 10 เมืองสำเร็จ จะมีการขยายตัวเป็น 100 เมืองและเพิ่มเป็น 600 เมือง ค่า GDP ของประเทศทั่วโลกจะโตขึ้นประมาณ 600 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของทั่วโลกให้เจริญเติบโตอย่างก้าวกระโดดและแน่นอนจะส่งผลถึง Firetide ด้วย เพราะเครือข่ายสื่อสารไร้สายเป็นสิ่งสำคัญของ Smart City และ IoT นั้นเอง”

“สุดท้ายนี้ผมอยากจะฝากทิ้งท้ายว่า เรื่อง Security เป็นเรื่องของทุกคน อย่าคิดว่าเป็นเรื่องเฉพาะของทหารตำรวจหรือหน่วยงานด้านความมั่งคงต่างๆ แต่ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยในสังคมที่อยู่ร่วมกัน ถ้าทุกคนไม่นิ่งดูดาย ช่วยกันระแวดระวัง มี Security concept เป็นความรู้พื้นฐาน สิ่งเหล่านี้จะช่วยลดปัญหาอุบัติแหตุ การก่อการร้ายและอาชญากรรมได้เป็นอย่างมาก ทำให้ชีวิตและทรัพย์สินปลอดภัย ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของคนในสังคมดีขึ้นประเทศชาติก็จะเกิดความมั่นคงและสงบสุข…” คุณปัญจะ กล่าวทิ้งท้าย

firetide 1

Firetide, Inc.
2105 South Bascom Ave., Ste. 200, Campbell, CA 95008
Phone: +1 408 399 7771 Fax: +1 408 317 1777
Email: pklaipothong@f iretide.com
www.firetide.com