IoT คือต้นทางของโลกยุคใหม่

Share

Loading

บริษัท ดิจิตอล โฟกัส จำกัด ผู้จัดจำหน่าย CCTV Hikvision กล้องวงจรปิดอันดับ 1 ของโลก ผลิตภัณฑ์ Wulian Smart Home ชั้นนำของโลก และอุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัยระดับโลกอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ยังให้บริการรับออกแบบติดตั้งและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัยด้วยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ

คุณสมชาย ประจักษ์สูตร์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ดิจิตอล โฟกัส จำกัด ได้เปิดเผยถึงภาพรวมที่ผ่านมาและแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของวงการเทคโนโลยีรักษาความปลอดภัยว่า… “ช่วงที่ผ่านมาตลาดในด้านระบบรักษาความปลอดภัยนั้นเติบโตสวนกระแสสภาพเศรษฐกิจมาโดยตลอด อาจเป็นเพราะมีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้นบ่อยครั้ง และการรายงานข่าวจะมีการกล่าวถึงกล้องวงจรปิดอยู่เสมอ ซึ่งมีส่วนทำให้ประชาชนตื่นตัวและตระหนักถึงความสำคัญของกล้องวงจรปิดเป็นอย่างมาก จนตลาดกล้องวงจรปิดของประเทศไทยเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ในขณะเดียวกันก็ได้มีการนำเข้ากล้องวงจรปิดแบรนด์ใหม่ ๆ มากขึ้น จนทำให้มีการแข่งขันค่อนข้างสูงทั้งในด้านของราคาและคุณภาพ ซึ่งผู้ประกอบการที่อยู่ในแวดวงระบบรักษาความปลอดภัยต่างก็ต้องปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เกิดขึ้น แต่ถึงอย่างไรก็ตาม Digital Focus ก็ยังคงเติบโตไปตามเป้าหมายที่ได้วางเอาไว้”

7-11

นอกจากนี้ เทคโนโลยีในปัจจุบันนั้นถือว่ามีวิวัฒนาการไปอย่างรวดเร็ว ซึ่ง Digital Focus ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมความรู้เพื่อให้เท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลง โดยในปี 2016 Digital Focus ได้ริเริ่มโครงการหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือการติดตั้งและบำรุงรักษากล้องวงจรปิด โดยได้ลงนามให้ความร่วมมือกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก เพราะมีช่างกล้องวงจรปิดจากทั่วประเทศให้ความสนใจเข้ารับการฝึกอบรมกว่า 1,300 คน “โดยหลังจากนี้ยังจะมีการต่อยอดเป็นการเรียนการสอนผ่านระบบ e-learning รวมถึง Digital Focus ยังได้มีการสร้างอาคารเพื่อใช้สำหรับฝึกอบรมโดยเฉพาะ เพื่อมุ่งหวังที่จะพัฒนาทักษะความรู้ของช่างกล้องวงจรปิดในประเทศไทยให้มีมาตรฐานและเท่าทันเทคโนโลยีแห่งอนาคต”

อีกทั้ง Digital Focus ยังได้มอบทุนวิจัยให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จำนวน 1 ล้านบาท และมอบทุนการศึกษา จำนวน 1 แสนบาท ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อส่งเสริมให้เกิดผลงานวิจัยคุณภาพ อันจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ โดยฝีมือคนไทยเอง

สำหรับในปี 2017 สิ่งที่ Digital Focus ตระหนักถึง ก็คือการมุ่งไปสู่อนาคต ซึ่งแน่นอนว่าเรื่องของ Internet of Things คือต้นทางของโลกยุคใหม่ นวัตกรรมใหม่ ๆ  ที่เกิดขึ้นจะแตกต่างจากเทคโนโลยีที่ผ่านมา อย่างสิ้นเชิง โลกจะมีเทคโนโลยีใหม่ ๆ  เกิดขึ้นอีกมากมาย เช่น หุ่นยนต์ แขนกล Smart DVR 3D เป็นต้น “สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของโลกแห่งอนาคต และเป็นสิ่งที่ Digital Focus ได้เตรียมความพร้อมมาเป็นระยะเวลากว่า 2 ปีแล้ว โดยได้จัดตั้งบริษัท Internet of Things ซึ่งถือเป็นบริษัทในเครือ Digital Focus ที่จะทำหน้าที่รองรับความต้องการของโลกในยุค Digital โดยจะมีสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจเกิดขึ้นแน่นอนในปี 2017” คุณสมชาย กล่าวทิ้งท้าย

 

5-1
บริษัท ดิจิตอล โฟกัส จำกัด
โทร. 02 136 8989 แฟกซ์: 02 733 9075
EMAIL: sales@digitalfocus.co.th
www.digitalfocus.co.th