Data Security คือสิ่งสำคัญ

Share

Loading

Bosch Group คือกลุ่มบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเทคโนโลยีและการบริการชั้นนำของโลก โดยมีพนักงานมากกว่า 375,000 คน ทั่วโลก โดยบริษัทได้แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 4 ธุรกิจ ได้แก่ กลุ่มโซลูชั่นแห่งการขับเคลื่อน กลุ่มเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค และกลุ่มเทคโนโลยีพลังงานและอาคาร Bosch ประเทศไทย เป็นส่วนหนึ่งของ Bosch Group โดยเป็นผู้จัดจำหน่ายเทคโนโลยีและบริการชั้นนำของโลก

เป้าหมายทางกลยุทธ์ของ Bosch คือการสร้างสรรค์นวัตกรรมสําหรับชีวิตที่เชื่อมถึงกัน เพื่อพัฒนาคุณภาพขีวิตของทุกคนบนโลกด้วยผลิตภัณฑ์และบริการของ Bosh ซึ่งเป็นนวัตกรรมชั้นนำ คุณเอกรินทร์ วัชรยิ่งยง ได้เปิดเผยถึงภาพร่วมในแวดวงระบบรักษาความปลอดภัยและแนวโน้มของอนาคตที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าว่า…สำหรับประเทศไทยใน 1 ปี ที่ผ่านมา Bosch มีอัตราการเติบโตเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้วางเอาไว้ แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นที่ทราบกันดีว่าในระยะเวลาที่ผ่านมา ตลาดของกล้องวงจรปิดมีการแข่งขันสูงทั้งในด้านของคุณภาพและราคา แต่อย่างไรก็ตาม “เราก็ยังมั่นใจว่าสินค้าของเราจัดอยู่ในกลุ่มที่ได้รับความไว้วางใจในด้านคุณภาพเป็นหลัก และด้วยคุณภาพของตัวผลิตภัณฑ์นี้เองที่ทำให้ Bosch ยังคงรักษาตลาดในกลุ่มนี้เอาไว้ได้และยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง”bosch pic

สิ่งที่ทำให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ของ Bosch ก็คือคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และการใช้งานที่ยาวนานกว่า ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะที่สำคัญที่ทำให้ Bosch สามารถเติบโตไปตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ได้“Bosch เป็นผลิตภัณฑ์จากเยอรมัน โดยมีนโยบายในการจัดสรรรายได้ประมาณ 8 – 10 เปอร์เซ็นต์ของทุกปี ให้กับงานด้านการวิจัยและพัฒนา ดังนั้นจึงทำให้ Bosch เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีเช่น starlight เทคโนโลยีกล้องที่มีคุณภาพสูงสามารถเห็นภาพที่เป็นสีแม้จะอยู่ในภาวะที่มีแสงต่ำ เป็นต้น”

สำหรับในปีหน้า 2017 Bosch ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ต่อไปอย่างไม่หยุดนิ่ง และอยากจะเน้นย้ำไปถึงลูกค้า ในเรื่องของ data security ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญ และควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์กล้องวงจรปิด IP camera ที่มีความสามารถในการป้องกันข้อมูล เพื่อไม่ให้เกิดการจารกรรมข้อมูลดังกล่าวไปโดยที่เราไม่ได้อนุญาตและสิ่งที่อยากจะกล่าวทิ้งท้ายคือ “Bosch เป็นผลิตภัณฑ์จากเยอรมันที่ก่อตั้งมากว่า 130 ปี และได้เข้ามาในประเทศไทย 25 ปีมาแล้ว ซึ่งจากระยะเวลาที่ผ่านมาก็เพียงพอที่จะเป็นการตอกย้ำความมั่นใจในปณิธานและความมุ่งมั่นของเรา ที่จะนำเสนอเทคโนโลยีคุณภาพ เพื่อยกระดับวิถีชีวิตของผู้คนให้ดีขึ้น ตามสโลแกนของ Bosch ที่ว่า…เทคโนโลยีเพื่อชีวิต” คุณเอกรินทร์ กล่าว

 

boschlogo

บริษัท โรเบิร์ต บ๊อช จำกัด
เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ อาคาร 1 ชั้น 5
เลขที่ 2525 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
แผนกระบบรักษาความปลอดภัย
โทร. 02 012 8888
อีเมล info.security@th.bosch.com
www.th.boschsecurity.com