งานสัมมนาวิชาการ: UTCC AI DAY/หัวการค้ายุคปัญญาประดิษฐ์

Share

Loading

งานสัมมนาวิชาการ : UTCC AI Day / หัวการค้ายุคปัญญาประดิษฐ์

วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 08:30-17:00 น. ณ ห้อง 10201 อาคาร 10 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

***** ลงทะเบียนวันนี้ลุ้นรับของรางวัล
https://forms.gle/R1aXdtHoztgVHApU9