‘ถาดอาหารรักษ์โลก’ คงความสด-รสชาติ เอสซีจีพีตอบโจทย์บรรจุภัณฑ์สายกรีน

Share

Loading

Fest by SCGP (เฟสท์) พาเยี่ยมชมนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม โชว์ความพร้อมเข้าสู่ตลาดอาหารพร้อมทาน-เนื้อสดแช่เย็น และตู้อัตโนมัติ รองรับความต้องการบรรจุภัณฑ์อาหารยั่งยืนที่มีการเติบโตสูง

“ถาดกระดาษเนื้อสดแช่เย็น” ที่เก็บรักษาความสดของเนื้อได้ตามมาตรฐาน และ “ถาดอาหารแช่เย็นพร้อมทาน” ที่ช่วยรักษาความสดและรสชาติของอาหารไว้ได้ นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัย ออกแบบและพัฒนาจากเฟสท์ (Fest) เครือเอสซีจี แพคเกจจิ้ง (SCGP) ตอบโจทย์ผู้บริโภคที่มองหาบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกันยังสามารถรักษาคุณสมบัติของสินค้า และต้องไม่กระทบกับกระบวนการผลิต

บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัย

กิตชัย ทัศนวิญญู Foodservice Packaging Solutions Manager บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด หรือ เฟสท์ (Fest) กล่าวว่า บรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืนรักษ์โลกอย่างเดียวไม่ได้ แต่ต้องสามารถรักษารสชาติของอาหารไว้ได้ด้วย

ดังนั้น เฟสท์ จึงพัฒนานวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ทั้งสองดังกล่าว โดยวัสดุมาจากเยื่อยูคาลิปตัส ซึ่งเป็นพืชเศรฐกิจของประเทศ สามารถปลูกใหม่ หมุนเวียนได้ไม่หมดไปและย่อยสลายเองได้ภายใน 60 วันหลังการกำจัดทิ้ง แถมยังนำไปรีไซเคิลได้ (ภายใต้กระบวนการรีไซเคิลของโรงงาน)

คุณสมบัติของถาดกระดาษเนื้อสดแช่เย็น (Fest Fresh Pak) สามารถเก็บรักษาความสดของเนื้อได้ในระยะเวลา 7 วัน ใช้งานได้ในอุณหภูมิต่ำ 3-5 องศาเซลเซียส แข็งแรง สามารถคงสภาพแม้อยู่ในสภาวะเปียกชื้น และรองรับการจัดเก็บและการขนส่งแบบควบคุมอุณหภูมิ นอกจากนี้

ถาดกระดาษเนื้อสดแช่เย็นยังได้รับรางวัล TOP Innovative Products of 2023 จากงาน THAIFEX-Anuga Aisa 2023 และการรับรองจากฉลาก SCG Green choice ที่สามารถเพิ่มปริมาณการใช้วัตถุดิบหมุนเวียนที่สามารถปลูกใหม่ทดแทนได้ (Renewable material) ได้อย่างน้อย 80% อีกด้วย

ในส่วนของถาดอาหารแช่เย็นพร้อมทาน (Fest Redi Pak) เฟสท์ได้พัฒนานวัตกรรมร่วมกับแบรนด์ Reo’s Deli (รีโอส์ เดลิ) เป็นรายแรก โดยถาดมีคุณสมบัติรักษาความสดและรสชาติของอาหาร สามารถนำเข้าไมโครเวฟได้เลยโดยไม่ต้องถอดปลอกออก จับแล้วไม่ร้อนมือ เพิ่มความสะดวกรวดเร็ว ไม่ต้องเจาะกล่อง เพื่อลดขั้นตอนการอุ่นในไมโครเวฟได้ถึง 40 วินาทีต่อกล่อง สามารถเก็บความร้อนได้ดี จึงช่วยลดเวลาที่ใช้ในการอุ่นอาหารลง 25% เมื่อเทียบกับบรรจุภัณฑ์เดิม

เฟสท์ยังมีบริการให้คำปรึกษาและโซลูชัน เพื่อเป็นไอเดียให้แก่ผู้ผลิตอาหาร สามารถเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับกระบวนการผลิตและระบบอัตโนมัติที่ได้รับความนิยมสูง โดยร่วมกับ “เต่าบิน”

พัฒนาแก้วกระดาษสำหรับเครื่องจำหน่ายอัตโนมัติ (Fest Vending Pak) ที่ทนทาน ไม่เสียรูปทรง พร้อมพิมพ์ลายสวยงาม ช่วยให้ลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนลวดลายได้ตามแผนการตลาดตามเทศกาล ลดการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ เพิ่มประสิทธิภาพในการส่งสินค้าให้เกิดความคล่องตัว และลดพื้นที่การจัดเก็บสินค้าคงคลัง

โอกาสและการเติบโต

นอกจากนวัตกรรมถาดอาหารและแก้วกระดาษแล้ว เฟสท์ยังมีบรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยสำหรับสินค้า 4 กลุ่มหลัก ที่มีคุณสมบัติแตกต่างกันตามความเหมาะสมกับการใช้งาน ขณะเดียวกันก็เน้นการพัฒนาบรรจุภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพื่มความหลากหลายและตอบสนองความต้องการที่ใช้กับฟู้ดดิลิเวอรี โดยเน้นความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ Printing Solutions สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบรรจุภัณฑ์อาหารและตอบรับกับกระแสการรักษ์สิ่งแวดล้อม

“เฟสท์ได้ขยายเข้าสู่ตลาดอุตสาหกรรมผู้ผลิตอาหารพร้อมทาน-เนื้อสดแช่เย็น ผ่านความร่วมมือกับลูกค้าแต่ละรายในทุกขั้นตอนการผลิต จากข้อมูล Euromonitor คาดการณ์ในปี 2566 อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปในกลุ่มอาหารพร้อมทานและผลิตภัณฑ์เนื้อสด มีมูลค่าตลาดเท่ากับ 2,729 ล้านบาทต่อปี” กิตชัย กล่าว

ทั้งนี้ เฟสท์ตั้งเป้าจะสามารถเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดของบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารพร้อมทาน-เนื้อสดแช่เย็นเป็น 10% ภายในปี 2571 อีกด้วย

บริโภคเพื่อความยั่งยืน

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (CPF) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ 2 บริษัทในกลุ่ม SCG คือ บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (SCGP) และบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (SCGC) เพื่อร่วมกันศึกษาและพัฒนาโซลูชันบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารของซีพีเอฟที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และมีความสะอาด-ปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค

พร้อมเปิดโอกาสพัฒนานวัตกรรมร่วมกับพันธมิตรทั้งในห่วงโซ่คุณค่าที่มีเป้าหมายความยั่งยืนร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมตามแนวทางดำเนินธุรกิจ ESG (Environmental, Social and Governance) และรองรับความต้องการของตลาดบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในประเทศที่มีการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

“ความร่วมมือกับซีพีเอฟในครั้งนี้ SCGP จะนำความรู้ ความชำนาญ และเทคโนโลยีมาใช้ในการวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ทั้งบรรจุภัณฑ์จากเยื่อกระดาษ บรรจุภัณฑ์จากพอลิเมอร์ที่มีความยั่งยืน เหมาะสมกับกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ของซีพีเอฟ เพื่อสร้างความยั่งยืนไปด้วยกัน” วิชาญ จิตร์ภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SCGP กล่าว

แหล่งข้อมูล

https://www.bangkokbiznews.com/tech/innovation/1093335