ประหยัดเวลามากกว่าเท่าที่คุณต้องการ OPTEX มอบโซลูชั่นเพื่อตอบโจทย์อาคารอัจฉริยะของคุณ

Share

Loading

เมื่อพูดถึงอาคารอัจฉริยะต้องมาพร้อมกับอุปกรณ์ที่ควบคุมการเปิดปิดระบบไฟฟ้า ต้องประหยัดค่าไฟ รวมถึงต้องมีความปลอดภัยด้วย

สำหรับอุปกรณ์นี้คือ อุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหวของบุคคลและควบคุมระบบไฟฟ้าให้เปิดและปิด เรียกอีกอย่างว่าเซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว PIR ติดตั้งเพดานภายในอาคาร เพื่อเปิด-ปิดไฟเฉพาะบริเวณนั้นๆ  เหมาะสำหรับ ห้องสมุด แกลเลอรี่ และโรงจอดรถ

OPTEX มอบโซลูชั่น รุ่น “AP-360B” เป็น เซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว PIR ได้รอบพื้นที่ 360 องศา อุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหวนี้สามารถติดตั้งง่าย เหมาะสำหรับรูปแบบการใช้งานที่หลากหลาย

รูปแบบการตรวจจับเฉพาะจุด (เพดาน)

OPTEX ยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เซนเซอร์ สามารถตรวจจับผู้บุกรุกในช่วงเวลากลางคืน หากมีผู้พยายามเข้าไปในอาคาร เซนเซอร์รุ่นนี้คือ AP-20NB ติดตั้งที่เพดาน การตรวจจับการเคลื่อนไหว PIR บริเวณพื้นที่ม่านสูง 6 เมตร

รูปแบบการตรวจจับเฉพาะจุด (ติดตั้งที่ผนัง)

คุณสมบัติ
  • การออกแบบที่กะทัดรัดและมีกรอบ
  • ระดับความไวในการตรวจจับ : สูง ปานกลาง และต่ำ
  • ป้องกันการงัดแงะ
  • รุ่นที่การควบคุมแสง (AP-360B เท่านั้น)
  • ตั้งเวลาประหยัดแบตเตอรี่ (เฉพาะรุ่นที่ใช้แบตเตอรี่เท่านั้น)

เหมาะสำหรับ : อาคาร, พิพิธภัณฑ์, ห้องสมุด, โรงจอดรถ

การเห็นภาพรวม
สำหรับการใช้บริการในห้องประชุมหรือพื้นที่ทำงานแบบส่วนตัว
ด้วยเซนเซอร์ตรวจจับบุคคลที่เข้าใช้บริการในสถานที่ทำงาน
การมองเห็นสถานะการใช้ห้องทำงาน ช่วยให้ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของบุคคล

ห้องประชุมหรือพื้นที่ทำงานแบบส่วนตัวที่มีสถานะว่างพร้อมใช้งานได้จริงๆนั้นอยู่ที่ประมาณ 20-30% เนื่องมาจาก “การจองที่ไม่แน่นอน” และ “ การลืมยกเลิกการจอง”  นอกจากนี้ ห้องประชุมหรือพื้นที่ทำงานแบบส่วนตัวที่ไม่ได้จองจะไม่สามารถใช้งานได้ สามารถรับรู้ได้โดยไม่ต้องไปตรวจดูสถานที่จริง สถานะการใช้งานของห้องประชุมหรือห้องทำงานดังกล่าวจะแสดงให้เห็นได้อย่างง่ายดาย ด้วยเซนเซอร์ตรวจจับบุคคลที่เข้าใช้บริการในห้องประชุมหรือห้องทำงาน

ไม่เพียงแต่พนักงานจะเข้าใจความพร้อมในการเข้าใช้บริการในห้องประชุมหรือพื้นที่ทำงานแบบส่วนตัวแบบเรียลไทม์เท่านั้น แต่ยังช่วยวิเคราะห์และปรับปรุงอัตราการใช้บริการในห้องประชุม รวมถึงทำให้ลดชั่วโมงการทำงานให้สั้นลงและลดต้นทุนแรงงานได้

ABW (Activity Based Working) ลักษณะการทำงานที่พนักงานสามารถเลือกสถานที่และเวลาทำงานได้อย่างอิสระตามลักษณะงาน

การทำงานในสภาพแวดล้อมที่สะดวกสบายสำหรับพนักงานจะนำไปสู่ประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้น

ด้วยแนวคิด ABW* เป็นที่แพร่หลาย ทำให้หลายบริษัทขยายการลงทุนในพื้นที่ทำงานร่วมกัน (Co-working Space) และพื้นที่ทำงานแบบส่วนตัว (Work booth) การดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเข้าใช้บริการในห้องประชุม  หรือ พื้นที่ทำงานร่วมกัน (Co-working Space) และ พื้นที่ทำงานแบบส่วนตัว (Work booth) คาดว่าจะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน

(สำหรับสถานที่ ที่ต้องการแสดงภาพขณะใช้บริการในห้องทำงานให้มีประสิทธิภาพ)

ปัญหาการไม่ทราบสถานะการใช้ห้องทำงาน

แม้ว่าห้องประชุมจะว่าง แต่ก็ไม่สามารถใช้ได้เนื่องจากอยู่สถานะการจอง

  • พื้นที่ว่างและพื้นที่ทำงานส่วนตัว (บูธ) ที่ไม่มีการจอง จะไม่ทราบสถานะ จนกว่าคุณจะไปตรวจสอบสถานที่ทำงานจริง
  • ไม่มีข้อมูลการเข้าใช้บริการในห้องประชุม หรือ พื้นที่ทำงานร่วมกัน และ พื้นที่ทำงานส่วนตัว (บูธ) ซึ่งจะไม่มีตัวบ่งชี้ที่เป็นตัวเลข
ประโยชน์

การแจ้งสถานะการใช้บริการในห้องประชุม จากเซนเซอร์ตรวจจับบุคคล

จากข้อแนะนำเกี่ยวกับ อัตราการเข้าใช้บริการ (Occupancy ) ที่ใช้เซนเซอร์ ของ Optex ทำให้สามารถมองเห็น “สถานะห้องว่าง” และ “สถานะการทำงานที่ผ่านมา (อัตราการเข้าใช้บริการ)”  ในพื้นที่ต่างๆ ภายในสำนักงานได้

การเห็นภาพภายในห้องประชุมและคุณภาพ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน

จากการวิเคราะห์อัตราการจองที่ว่างและเวลาการใช้งาน ทำให้สามารถเข้าใจหน่วยงานที่มีการจองห้องว่างที่มีจำนวนมาก และหน่วยงานที่มีการประชุมเป็นเวลานาน และหน่วยงานที่มีการประชุมระยะสั้น

หากเราสามารถปรับปรุงคุณภาพการใช้บริการห้องประชุมตามข้อมูลนี้ เราคาดหวังได้ว่าชั่วโมงทำงานและต้นทุนแรงงานจะลดลง ซึ่งนำไปสู่การเพิ่มผลผลิตในการทำงาน

วิธีการเริ่มต้น

คุณสามารถเริ่มต้นจากห้องประชุมหนึ่งห้อง และคุณสามารถพิจารณาจากคำแนะนำ หรือ ขยายพื้นที่แบบเต็มรูปแบบ ภายหลังจากการรับรู้ถึงผลกระทบ

สำหรับเซนเซอร์ในการตรวจจับบุคคลของ Optex ช่วยให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่ภายในสำนักงานได้ดีขึ้นโดยประเมินการใช้งานห้องประชุมและพื้นที่ว่าง ที่มีการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างสภาพแวดล้อมที่สะดวกสบาย เช่น การปรับแสง อุณหภูมิ และความชื้น ภายในห้องทำงาน

Optex อุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหวติดเพดาน สำหรับเปิด-ปิดไฟ เน้นบริเวณที่ไม่ต้องการแสงสว่างตลอดเวลา สำหรับภายในอาคาร เพื่อประหยัดไฟฟ้า

(Indoor Recessed Mount PIR Detector : AP-360B)

สามารถตั้งเวลาปิดไฟเองได้เมื่อไม่มีการตรวจจับการเคลื่อนไหว ปรับตั้งได้สูงสุด 2 นาที

  • ตรวจจับการเคลื่อนไหว ได้รอบพื้นที่ 360 องศา
  • ป้องกันการงัดแงะ
  • ออกแบบกระทัดรัด

เหมาะสำหรับ : ที่พักอาศัย, ร้านค้า, พิพิธภัณฑ์, อาคาร, ห้องสมุด

บริษัท ออพเท็ค (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ (ทาวเวอร์ บี) ยูนิตบี 1702
ชั้น 17 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง แขวงห้วยขวาง กทม. 10310
โทร. 02-168-3162 แฟกซ์ 02-168-3163
Email: customer@optex.co.th
https://optex.co.th/th/
日本語窓口:有村
k-arimura@optex.co.th