DGF Building Management Platform

New S-CURVE 2

Share

Warning: Undefined array key "postid" in /home/securitysy/domains/securitysystems.in.th/public_html/wp-content/plugins/page-views-count/src/pvc_widget.php on line 24

Warning: Undefined array key "increase" in /home/securitysy/domains/securitysystems.in.th/public_html/wp-content/plugins/page-views-count/src/pvc_widget.php on line 25

Warning: Undefined array key "show_views_today" in /home/securitysy/domains/securitysystems.in.th/public_html/wp-content/plugins/page-views-count/src/pvc_widget.php on line 26

Loading

ปัจจุบันเทคโนโลยีมีความเข้าถึงได้ง่ายขึ้นกว่าเมื่อก่อน ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาอำนวยความสะดวกในการทำงาน การใช้ชีวิตประจำวัน หรือแม้แต่การป้องกันการเกิดอาชญากรรม ซึ่งนั่นก็คือ เทคโนโลยีระบบรักษาความปลอดภัย

โดยรวมแล้วเหตุการณ์อาชญากรรมที่เกิดภายในประเทศ ส่วนใหญ่จะเกิดในพื้นที่ห่างไกลจากตัวเมือง ห่างไกลจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ จึงจำเป็นที่จะต้องมีการรักษาความปลอดภัยที่แน่นหนา ไว้ป้องกันผู้ไม่ประสงค์ดีที่ลักลอบเข้ามา เพื่อจะก่อเหตุร้าย ที่นำมาซึ่งการเกิดอาชญากรรมที่ร้ายแรงได้

แต่เนื่องจากการจัดการภายในอาคารยังคงยุ่งยาก ทำให้ต้องใช้คนในการทำงาน ใช้เงินเยอะกว่าปกติ ทำให้กำลังคนไม่พอที่จะมาอยู่ดูแลระบบรักษาความปลอดภัยภายในอาคาร เป็นเหตุเกิดอาชญากรรมอยู่บ่อยครั้ง ทำให้การใส่ใจเกี่ยวกับความปลอดภัยมีความจำเป็น จึงคุ้มค่าที่จะลงทุนเกี่ยวกับเทคโนโลยีระบบรักษาความปลอดภัย

SMART BUILDING

ระบบอาคารอัจฉริยะ คือ ระบบอาคารที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย เพื่อจะบริการการจัดระเบียบ และความปลอดภัยภายในตัวอาคาร ผ่านระบบการควบคุมอัตโนมัติ ช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ที่มาใช้อาคารสะดวกสบาย ช่วยวิเคราะห์ปัญหาได้ตรงจุดเพื่อที่จะตอบสนองและแก้ไขได้ทันที และที่สำคัญที่สุดก็คือ ความปลอดภัย

อีกทั้งยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย พลังงาน เป็นสิ่งสำคัญ ที่อาคารทุกหลังต้องใช้ และเป็นการใช้ในปริมาณมากจนส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายนอก ใน Smart Building ที่นอกจากจะสามารถจัดการกับสิทธิ์การเข้าออกภายในอาคารได้แล้ว ยังมีระบบที่สามารถกำหนดอุณหภูมิ เพื่อที่จะสามารถจะควบคุมอุณหภูมิในอาคารได้ตามความเหมาะสม ลดเรื่องการใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลือง

ระบบเทคโนโลยีอัจฉริยะ ของ DGF Building Management

Access Control Management System

เป็นเครื่องมือที่ใช้เพื่อควบคุมสิทธิ์ในการเข้าออก มีฟังก์ชันพิเศษเสริมคือ การระบุคนเข้าไปในระบบ ผ่านการลงทะเบียนออนไลน์เพื่อขอดูสิทธิ์ในการเข้าถึงห้อง หรือชั้นภายในอาคาร ยกตัวอย่างเช่น ตึกบริษัทมีพนักงานธรรมดา 10 คน ทำการสแกนระบบก็จะกำหนดว่าสามารถ ไปชั้นไหน และไม่สามารถไปในชั้นไหนได้บ้าง

Total Security Management System

ระบบรักษาความปลอดภัยที่เต็มไปด้วยฟังก์ชันที่สะดวกในการจัดการการเข้า-ออกภายในตัวอาคาร ครอบคลุมตั้งแต่การเดินทางเข้ามาจอดรถ ไปยันการเข้าพบบุคคลภายใน มีการบันทึกเวลาเข้าออกและสิทธิ์ในการเข้าพบอย่างชัดเจน ซึ่งประกอบไปด้วยฟังก์ชันหลักหลายอย่าง

Theme Management System

ใช้เพื่อการปรับสีและ Cl ของตัวระบบได้ตามความเหมาะสม หรือความถนัดของผู้ใช้งาน

Face Recognition System & Advance AI CCTV

เป็นระบบการจดจำใบหน้าที่ทำงานร่วมกับ AI CCTV กล้องวงจรปิดอัจฉริยะ ที่จะทำการระบุการ เข้า-ออก ด้วยการสแกนใบหน้าเพื่อที่จะยืนยันตัวของบุคคลผ่านลักษณะทางชีวภาพ หลังจากสแกน ระบบก็จะเอาข้อมูล ไปเทียบกันในคลังข้อมูล และประมวลผลออกมา เพื่อตรวจจับข้อมูลของบุคคลแต่ละคนว่า มีข้อมูลอยู่ในฐานระบบหรือไม่

Language Management System

ระบบเพิ่มภาษาด้วยตัวผู้ใช้งานเองผ่านการโหลดไฟล์ Excel และ Import เข้าไป ระบบก็จะสามารถใช้กาษาที่กำหนดได้ เช่น เลือกโหลดภาษาจีน จากนั้นระบบก็จะติดตั้งภาษาจีนเข้าไปใช้ได้

LPR & PARKING MANAGEMENT SYSTEM

ระบบการจัดการลานจอดรถและยานพาหนะโดยใช้กล้องเป็นตัวหลักในการดำเนินการวิเคราะห์ ค้นหา ติดตาม จับป้ายทะเบียนรถได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องพึ่งวิธี แบบเก่าที่เคยใช้ ระบบจะทำงานด้วยการให้กล้องอ่านป้ายทะเบียนเรียบร้อย ไม้กั้นจะเปิดให้ขับรถเข้าไปได้ หลังจากเอารถเข้าไปจอดที่ลาน กล้องก็จะบันทึกป้ายทะเบียนและเวลาจอดรถทั้งหมด เพื่อที่จะทำให้สะดวกถ้าหากมีการชำระเงินค่าสถานที่จอดรถ

Visitor Management System

ระบบบันทึกข้อมูลของผู้ติดต่อ ที่จำเป็นจะต้องให้ผู้ติดต่อลงทะเบียนด้วยข้อมูลที่สามารถยืนยันตัวตน ทำการ Check-In หลังเสร็จธุระก็ต้องทำการ Check-Out โดยระบบ Visitors จะบันทึกข้อมูลที่ยืนยันตัวคนข้อมูลเวลาเข้า-ออก ไว้ครบถ้วน

ID-Card Management System

หากมีรถเข้ามาในพื้นที่ โดยที่ไม่ต้องรับบัตร เปลี่ยนเป็นการรับ Slip หรือ QR Code แทน หรือ กรณีที่บางพื้นที่มีตู้ระบบที่เกี่ยวข้องกับการใช้บัตร ระบบก็จะรองรับเพื่อเชื่อมต่อกับบัตรได้

Resources & Human Resources Management System

เป็นการจัดการผู้ใช้งานต่าง ๆ ในระบบที่เกี่ยวข้อง ที่จะสามารถบันทึกข้อมูลสำคัญทั้งของพนักงานภายในและผู้มาติดต่อ ไม่ว่าจะเป็น ชื่อ นามสกุล ยานพาหนะที่ขับ ส่วนการจัดการพนักงานมีไว้เพื่อทำการแบ่งหน้าที่ ตามที่พนักงานคนนั้นโดยการกำหนดสิทธิ์การใช้งานฟังก์ชันของระบบตามหน้าที่ และการแบ่งกลุ่ม ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานเป็นอย่างดี

Company & Merchant Management System

เป็นระบบที่จะเป็นการเก็บข้อมูลของร้านค้าหรือบริษัทที่ต้องการเข้ามาใช้งานในระบบ Total Security Management System อันนี้ ที่มีหลายบริษัทหรือร้านค้าจะเข้ามาใช้งาน ระบบนี้ก็จะจัดการแยกข้อมูลตามบริษัท ร้านค้า ตามชื่อ โดยที่ผู้ใช้งานจะเห็นระบบของบริษัทที่ตัวเองสังกัด เมื่อใช้งานระบบ

Resources Management System

เนื่องจากระบบ Total Security เป็นระบบที่ใช้อุปกรณ์ในการดำเนินการอะไรหลายๆ อย่าง การใช้ระบบที่คอยจัดการตรวจ เช็กดูอุปกรณ์ทุกครั้งที่ใช้ เพื่อลดความผิดพลาดของอุปกรณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ หรือตรวจ เซ็กว่ามีปัญหา ความบกพร่อง ก็จะได้รีบแก้ไข

DGF Building Management Platform Overview

เป็นเทคโนโลยีระบบรักษาความปลอดภัยและการจัดการที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานในองค์กรเป็นอย่างดี และดีมากที่จะเป็นปราการด่านแรกที่ คอยป้องกัน คัดกรอง จัดการ บุคคลที่เข้าออกในองค์กร หรือบริษัท สามารถนำไปใช้ได้กับทุกสถานที่ ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ที่ต้องรักษาความปลอดภัยอย่างแน่นหนา หรือสถานที่ที่จำเป็นต้องคัดกรองผู้มาเยือนอย่างเคร่งครัดก็ตาม หากเป็นสถานที่แล้ว การมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ง่ายต่อการจัดการ ก็คงจะเหมาะสมมาก สร้างความสบายใจให้กับผู้คนในองค์กรเป็นอย่างดี อีกทั้งยังลดเวลาในการจัดการเกี่ยวกับเรื่องการ เข้า-ออก ได้อย่างสะดวกสบาย เพื่อที่จะไม่ให้เวลาสูญเปล่า

DGF Building Management System

แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาของเทคโนโลยีของโลกในปัจจุบัน เพื่อเตรียมตัวนำพาทุกอย่างเข้าสู่เมืองที่เป็นแบบอย่างเมืองแห่งอนาคต Smart City

บริษัท ดิจิตอลโฟกัส จำกัด
2782/4-6 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กทม. 10240
Hotline : 02-136-8989
Fax : 02-733-9075
Email : sales@digitalfocus.co.th
Website: digitalfocus.co.th