FIR AVIOTEC กล้องตรวจจับอัคคีภัย

Share

 7,634 total views

ยกระดับความปลอดภัย ด้วยกล้องตรวจจับอัคคีภัยประสิทธิภาพสูงมาตรฐานสากล

AVIOTEC IP starlight 8000 เป็นกล้องตรวจจับอัคคีภัยประสิทธิภาพสูงตามมาตรฐานสากล สามารถตรวจจับควันและเปลวไฟได้รวดเร็วและแม่นยำกว่าอุปกรณ์ตรวจจับควันแบบดั้งเดิม ด้วยเทคโนโลยีวิเคราะห์ภาพอัจฉริยะ สามารถทำงานได้ดีแม้ในสภาวะแสงน้อย เป็นโซลูชันที่ช่วยยกระดับความปลอดภัยให้กับองค์กรของท่าน และตอบโจทย์ในการเฝ้าระวังพื้นที่สำคัญและมีมูลค่าทางธุรกิจสูง เช่น โรงงานอุตสาหกรรม คลังสินค้าขององค์กร หรือภายในอาคารโถงสูง ทั้งนี้กล้อง AVIOTEC ยังสามารถครอบคลุมการใช้งานในทุกสภาพแสง ไม่ว่าจะเป็นในที่มืดสนิท ในที่ร่ม หรือแม้แต่ในพื้นที่กึ่งกลางแจ้ง ที่สภาพแสงเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

AVIOTEC เกิดจากการพัฒนาการทำงานของกล้องวงจรปิด Bosch IP starlight 8000 MP ให้สามารถตรวจจับและแยกแยะลักษณะควันและเพลิงไฟ ได้อย่างรวดเร็วแม่นยำกว่าอุปกรณ์ตรวจจับแบบธรรมดา (Smoke, Heat, Beam Detectors) พร้อมทั้งไม่มีปฏิกิริยากับแสงสะท้อนต่าง ๆ ที่ไม่ใช่ลักษณะของกลุ่มควันหรือเพลิงไฟ โดยเทคโนโลยี AVIOTEC ได้ผ่านการทดสอบ (TF1 – TF8) และความน่าเชื่อถือของอุปกรณ์ ตามที่ระบุไว้ในมาตรฐาน EN-54

ทำงานร่วมกับระบบรักษาความปลอดภัยจาก Bosch อย่างสมบูรณ

AVIOTEC นอกจากความสามารถในการตรวจจับลักษณะการเกิดอัคคีภัยแล้ว ยังสามารถแสดงผลภาพเพื่อทราบถึงตำแหน่งและลักษณะการเกิดอัคคีภัย พร้อมทั้งยังสามารถบันทึกภาพ ได้ด้วยการทำงาน ร่วมกับ Bosch Video Client (BVC) หรือ BVMS (Bosch Video Management System) และยังสามารถเชื่อมต่อการเตือนอัคคีภัยจาก AVIOTEC ไปยังตู้ควบคุมระบบเตือนอัคคีภัย AVENAR Panel เพื่อความสมบูรณ์ของระบบเตือนอัคคีภัยในอาคาร

ยกระดับงานรักษาความปลอดภัยด้วย Bosch Video Analytics

นอกเหนือจากอัลกอริทึมการตรวจจับเปลวไฟและควันแล้ว การวิเคราะห์วิดีโออัจฉริยะของ Bosch ยังถูกผสานรวมอยู่ในกล้อง AVIOTEC ด้วย ซึ่งหมายความว่า กล้องวิดีโออัจฉริยะนี้สามารถให้การเฝ้าระวังความปลอดภัยของสถานที่ ตลอดจนการตรวจสอบสัญญาณไฟใด ๆ ได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ

เฝ้าระวังความปลอดภัยของพื้นที่ได้ครอบคลุมจากจุดติดตั้งเดียวกัน

กล้อง AVIOTEC IP starlight 8000 เหมาะสำหรับการเฝ้าระวังทั้งในอาคาร และพื้นที่ภายนอกอาคารที่มีที่กำบัง สามารถติดตั้งในตำแหน่งที่มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดอยู่แล้วได้ ทำให้สามารถเฝ้าระวังความปลอดภัยของสถานที่ทั้งหมดได้ครอบคลุมจากจุดติดตั้งเดียวกัน ส่งผลให้การติดตั้งและการบำรุงรักษาทำได้อย่างง่ายดาย

มั่นใจด้วยมาตรฐานการรับรอง VDS และ CSIRO ระดับสากล

กล้อง AVIOTEC IP starlight 8000 ผ่านการทดสอบ และรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยจากสถาบันผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันอัคคีภัย รักษาความปลอดภัย และป้องกันภัยธรรมชาติ (VDS) ประเทศเยอรมนี เลขที่ G 217090 และได้รับการรับรองคุณภาพจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมแห่งชาติประเทศออสเตรเลีย (CSIRO) เลขที่ afp – 3323

จับภาพได้ชัดเจน แม้ในสภาวะแสงน้อย

Highlight

 • ตรวจจับการเปลวไฟและควันในระยะเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็วและเชื่อถือได้ แม้ในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีแสง
 • ตรวจจับด้วยแสงอินฟราเรดโดยอัลกอริทึม AI ที่พัฒนาขึ้นใหม่
 • เป็นโซลูชันที่เหมาะสำหรับการขนส่งและการผลิต

ตรวจจับเปลวไฟและควันไฟได้อย่างรวดเร็ว และเชื่อถือได้ในแม้สภาพแวดล้อมที่มืดสนิท (0 Lux)

กล้อง AVIOTEC มีความสามารถในการตรวจจับเปลวไฟและควันสำหรับสถานที่ที่ไม่มีแสง โดยมีแอปพลิเคชันที่ส่องแสงอินฟราเรดเพิ่มเติมที่แยกจากกัน สามารถตรวจสอบได้ด้วยการตรวจจับไฟจากวิดีโอที่ให้ภาพที่คมชัด ในช่วงกลางวันอุปกรณ์จะแสดงภาพสี และเปลี่ยนเป็นโหมดกลางคืนด้วยภาพขาวดำ เมื่อการมองเห็นลดลงต่ำกว่าระดับที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เมื่อกลางวันกลับมาระบบจะเปลี่ยนกลับเป็นโหมดสีโดยอัตโนมัติ

การตรวจจับไฟโดยใช้วิดีโอ AVIOTEC IP starlight 8000 มาพร้อมกับเฟิร์มแวร์ใหม่ ซึ่งการติดตั้งที่มีอยู่สามารถอัปเกรดเป็นเทคโนโลยีใหม่ได้โดยการอัปเดตเฟิร์มแวร์ฟรี นอกจากนี้ AVIOTEC ยังเฝ้าระวังภัยในเวลากลางคืนได้ด้วยฟังก์ชันการวิเคราะห์วิดีโอที่ built-in มาในตัวกล้อง

ตรวจจับอัคคีภัยได้แม่นยำ แม้ทำงานในสภาวะแวดล้อมที่ท้าทายจากฝุ่นละอองและความชื้น

Highlight

 • เหมาะสำหรับสถานประกอบการผลิตขนาดใหญ่ สถานที่จัดเก็บ และลักษณะของสถานที่ที่ซับซ้อน อาทิ เยื่อกระดาษ สินค้าภาคเกษตร ยานยนต์ หรือรีไซเคิล
 • ตรวจจับ และแจ้งเตือนได้อย่างรวดเร็ว
 • ทนทานต่อสภาพอากาศที่เลวร้าย และการแจ้งเตือนผิดพลาด
 • กล้องทำงานได้ดี แม้ในสภาวะแสงน้อย หรือตลอดทั้งคืน

AVIOTEC เฟิร์มแวร์เวอร์ชัน 7.81 มาพร้อมกับ AI อัลกอริทึม ขณะนี้สามารถตรวจจับเปลวไฟและควันได้ แม้ในสภาพอากาศหรือสภาพแสงที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และทำงานได้ดีแม้ในสภาวะแสงน้อย ด้วยไฟส่องสว่างอินฟราเรด กล้องสามารถจับภาพได้ชัดเจน และแยกแยะควันหรือเปลวไฟได้ แม้ในเวลากลางคืน

AVIOTEC สามารถตรวจจับความเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดอัคคีภัยในพื้นที่ และอาคารใกล้เคียงได้อย่างชาญฉลาด รวดเร็ว และเชื่อถือได้ สำหรับอุปกรณ์ AVIOTEC ที่ได้รับการติดตั้งไปแล้ว สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ ๆ นี้ได้ ผ่านการอัปเดตเฟิร์มแวร์ที่จะเปิดให้ดาวน์โหลดได้ฟรี

อุปกรณ์ตรวจจับควันแบบดั้งเดิมจะตรวจจับเมื่อกลุ่มควันขึ้นสูงมาในระดับหนึ่ง แต่ AVIOTEC จะตรวจจับจากสัญญาณลักษณะของเพลิงไหม้ ผ่านการวิเคราะห์ภาพของกล้อง จึงตรวจจับได้รวดเร็วกว่าอุปกรณ์ตรวจจับแบบดั้งเดิม อีกทั้งมีการแจ้งเตือนผิดพลาดน้อยมาก จึงเป็นการลดระยะเวลาที่เครื่องจักรอุตสาหกรรมหยุดทำงาน

การประยุกต์ใช้งาน

ด้วยความยืดหยุ่นต่อการใช้งานของ AVIOTEC ทำให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้สำหรับพื้นที่ในอาคารและนอกอาคารในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้มากมายดังต่อไปนี้

การใช้งานในอาคาร

การใช้งานนอกอาคาร

Remote Services
internet of Things (IoT) ในมือคุณ

เมื่อคุณจัดการระบบอัคคีภัยที่แตกต่างกันในหลายพื้นที่ เทคโนโลยีอาจเป็นทรัพย์สินที่สำคัญที่สุดของคุณ Bosch ช่วยให้คุณได้รับการสนับสนุนจากระยะไกลอย่างราบรื่น เพิ่มประสิทธิภาพในขณะที่ลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและการจัดการ Bosch Remote Services ช่วยตรวจสอบดูแลรักษาและให้บริการอุปกรณ์ตรวจจับการเกิดเพลิงไหม้ได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

Highlight

 • รับข่าวสารเกี่ยวกับระบบแจ้งเตือนอัคคีภัยของคุณได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านการแจ้งเตือนจากแอปพลิเคชัน Remote Fire Safety ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ระบบ iOS และ Android
 • แจ้งเตือนทันทีเมื่อมีสัญญาณเตือนเหตุเพลิงไหม้ หรือมีคำแจ้งเตือนของระบบ
 • เน้นผู้ใช้งานเป็นศูนย์กลาง เหมาะสำหรับผู้จัดการด้านความปลอดภัย ผู้ปฏิบัติงานและเจ้าของธุรกิจ
 • เชื่อมต่ออย่างปลอดภัยบนโครงสร้างพื้นฐานบนระบบคลาวด์ ด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ดีที่สุด

Remote Services นำเสนอระบบ modular system ที่ทำงานบนการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตระยะไกลที่ปลอดภัยระหว่างผู้ติดตั้งระบบ และแผงสัญญาณเตือนไฟไหม้ของลูกค้า ระบบนี้จะช่วยปรับปรุงการทำงานและบริการทั้งหมด ซึ่งรวมถึงการติดตั้ง การวินิจฉัย การบำรุงรักษา และการอัปเดตระบบ

แอปจะนำเสนอข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับอัคคีภัย คำแจ้งเตือนของระบบและสถานการณ์ล่าสุด โดยจะแจ้งเตือนทันทีเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้น รวมถึงระบุตำแหน่งและระดับความรุนแรงของเหตุการณ์ด้วย ผู้ติดตั้ง และลูกค้าจึงวางใจในระบบการแจ้งเตือนได้ อีกทั้งยังสามารถจัดการการเข้าถึงของผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย โดย Remote Services ที่เปิดให้บริการในปัจจุบันประกอบด้วย 4 บริการ
ได้แก่

 

 

บริษัท โรเบิร์ต บ๊อช จำกัด
เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ อาคาร 1 ชั้น 5
เลขที่ 2525 ถนนพระราม 4 
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

อีเมล info.security@th.bosch.com
เว็บไซต์ www.boschsecurity.com/th

LINE BoschSecurityTH