Social Distancing ห่างกันสักนิด ลดการแพร่ COVID-19

Share

Loading

Social Distancing หรือ การเว้นระยะห่างทางสังคม

Social Distancing หรือที่ในภาษาไทยเรียกว่า การเว้นระยะห่างทางสังคม ซึ่งการเว้นระยะห่างทางสังคมนี้สามารถเข้าใจง่าย ๆ คือการสร้างระยะห่างระหว่างตัวเราเองกับคนอื่น ๆ ในสังคม รวมถึงการลดการออกไปนอกบ้านโดยไม่จําเป็น หลีกเลี่ยงการใช้ขนส่งสาธารณะ การไม่เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น และการทำงานอยู่ที่บ้าน ทั้งนี้การทำ Social Distancing จะช่วยลดอัตราการแพร่ระบาดของไวรัสจากคนสู่คน โดยผู้เชี่ยวชาญได้เผยว่า ทุก ๆ การลดจำนวนการติดต่อระหว่างคนต่อวัน ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อระหว่างเครือญาติ เพื่อน เพื่อนร่วมงาน หรือที่โรงเรียนนั้นจะช่วยลดการแพร่เชื้อไวรัสในสังคมเป็นอย่างมาก

ในส่วนของทางประเทศไทยนั้น ทางกระทรวงสาธารณะสุข (สธ.) นั้นได้เริ่มเดินหน้าออกมาตรการ Social Distancing เช่น การสั่งปิดสถานบันเทิงต่าง ๆ ชั่วคราว และการแนะนําให้ประชาชนนั้นรักษาระยะห่างระหว่างตัวเองและผู้อื่น เพื่อป้องกันไม่ให้ไวรัสขยายวงกว้างในสังคมไทย

การที่เราจะช่วยลดการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 นั้นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐบาล ภาคเอกชน รวมถึงตัวเราเองที่ต้องคอยป้องกันตัวเอง การใช้นวัตกรรมการคัดกรองอุณหภูมิอัจฉริยะ หรือระบบวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อมาช่วยให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด

ระบบวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคสำหรับร้านค้าอัจฉริยะ

นวัตกรรมที่ทำให้ชีวิตสมาร์ท ซอฟต์แวร์เก็บบันทึกและวิเคราะห์พฤติกรรมการเดินซื้อของภายในห้างสรรพสินค้า โดยอาศัยเทคโนโลยีการรู้จำใบหน้าจากกล้องวงจรปิด เพื่อคาดเดาเพศและอายุของลูกค้าภายในห้าง การนับคน และระบุตำแหน่งคร่าวๆ โดยใช้สัญญาน Wifi เชื่อมต่อเข้ากับระบบเครื่องคิดเงิน (POS) เพื่อนําเสนอข้อมูลพฤติกรรมของผู้บริโภค ทำให้ผู้บริหารใช้ในการวางแผนการตลาด

ความเป็นนวัตกรรม

เป็นนวัตกรรมระดับโลกด้านบริการระบบซอฟต์แวร์เก็บบันทึกและวิเคราะห์พฤติกรรมการเดินซื้อของภายในห้างสรรพสินค้า โดยอาศัยเทคโนโลยีการรู้จำใบหน้าจากภาพกล้องวงจรปิดในการคาดเดาเพศและอายุของลูกค้าที่เดินอยู่ภายในห้าง เทคโนโลยีการนับคนและระบุตำแหน่งคร่าวๆ โดยใช้สัญญาน Wifi เชื่อมต่อเข้ากับระบบเครื่องคิดเงิน (POS) เพื่อนําเสนอข้อมูลพฤติกรรมการเดินเลือกซื้อของในพื้นที่ห้างในรูปแบบแผนที่ ที่ทำให้ผู้บริหารห้างสามารถนําข้อมูลไปใช้ในด้านการตลาดได้

ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ

เป็นเครื่องมือช่วยในการปรับกลยุทธ์ในการขายสินค้าในห้างสรรพสินค้าเพื่อให้ตรงกับความพึงพอใจของลูกค้ามากที่สุด ซึ่งจะส่งผลต่อการเพิ่มยอดขายสินค้า และส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศมีอัตราการเติบโตที่รวดเร็วขึ้น ก่อให้เกิดการว่าจ้างงาน และมีผลช่วยส่งเสริมและกระตุ้นการเติบโตของธุรกิจ

Social Distancing Reminder

การเว้นระยะห่างในสังคมเพื่อช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส เพื่อให้ผู้ติดเชื้อมีจำนวนลดลงจนสามารถควบคุมได้ เมื่อเราเว้นระยะห่างกัน ไม่มีการสัมผัสกัน โอกาสติดเชื้อก็จะลดลงไป

ระบบช่วยในการวิเคราะห์พฤติกรรมของบุคคลที่เข้ามาใช้บริการในสถานที่ต่างๆ เมื่อบุคคล ร่วมกลุ่มหรือเข้าใกล้กันสามารถแจ้งเตือนเพื่อเป็นการควบคุมให้สอดคล้องกับมาตรการควบคุมโรคติดต่อควรเว้นระยะห่างจากบุคคลอื่นอย่างน้อย 1 เมตร แต่ในกรณีที่เจอคนที่ดูเหมือนมีอาการป่วย ควรหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดอย่างน้อย 2 เมตร

Customer Flow Control Solution

ช่วยในการควบคุมความหนาแน่นของกลุ่มคนในห้างร้านต่างๆแบบอัตโนมัติ โดยไม่ต้องจับปากกาลงชื่อ ระบบสามารถควบคุมจำนวนของบุคคลที่เข้ามาใช้บริการในสถานที่ต่างๆ ได้อัตโนมัติ พร้อมแจ้งเตือนทันทีเมื่อมีบุคคลเกินจำนวนในพื้นที่ พร้อมทั้งสามารถแสดงผลผ่านอุปกรณ์ Digital Signage

People Counting

ระบบนับจำนวนคน คือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่สามารถนับหรือตรวจวัดปริมาณจำนวนคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์กำหนดกลยุทธ์และวางแผนการดำเนินธุรกิจและพัฒนาธุรกิจให้ประสบความสำเร็จทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริษัทชั้นนําทางด้านธุรกิจได้เลือกใช้ระบบนี้ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลทางสถิติและวิเคราะห์แนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภค

Intelligence Tracking

สามารถแยก วัตถุกับมนุษย์ มาแม่นยําในรูปแบบ 3D กําลังประมวลผลและซิปฮาร์ดแวร์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับการจัดการอัลกอริธิมการติดตามที่ซับซ้อน

Deep Analytics Big Data

ระบบ Report สามารถเก็บรวบรวมข้อมูล Big Data ลูกค้าใช้การวิเคราะห์ เพื่อนําเสนอสินค้าและบริการใหม่ๆให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นแสดงผลรูปแบบกราฟที่นําไปใช้ได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเพศ อายุ ประเทศ ลูกค้าประจำ ลูกค้าขาจร

ทีมงาน CCTVTHAILAND

เรามุ่งมั่นทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อลดความเสี่ยงให้กับลูกค้าของเรา โดยเราคำนึงถึงวิสัยทัศน์ว่า

“มุ่งมั่นในการพัฒนา นําพาสู่ผู้นําด้านเทคโนโลยี”

ซึ่งรวมถึงการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเรา การควบคุมความปลอดภัยให้ดีขึ้น การกําหนดค่าเริ่มต้นที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น เพิ่มขีดความสามารถของระบบติดต่อผู้ใช้ และให้คำแนะนําเพิ่มเติมเหมือนที่นําเสนอผ่านบทความนี้ หากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ดีที่สุดในการทำให้ระบบโทรทัศน์วงจรปิดใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ตของคุณมีความ แข็งแกร่ง เพื่อรับคำแนะนําเพิ่มเติมสามารถติดต่อทีมงานของเราได้ ยินดีให้คำปรึกษาและบริการทุกท่าน

บริษัท ซีซีทีวี (ประเทศไทย) จำกัด
143 สวนสยาม ซอย 7 ถนนสวนสยาม
แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Tel : 02-919-6600
Fax : 02-919-6633
E-mail : info@cctv.co.th

cctv.co.th