ชมรมรวมช่างกล้องวงจรปิดไทย จุดรวมพลช่างกล้องวงจรปิดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

Share

Loading

ปัจจุบันอาชีพช่างกล้องวงจรปิดถือเป็นอาชีพที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ทั้งในแง่ของเศรษฐกิจและในแง่ของความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งในวันนี้ Security Systems Magazine ได้รับเกียรติจาก Admin ชมรมรวมช่างกล้องวงจรปิดไทย ซึ่งถือเป็นจุดรวมตัวของกลุ่มช่างกล้องวงจรปิดที่ใหญ่ที่สุดบนสื่อสังคมออนไลน์

โดยจะมาบอกเล่าถึงความเป็นมา และความตั้งใจในการก่อตั้งชมรมรวมช่างกล้องวงจรปิดไทย รวมถึงบอกเล่าเกี่ยวกับเรื่องราวในสายงานช่างกล้องวงจรปิดที่มีประสบการณ์มาอย่างยาวนาน

จุดเริ่มต้นของชมรม

จุดเริ่มต้นของชมรมรวมช่างกล้องวงจรปิดไทยนั้นเกิดขึ้นในปี 2014 โดยถือเป็นช่วงเวลาที่ Facebook อันเป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่กำลังได้รับความนิยม โดยทางชมรมได้มีการสร้างกลุ่มที่มีชื่อว่า ชมรมรวมช่างกล้องวงจรปิดไทย ขึ้นเป็นครั้งแรกบน Facebook นั้นเอง

คุณปรเมศวร์ รัตนพันธ์ หนึ่งใน Admin ชมรมรวมช่างกล้องวงจรปิดไทย กล่าวว่า…

“ผู้ที่เป็นคนริเริ่มในการสร้างกลุ่มคือช่างเอกบางบัวทอง ซึ่งเป็นเพื่อนของผมเอง ได้ทำการก่อตั้งกลุ่มในยุคแรก ๆ ของการมี Facebook เลยก็ว่าได้ และกลุ่มก็ได้มีสมาชิกเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งสมาชิกทั้งหมดจะได้รับการคัดกรองและตรวจสอบจาก Admin ว่าเป็นช่างกล้องวงจรปิดจริง มีตัวตนจริง ดังนั้นจึงถือเป็นกลุ่มที่รวบรวมเอาช่างกล้องวงจรปิดเอาไว้มากที่สุดในปัจจุบันก็ว่าได้”

นอกจากนี้ คุณยุทธนา ยะคำปลูก Admin อีกท่านหนึ่งของชมรมรวมช่างกล้องวงจรปิดไทย ได้กล่าวเสริมว่า…

“วัตถุประสงค์หลักของการก่อตั้งและการรวมตัวกันของชมรมรวมช่างกล้องวงจรปิดไทยนั้น มีความตั้งใจที่จะสร้างศูนย์กลางด้านการแชร์ความรู้ และความช่วยเหลือกันในเวลาที่ประสบปัญหา หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการทำงานก็สามารถที่จะเข้ามาสอบถามกันได้ โดยจะมีสมาชิกที่มีประสบการณ์หลาย ๆ คนคอยมาตอบคำถามไขข้อสงสัย รวมถึงยังเป็นกลุ่มที่เมื่อมีงานที่ต้องการช่างในจังหวัดต่าง ๆ ก็จะมีการส่งข่าวประสานความร่วมมือกัน เพื่อให้ช่างในพื้นที่ได้เข้าไปช่วยทำงาน”

การเข้าสู่สายงานช่างกล้องวงจรปิด

“ผมเริ่มต้นจากการเรียนจบมาทางด้านนี้โดยตรง พื้นเพเป็นคนต่างจังหวัด เมื่อเข้ามาอยู่ในกรุงเทพ ก็ได้เข้ามาทำงานเป็นพนักงานบริษัทชั้นนำหลายแห่ง โดยดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่เทคนิคและรับผิดชอบงานด้านระบบรักษาความปลอดภัยโดยตรง ซึ่งเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในสายงานอยู่หลายปี ก่อนที่จะวางแผนลาออกและผันตัวเองออกมาทำกิจการส่วนตัว โดยได้ก่อตั้ง บริษัท ทีที เพาเวอร์ ซีสเต็มส์ จำกัด เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557 และดูแลลูกค้าในเขตพื้นพี่จังหวัดนนทบุรีและใกล้เคียง เน้นงานบริการลูกค้ารายย่อยเป็นหลัก รวมถึงมีการรับงานโครงการใหญ่ ๆ เป็นช่วง ๆ ไม่ว่าจะเป็นงานราชการ หรือโรงพยาบาลต่าง ๆ ก็ได้มีโอกาสเข้าไปดูแลเรื่องระบบกล้องวงจรปิดและระบบรักษาความปลอดภัย” คุณยุทธนา กล่าว…

ส่วนคุณปรเมศวร์ กล่าวว่า…

“ผมเลือกทำงานในสายงานอิเล็กทรอนิกส์ เพราะเรียนจบมาทางด้านนี้ และเมื่อได้มีการประเมินดูงานจากหลาย ๆ แบบ ก็พบว่าเราไม่ต้องการที่จะไปทำงานประจำอยู่ในโรงงาน โดยในส่วนของงานด้านระบบรักษาความปลอดภัยนั้น เป็นงานที่เราสามารถมาทำเองได้ ใช้เงินลงทุนไม่เยอะ เครื่องมือต่าง ๆ ก็ไม่ได้มีราคาแพงมาก เป็นงานที่เน้นการขายทักษะฝีมือ ประจวบเหมาะกับช่วงนั้นตลาดกล้องวงจรปิดเติบโตมากจึงได้เลือกมาทำในสายงานนี้ และปัจจุบันก็เป็น วิศวกรฝ่ายขายอยู่บริษัท แอดวานซ์ อิเลคทริค จำกัด”

“สำหรับผู้ที่สนใจจะเข้ามาทำในสายงานนี้ ควรที่จะมีความรู้หลัก ๆ อยู่ 3 ด้านคือ ด้านอิเล็กทรอนิกส์ ด้านคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์ค และด้านไฟฟ้า ซึ่งองค์ความรู้เหล่านี้จะต้องนำมาใช้ในงานกล้องวงจรปิด”

สิ่งที่อยากให้มีการพัฒนาในวงการกล้องวงจรปิด

ปัญหาที่สำคัญที่สุดของช่างกล้องวงจรปิดรายย่อยในปัจจุบัน คือปัญหาเรื่องการแข่งขันของราคา และมีการตัดราคากัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน platform ซื้อขายสินค้าออนไลน์ต่าง ๆ ซึ่งราคาที่แสดงอยู่ในนั้นเป็นราคาส่งที่ต่ำมาก ๆ โดยจะส่งผลทำให้ลูกค้าเองมักอ้างอิงเอาราคาจากในตลาดออนไลน์เป็นหลัก และจะเกิดการกดราคาของการขายกล้องวงจรปิดรายย่อยไปโดยปริยาย จึงอยากจะให้มีการร่วมมือกันเพื่อแก้ปัญหานี้ เพื่อทำให้เกิดราคากลางที่เป็นธรรม และไม่มีการขายตัดราคากันจนตลาดเสีย

นอกจากนี้ก็อยากให้มีการพัฒนาเกี่ยวกับมาตรฐานฝีมือแรงงานด้านช่างกล้องวงจรปิด ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ โดยอาจจะมีการอบรมและออกใบรับรองคุณวุฒิ รวมไปถึงมีการกำหนดเรทราคาการให้บริการ ซึ่งกำหนดอัตราตามความชำนาญงานของช่างแต่ละระดับ โดยแนวทางนี้จะเป็นผลดีทั้งตัวช่างและลูกค้า เพราะช่างก็จะมีราคากลางในการให้บริการ ส่วนลูกค้าก็จะได้รับงานบริการที่ดีมีคุณภาพ เหมาะสมกับราคาที่จ่ายไป

https://www.facebook.com/groups/788750981171192

0