อินเตอร์ลิ้งค์ฯ คว้า 2 รางวัล จาก ม. นอร์ทกรุงเทพ

Share

Loading

คุณสมบัติ อนันตรัมพร ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เข้ารับโล่รางวัล “คนดีของสังคม” ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ประเภทองค์กร พร้อมด้วย ดร.ชลิดา อนันตรัมพร ประธานมูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ เข้ารับโล่รางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่น” ด้านพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ จาก พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุก องคมนตรี ประธานในพิธี เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 โดยมีคุณวริษา อนันตรัมพร ร่วมแสดงความยินดี

รางวัลดังกล่าวพิจารณาคัดเลือกบุคคล องค์กร และสื่อมวลชน ที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม 3 ด้าน ได้แก่

1.) ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
2.) ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.) ด้านจิตอาสาเพื่อสังคม

ทั้งนี้การเข้ารับรางวัลในครั้งนี้ นับเป็นความภาคภูมิใจของอินเตอร์ลิ้งค์ฯ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อคุณประโยชน์แก่สังคมไทยอย่างต่อเนื่อง

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
48 อาคารอินเตอร์ลิ้งค์ ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก 20
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

0