เทคโนโลยีป้องกันไฟป่า

Share

Loading

ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ถือเป็นปัญหาที่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดมลภาวะและเกิดผลกระทบต่อสุขภาพได้เป็นอย่างมาก ซึ่งในปัจจุบันนี้เราจะได้พบกับปัญหานี้อยู่บ่อย ๆ ในทั่วทุกมุมโลก โดยเฉพาะไฟป่าและหมอกควันมักจะเกิดขึ้นในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่บ่อยครั้ง โดยเฉพาะในมาเลเซียและอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญของอุตสาหกรรมสวนปาล์ม ซึ่งมีผลผลิตปาล์มรวมกันถึง 85% ของผลผลิตทั้งโลก

ด้วยเหตุนี้ จึงมีการตั้งมาตรฐานการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน หรือ Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) ซึ่งระบุถึง นวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่จะช่วยรับมือกับไฟป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

1. IoT (Internet of Things)

เป็นเซ็นเซอร์ไร้สาย ที่ช่วยวัดความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ ความชื้น ระดับคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งถือเป็นเทคโนโลยีที่จะช่วยให้สามารถตรวจพบและแจ้งเตือนภัยได้อย่างรวดเร็วตั้งแต่ระยะตั้งต้น

2. Wilmar

เป็นเทคโนโลยีการตรวจจับในระยะไกล โดยจะเป็นการตรวจสอบพื้นที่ซึ่งสามารถระบุจุดที่เกิดไฟไหม้ได้ ซึ่งทำงานรวมกับแพลตฟอร์ม GFW ซึ่งใช้ภาพถ่ายดาวเทียม จึงทำให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งมีความแม่นยำถึง 1 ตารางกิโลเมตร บนพื้นที่ป่าอันกว้างใหญ่ไพศาล

3. โดรน

เป็นเทคโนโลยีอากาศยานชนิดหนึ่ง ซึ่งช่วยให้นักผจญเพลิงมองเห็นสภาพความเสียหายได้ในมุมสูง ซึ่งสามารถที่จะแจ้งแสดงผลได้อย่างรวดเร็วขณะดับไฟป่า ช่วยให้วางแผนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และปลอดภัย รวมถึงยังมีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าใช้เครื่องบิน หรือเฮลิคอปเตอร์

4. Machine-learning และ AI

เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณมหาศาลได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะช่วยระบุถึงภัยคุกคามต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การตัดไม้ ความเสี่ยงไฟป่า โดยเป็นเทคโนโลยีสำหรับเฝ้าระวัง ซึ่งสามารถใช้ภาพถ่ายดาวเทียม หรือข้อมูลอื่น ๆ เพื่อทำการวิเคราะห์ในเชิงลึกถึงปรากฎการณ์ที่มีแนวโน้มว่ากำลังจะเกิดขึ้น

5. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)

เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบทางภูมิศาสตร์ เช่น Global Forest Watch Fire, ESRI ArcGIS GIS Software Suite, ภาพถ่ายดาวเทียม PlanetScope ความละเอียดสูง และข้อมูลอัคคีภัยสำหรับระบบจัดการทรัพยากร (FIRMS) ของนาซา (NASA) ซึ่งเครื่องมือเหล่านี้จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ทราบถึงจุดความร้อนที่เกิดขึ้นกับพื้นที่ซึ่งมีไฟป่า

เรียบเรียงโดย Security Systems Magazine

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
www.thairath.co.th/

เครดิตรูปภาพ
www.pexels.com
pixabay.com