ฝาบาตรติด GPS นวัตกรรมน่ารักที่ชนะการประกวด สวทช.

Share

Loading

เชื่อได้ว่าชาวพุทธทุกคนน่าจะเคยมีประสบการณ์รอใส่บาตรพระในตอนเช้า ซึ่งปัญหาอย่างหนึ่งก็คือไม่รู้ว่าพระจะมาตอนไหน ทำให้ยากในการบริหารจัดการเวลา โดยเฉพาะคนในสังคมเมือง ซึ่งเวลาตอนเช้าถือเป็นเวลาเร่งด่วน

แต่ปัญหานี้จะหมดไป เมื่อนักเรียน รร.ส่วนบุญโญปถัมภ์ ได้ออกแบบ “ฝาบาตรติด GPS” ซึ่งจะเป็นเทคโนโลยีที่ทำให้ญาติโยมสามารถทราบตำแหน่งพระสงฆ์ที่ออกบิณฑบาตได้แบบเรียลไทม์

โดยนวัตกรรมชิ้นนี้ถือเป็นผลงานที่ชนะการประกวดนวัตกรรม ในสาขาพลิกฟื้นคืนวิถีชุมชน ภายใต้โครงการประกวดทักษะการพัฒนาต้นแบบทางวิศวกรรมระดับประเทศ ที่จัดขึ้นโดย สวทช.

ซึ่งผลงานนี้มีชื่อว่า “ตักบาตรเติมบุญ” ผลงานการออกแบบของทีมโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ จ.ลำพูน ซึ่งน้อง ๆ นักเรียนได้มีแนวคิดในการออกแบบฝาบาตรให้มี GPS คอยระบุตำแหน่งขณะที่หลวงพ่อออกบิณฑบาต ซึ่งจะทำให้ญาติโยมสามารถทราบตำแหน่งของหลวงพ่อได้ใน real time

โดยเป็นฝาบาตรที่ออกแบบและพิมพ์ด้วยเครื่อง 3D Printer ซึ่งฝาบาตรนี้มีการออกแบบมาให้สามารถถอดล้างได้ และใช้เส้น Plastic ประเภทที่ใช้กับภาชนะอาหาร นอกจากนี้ยังได้เขียน App เชื่อต่อระบบทำให้ญาติโยมทราบพิกัดของหลวงพ่อผ่านโทรศัพท์มือถือ

เรียบเรียงโดย Security Systems Magazine

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
www.facebook.com/tukbathtermboon/
www.nstda.or.th/