ระบบควบคุมจาก Akribos สำหรับการเว้นระยะห่างและจำกัดจำนวนคนเข้า-ออก

Share

Loading

เนื่องจากการระบาดใหญ่ของ Covid-19 ได้เปลี่ยนวิธีที่เราจัดการและควบคุมจำนวนและการเข้าถึงของผู้คนเข้าและออกจากร้านค้า อาคารสำนักงานต่าง ๆ ที่เปิดให้สาธารณชนเข้าชม ส่วนใหญ่การเข้าถึงของผู้คนได้รับการจัดการโดยใช้การแปะเทปกาวที่พื้นอย่างง่าย โดยมีเจ้าหน้าที่ หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยออกคำสั่งด้วยวาจาและทิศทาง อย่างไรก็ตามมีปริมาณการใช้งานภายในอาคารน้อยมาก (เช่นจำนวนคนต่อทางเดิน หรือต่อห้อง) ที่ถูกตรวจสอบ การเว้นระยะห่างทางสังคมจึงถูกกำหนดให้มีวินัยในตนเองของบุคคล เพื่อควบคุมสมาชิกของพนักงานเป็นครั้งคราว

โปรแกรมการนับจำนวนคนแบบ Real Time เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพและแม่นยำสูงในการควบคุมสถานการณ์ โดยเซ็นเซอร์นับจำนวนคนของ OPTEX รุ่น “Akribos VC-1020/1050” ซึ่งติดตั้งตรงประตูทางเข้า ตัวเซ็นเซอร์จะนับจำนวนคนที่เข้าหรือออกจากอาคารในแบบ Real Time เมื่อจำนวนคนถึงขีดจำกัดที่กำหนดไว้ ระบบสามารถควบคุมประตูอัตโนมัติเพื่อให้ปิดไม่ให้คนอื่นเข้ามาอีกต่อไป หรือแจ้งสถานะการเข้า-ออก ให้กับคนที่ดูแลระบบ

เรามีระบบจัดการให้เลือกใช้ 2 ระบบ ดังนี้

ระบบควบคุมประตูอัตโนมัติด้วยโปรแกรม OC-PCMC

OC-PCMC เป็นแอปพลิเคชั่นที่ จำกัดจำนวนคนเข้า-ออก โดยใช้เซ็นเซอร์นับจำนวนคนของ OPTEX รุ่น “Akribos VC-1020/1050”  ที่มีส่วนต่อประสานผู้ใช้แบบกราฟิกที่ช่วยให้คนเดินเท้าทราบสถานะการเข้าพัก ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เฟซ I/O เข้ากับแผงควบคุมประตูของประตูอัตโนมัติสำหรับคนเดินเข้า เมื่อจำนวนคนในสถานที่ถึงขีดจำกัดที่เรากำหนด ประตูจะไม่เปิดเพื่อไม่ให้คนอื่นเข้ามาในสถานที่อีกต่อไป และเมื่อมีคนเดินออก ระบบจะคำณวนจำนวนคนใหม่หากจำนวนน้อยกว่าที่กำหนดในระบบ ประตูจะกลับสู่โหมดปกติและเปิดเมื่อมีคนเดินเข้ามา ดังนั้น ระบบนี้จะช่วยลดเจ้าหน้าที่ หรือ พนักงานรักษาความปลอดภัย ที่จะต้องยืนควบคุมอยู่หน้าประตู

ระบบควบคุม จำนวนคนเข้า-ออก ที่ใช้โปรแกรม Xenoview โดย Xenometric

Xenometric เป็นบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการนับจำนวนคนและการจัดการข้อมูล ทางบริษัทได้พัฒนาซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมาเพื่อทำงานโดยเฉพาะกับ OPTEX Akribos VC-1020/1050 ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลการนับแบบ Real Time จากโปรแกรมนี้สามารถรองรับการติดตั้งได้สูงสุด 4 อุปกรณ์ ตัวระบบสามารถตั้งค่าแสดงสถานะที่หน้าจอเพื่อ “GO” หรือ “WAIT” ในส่วนของข้อมูลการนับจะถูกเก็บไว้ในเครื่องและยังสามารถใช้สำหรับการวิเคราะห์ทางการตลาดได้อีกด้วย

บริษัท ออพเท็ค (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ (ทาวเวอร์ บี) ยูนิตบี 1702
ชั้น 17 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง แขวงห้วยขวาง กทม. 10310
โทร. 02-168-3162 แฟกซ์ 02-168-3163
Email: customer@optex.co.th

https://optex.co.th/th/

日本語窓口:有村   k-arimura@optex.co.jp