ทำไมระบบเตือนภัยในสถานที่ก่อสร้างจึงมีความสำคัญ?

Share

Loading

เนื่องจากการโจรกรรมในพื้นที่ก่อสร้างเพิ่มขึ้นทั่วโลก และตอนนี้เป็นปัญหาที่ต้องจัดการป้องกันการสูญหาย ตั้งแต่อุปกรณ์ขนาดใหญ่ไปจนถึงวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีมูลค่า และมีความเสี่ยงที่จะถูกขโมย โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการก่อสร้างที่อยู่ในพื้นที่เปิด ในช่วงเริ่มโครงการ มักจะต้องใช้เครื่องมือขนาดใหญ่ ณ จุดนี้ การรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ์ให้ปลอดภัยจากการขโมยนั้นยังค่อนข้างง่าย แต่เมื่องานคืบหน้า มีการใช้วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ เข้ามาในพื้นที่ก่อสร้างมากขึ้น การเก็บรักษาให้ปลอดภัยจากการขโมยจะกลายเป็นเรื่องยากมากขึ้น อุปกรณ์เครื่องจักร และวัสดุก่อสร้าง ที่มีมูลค่า ง่ายต่อการลักขโมย หากเกิดสูญหาย ทำให้ยากที่ตำรวจจะติดตามสืบหา ผู้ก่อเหตุ หรือทรัพย์สินที่ถูกโจรกรรมไป ซึ่งทำให้สถานที่ก่อสร้างกลายเป็นเป้าหมายในการโจรกรรมได้ง่าย

ด้วยเหตุนี้ทำให้อุตสาหกรรมการก่อสร้างที่มีมูลค่าสูง และใช้ระยะเวลาก่อสร้างนาน ต้องสูญเสียงบเพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี เพื่อทดแทนวัสดุ และอุปกรณ์ที่ถูกลักขโมย นอกจากนี้ ปัญหาที่เกิดขึ้นนี้อาจจะทำให้งานหยุดชะงัก และเกิดความล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดได้

คุณสามารถป้องกันปัญหานี้ก่อนที่จะเกิดขึ้นได้ในทุกสถานที่ก่อสร้าง และวิธีหนึ่งที่ดีในการแก้ไขปัญหานี้คือการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย หรือสัญญาณกันขโมย

ระบบเตือนภัยจะช่วยป้องกันได้อย่างไร?

ระบบเตือนภัยสามารถทำหน้าที่เป็นตัวป้องกันการโจรกรรม เมื่อติดตั้งแล้วระบบเตือนภัยสามารถตั้งโปรแกรมให้เปิดใช้งานเมื่อตรวจพบการเคลื่อนไหวในช่วงเวลาตามที่กำหนดไว้ได้ล่วงหน้า (เช่นกลางคืน หรือหลังเวลาเลิกงาน) เมื่ออุปกรณ์ถูกเก็บไว้ในพื้นที่ที่มีการจำกัดการเข้าถึง และผู้บุกรุกพยายามเข้าไปในพื้นที่สัญญาณเตือนจะทำงาน เมื่อได้ยินสัญญาณแจ้งเตือนดังขึ้น เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหรือผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าระงับเหตุการขโมยวัสดุ และอุปกรณ์ในก่อสร้างต่างๆ ได้ทันท่วงที

ระบบเตือนภัยยังสามารถตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างได้จากระยะไกล ระบบแจ้งเตือนจะอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวในพื้นที่ที่กำหนดไว้ ระบบเตือนภัยจะแจ้งให้คุณทราบถึงเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ใด ๆ ณ สถานที่ก่อสร้าง คุณอาจไม่จำเป็นต้องจ้างบุคลากรเพิ่มเติมสำหรับงานที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างแต่ละงาน หากระบบเตือนภัยตรวจพบภัยคุกคามใดๆ ระบบจะแจ้งเตือน และคุณสามารถดำเนินการตามความเหมาะสม

ความยากในการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยของสถานที่ก่อสร้าง

เมื่อพูดถึงระบบรักษาความปลอดภัยของวัสดุอุปกรณ์ที่มีมูลค่าในโครงการสถานที่ก่อสร้างจะมีความต้องการเฉพาะ และแตกต่างจากระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับ บ้านเรือน ที่อยู่อาศัย หรือโรงงาน

ยกตัวอย่างสถานที่ก่อสร้างสำหรับที่อยู่อาศัย ค่อนข้างง่ายที่จะติดตั้งระบบเตือนภัยแบบเดิม(เดินสาย) แต่จะเกิดอะไรขึ้นในช่วงแรกในการปรับหน้าดิน  แต่ยังต้องหาแหล่งจ่ายไฟสำหรับระบบเตือนภัย หรือแม้ว่าพลังงานไฟฟ้าจะไม่เป็นปัญหา และคุณยังต้องเผชิญกับความซับซ้อนของโครงการที่มีหลายโครงสร้าง การรักษาความปลอดภัยมีความซับซ้อนมากขึ้นเมื่อพื้นที่ก่อสร้างดำเนินไป และมีหลายฝ่ายในการทำงาน การติดตั้งระบบเตือนภัยแบบเดิมสำหรับพื้นที่ก่อสร้างที่อยู่อาศัยใหม่แต่ละแห่งนั้นมีทั้งค่าใช้จ่ายและเวลา เมื่อโครงการก่อสร้างส่วนใดส่วนหนึ่งเสร็จสมบูรณ์ อุปกรณ์ควรมีความยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้ายไปยังตำแหน่งที่ต้องการต่อไป

ทางเลือกที่ดีที่สุดสําหรับการรักษาความปลอดภัยสถานที่ก่อสร้าง

ระบบเตือนภัยแบบไร้สายจาก OPTEX ที่เรียกว่า “WLPS” สามารถเอาแก้ไขปัญหาเหล่านี้ และสามารถตอบโจทย์ความต้องการได้ทั้งหมด

คุณสมบัติหลักของ WLPS  คือความสามารถของเครือข่ายไร้สาย แม้ว่าขนาดของสถานที่ก่อสร้างจะมีขนาดใหญ่ถึง 500 x 500 เมตร WLPS ก็สามารถทำงานได้อย่างง่ายดาย อุปกรณ์ของ WLPS สามารถรับ และส่งสัญญาณไร้สายจากอุปกรณ์หนึ่งไปยังอีกอุปกรณ์หนึ่ง เมื่อสภาพแวดล้อมของพื้นที่ก่อสร้างเปลี่ยนไป และการสื่อสารไร้สายระหว่างอุปกรณ์ของ WLPS อาจจะลดลงเครือข่ายไร้สายจะ’self-heal'(หาช่องทางการเชื่อมต่ออัตโนมัติในช่องสัญญาณที่ดีกว่า) และจะกำหนดเส้นทางการสื่อสารใหม่โดยอัตโนมัติผ่านอุปกรณ์สำรอง

สิ่งสำคัญที่สุดคือ WLPS เป็นระบบที่ใช้แบตเตอรี่ในการทำงาน ดังนั้นจึงสามารถย้าย และติดตั้งระบบทั้งหมดได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องมีปัญหาเหมือนแบบเดินสาย

สุดท้ายนี้เมื่อคุณได้เรียนรู้จากบทความนี้ระบบเตือนภัยไร้สายเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับความต้องการความปลอดภัยของสถานที่ก่อสร้าง เพราะเป็นการลงทุนแบบครั้งเดียวหากคุณต้องการระบบเตือนภัยที่เหมาะสม เพื่อให้แน่ใจว่าสถานที่ก่อสร้างเป็นที่มีความปลอดภัย และเชื่อถือได้

บริษัท ออพเท็ค (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ (ทาวเวอร์ บี) ยูนิตบี 1702
ชั้น 17 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง แขวงห้วยขวาง กทม. 10310
โทร. 02-168-3162 แฟกซ์ 02-168-3163
Email: customer@optex.co.th

https://optex.co.th/th/

日本語窓口:有村   k-arimura@optex.co.jp