Youtube เตรียมใช้ AI จัดหมวดหมู่ประเภท VDO ให้เหมาะสมกับอายุของผู้เข้าชมโดยอัตโนมัติ

Share

Loading

Youtube คือเว็บไซต์ที่ให้บริการในด้านการแลกเปลี่ยนภาพวิดีโอระหว่างผู้ใช้งานได้ฟรี ซึ่งถือเป็นเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยมอย่างสูง และถือเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้เกิด คอนเทนต์ ออนไลน์ มากมาย รวมถึงยังได้สร้างอาชีพใหม่ที่เรียกว่า “YouTuber” ซึ่งเป็นนักสร้างสื่อ VDO ผ่านเว็บไซต์ Youtube ซึ่งคอนเทนต์บางรายการได้รับความนิยมอย่างสูง จนกลายเป็นคนดังไปเลยก็มี

แต่ปัญหาหนึ่งที่มักจะเกิดขึ้นอยู่เสมอ นั้นก็คือการที่มีสื่อ VDO มากมายถูกอัปโหลดขึ้นสู่ระบบเป็นจำนวนมาก และก่อนหน้านี้ Youtube เคยถูกฟ้องและต้องเสียค่าปรับถึง 170 ล้านดอลลาร์ เนื่องจากกรณีการนำเสนอเนื้อหาอันไม่เหมาะสมต่อเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปี

จนกระทั่ง Youtube ได้สร้าง Youtube Kids ซึ่งเสมอเป็นเครื่องมือที่จะช่วยจำกัดขอบเขตของเนื้อหาให้เหมาะสมกับเด็กที่เข้าใช้บริการ ตลอดจนกำหนดว่าผู้ที่จะอัปโหลด VDO ต้องกำหนดว่าเป็นเนื้อหาสำหรับเด็กหรือไม่ ถ้าเป็น VDO นี้ก็จะไปอยู่ใน Youtube Kids เท่านั้น ซึ่งก็เป็นความพยายามในการที่จะจัดระเบียบของสื่อ VDO ต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมกับเด็กและเยาวชนมากยิ่งขึ้น

และเมื่อไม่นานมานี้ Youtube ได้เปิดเผยว่าจะนำเอาเทคโนโลยี Machien Learning มาเป็นผู้ช่วยในการกำหนดเนื้อหาอันไม่เหมาะสม ซึ่งตัว AI ที่ถูกสร้างขึ้นมานี้จะทำหน้าที่ในการตรวจสอบเนื้อหาของ VDO ต่าง ๆ เพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถจัดแบ่งหมวดหมู่ของเนื้อหาที่เหมาะสมกับเด็ก รวมถึงหากมีการพยายามที่จะเข้าชมจากแหล่งอื่น เช่น เว็บไซต์ที่ถูกฝัง Link Youtube ก็จะมีขั้นตอนในการที่ต้องยืนยันตัวตนเสียก่อน

นี้ถือเป็นความพยายามอีกขั้นหนึ่งของ Youtube ที่ต้องการจะจัดหมวดหมู่ของเนื้อหา VDO ให้เหมาะสมต่อเด็กและเยาวชน โดยได้นำเอา AI เข้ามาเป็นผู้ช่วย ในการจัดการข้อมูลมากมายมหาศาลที่ถูกอัปโหลดเข้ามาในแต่ละวัน

เรียบเรียงโดยทีมงาน Security Systems Magazine

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
www.techhub.in.th

เครดิตรูปภาพ
www.pexels.com