บริษัท เอไอ เฟิร์ส จำกัด กำลังมองหาเพื่อนร่วมงาน หลายตำแหน่ง

Share

Loading

บริษัท เอไอ เฟิร์ส จำกัด เป็นบริษัทที่มุ่งเน้นให้บริการทางด้าน Al Technology เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและนำไปสู่สังคม AI ในยุค 5.0  ซึ่งตอนนี้เรากำลังขยายทีม กำลังมองหาเพื่อนร่วมงาน หลายตำแหน่ง

 1. AI Engineer จำนวน 1 ตำแหน่ง
 2. Sales Executive จำนวน 1 ตำแหน่ง
 3. Project Co-ordinate จำนวน 1 ตำแหน่ง
 4. Development Engineer จำนวน 1 ตำแหน่ง

สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารเมคเคอร์โฮม ใกล้ด้านเก็บเงินประชาชื่น

1 . ตำแหน่ง AI Engineer จำนวน 1 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน

1) ทดสอบคอมพิวเตอร์ CCTV Access Control และอุปกรณ์ต่อพ่วง Hardware + Software
2) ออกแบบระบบ Access Control, CCTV, AI Software และ Solution ตาม Requirement ของฝ่ายขายและลูกค้าได้
3) ติดต่อประสานงานกับ Vender คุณสมบัติสินค้า Hardware /Software การยืมสินค้าจากคู่ค้ามาทดสอบ
4) สามารถนำเสนอ Present รายละเอียดทางเทคนิคให้กับคู่ค้าและลูกค้า
5) ให้และแลกเปลี่ยนข้อมูล คุณสมบัติสินค้า Hardware /Software การออกแบบ Solution ตามประเภทธุรกิจให้กับหน่วยงานภายในบริษัทฯ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทางด้านการทดสอบคอมพิวเตอร์ CCTV Access Control และอุปกรณ์ต่อพ่วง Hardware /Software
 • สามารถจัดทำคู่มือ และขั้นตอนการทดสอบสินค้าได้
 • มีทักษะการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้
 • สามารถนำเสนอ Present รายละเอียดทางเทคนิคกับคู่ค้า และลูกค้าได้
 • มีทักษะการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นผู้ที่มีความเชิงบวก
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่ดี และทัศนคติเชิงบวกเสมอ

2. ตำแหน่ง Sales Executive จำนวน 1 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน

1) รับฟังความต้องการของลูกค้า และมีความสามารถในการนำเสนอโปรดักส์
2) มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถโต้ตอบกับลูกค้าผ่านโทรศัพท์และอีเมล์
3) ติดต่อประสานงานเพื่อนำเสนองานขายกับทางลูกค้า
4) เป็นคนกลางระหว่างบริษัทและลูกค้า
5) จัดการรายละเอียดการขายและสัญญาซื้อขายและปิดการขาย
6) เก็บข้อมูลทางตลาดและลูกค้าเพื่อนำมาวิเคราะห์
7) สามารถโน้มนาวให้ลูกค้าสนใจในการซื้อสินค้า
8) นำเสนอโปรโมชั่น และรายละเอียดสินค้าได้เป็นอย่างดี
9) คำนวณราคาขายและเตรียมใบเสนอราคาให้ลูกค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี หรือ สูงกว่า สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้และประสบการณ์ในการขาย ซอร์ฟแวร์และ Hardware 2 ปีขึ้นไป
 • มีใบขับขี่และรถยนต์เป็นของตัวเอง
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้
 • สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น Word, Excel, Docs, PowerPoint
 • มีทัศนคติที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์

3. ตำแหน่ง Project Co-ordinate จำนวน 1 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน

1) เพื่อทำการประสานงานโครงการในส่วนราชการ และบริษัทที่ทำงานในงานราชการ
2) มีส่วนร่วมในการวางแผนการทำงานโครงการ จัดทำเอกสารนำเสนอโครงการ
3) ประสานการทำงานในงานโครงการ เพื่อให้งานโครงการเป็นไปอย่างราบรื่น
4) ติดตามการทำงานของงานโครงการ รวมทั้งการบริหารจัดการโครงการ
5) งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • มีความสามารถด้านการบริหารจัดการโครงการ ทีมงาน หรือฝ่าย
 • มีความสามารถด้านการประสานงานระหว่างประเทศ
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการโครงการ การขายโครงการกับภาครัฐไม่น้อยกว่า 3 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4. ตำแหน่ง Development Engineer จำนวน 1 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน

1) จัดทำแผนการพัฒนาสินค้าและโปรแกรม ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้รับจากผู้บังคับบัญชา
2) มีส่วนร่วมในการพัฒนาสินค้า โดยทำการประสานงานกับ Partner เพื่อให้ได้ข้อมูลสำหรับการพัฒนาสินค้า
3) มีส่วนร่วมในการประเมินความสามารถในการพัฒนาสินค้าของ Supplier ที่ทำงานสินค้าและบริการ
4) งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุ 25-35 ปี
 • ปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ / วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์)
 • มีประสบการณ์ด้านการพัฒนา เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านการควบคุมการใช้งานด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • มีความสามารถด้านการจัดการ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษา Python
 • มีความสามารถด้านการใช้โปรแกรมด้านกราฟิก เช่น Photoshop or Ai

สนใจส่ง resume หรือประวัติส่วนตัวได้ที่

📧 sirin.c@aifirst.co.th
📞 02 117 9175

🌐 website : http://aifirst.co.th

AI FIRST CO.,LTD.
Registration Number  0105561108556

9  Floor 3,4  Soi Saisin, Prachachuen Rd.,
Wongsawang, Bang Sue, Bangkok 10800
Tel. (662)-117 9175
Fax.(662)-117 9176

Website  : www.aifirst.co.th