บทบาทของครู กับ AI ในยุคอนาคต

Share

Loading

ปัจจุบัน เรื่องของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI (Artificial Intelligence) ถือเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่ง และถือเป็นเทคโนโลยีที่ได้สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ หลาย ๆ อย่างให้เกิดขึ้น เพราะ AI คือเทคโนโลยีสมองกลที่มีการทำงานคล้าย ๆ กับสมองของมนุษย์ จึงมีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ วางแผน ตลอดจนสามารถตัดสินใจได้ ผ่านการประมวลผลจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่

ซึ่งในปัจจุบัน AI ได้แทรกซึมเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตของเราอย่างใกล้ชิด จนบางคนอาจจะไม่ทันสังเกตได้ เช่น ในแอพพลิเคชั่นขายสินค้าออนไลน์ หรือโซเชียลมีเดีย ต่าง ๆ ก็ได้มีการนำเอา AI มาใช้ เพื่อคัดเลือกเนื้อหาที่จะนำเสนอซึ่งทำให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งานมากที่สุด

หรือทุกคนคงเคยเข้าใช้บริการ Google ซึ่งถือเป็นเว็บ SearchEngine รายใหญ่ที่สุดของโลก โดยเมื่อเราทำการกรอกคำที่ต้องการค้นหาลงไป ระบบ AI ของ Google ก็จะทำการวิเคราะห์ข้อมูลจากคลังข้อมูลขนาดมหึมา ซึ่งมีข้อมูลของเว็บไซต์จำนวนมหาศาลบรรจุอยู่ เพื่อเลือกข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของเรามากที่สุด โดยระบบ AI ของ Google นั้นจะช่วยให้เราพบกับสิ่งที่เราต้องการได้อย่างรวดเร็วเพียงไม่ถึงเสี้ยววินาที

นอกจากนี้ AI ยังสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลาย เพราะความสามารถที่คล้ายกับสมองของมนุษย์นี้เอง จึงทำให้ AI เป็นเทคโนโลยีที่สามารถเรียนรู้งานได้อย่างมากมาย จนมีแนวโน้มว่าในอนาคต AI จะเข้ามามีบทบาทกับงานในหลากหลายสาขาอาชีพ รวมถึงงานในด้านการศึกษาด้วย

ครูมนุษย์ VS ครู AI

ครูถือเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มีความสำคัญต่อโลกของเราเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นผู้ส่งผ่านองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งในอดีตที่ผ่านไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าครูคือกลุ่มอาชีพที่สำคัญเพราะเป็นผู้บ่มเพาะทรัพยากรมนุษย์และส่งผ่านภูมิปัญญา สร้างคนให้มีเหตุผลทางความคิด มีสุนทรียภาพ และมีคุณธรรม แต่ทว่าเมื่อเข้าสู่ยุคแห่งเทคโนโลยี AI บทบาทของครูจะเปลี่ยนไปอย่างไร

ถ้าหากเรามองดูข้อจำกัดของ AI จะพบว่า แม้ AI จะมีความชาญฉลาด และประมวลผลข้อมูลมากมายมหาศาลได้อย่างรวดเร็วสักแค่ไหนก็ตาม แต่สิ่งหนึ่งที่ AI ไม่สามารถทำได้ นั้นก็คือเรื่องของสุนทรียภาพ และคุณธรรม ส่วนในองค์ความรู้แบบอื่น ๆ นั้น ถือว่า AI มีความสามารถในการถ่ายทอดข้อมูลได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นในสายวิชาอันเกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน และภาษาเบื้องต้น สำหรับศาสตร์สาขาเหล่านี้ AI จะมีบทบาทสำคัญในการช่วยพัฒนาระบบการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

แต่ในส่วนสายวิชาด้านศิลปะ สังคม วรรณกรรม วิชาชีวิต และประสบการณ์ชีวิต AI นั้นไม่สามารถที่จะสอนได้ดีเท่ากับครูที่เป็นมนุษย์ เพราะถือเป็นศาสตร์อันละเอียดอ่อน เกี่ยวเนื่องกับสภาวะอารมณ์และความรู้สึกซึ่งมีความซับซ้อน

อย่างไรก็ตาม ถ้าหากลอกมองในมุมอื่น ๆ ที่กว้างออกไป ก็ปฏิเสธไม่ได้แน่ ๆ ว่าในอนาคต AI จะเข้ามามีส่วนช่วยในการทำงานของคุณครูได้อย่างแน่นอน ในขอบข่าย ดังนี้

ช่วยตัดเกรดและการวัดประเมินผลทางการศึกษา

การตัดเกรด วัดประเมินผลทางการศึกษา ถือเป็นกระบวนการที่สำคัญและมีรายละเอียดค่อนข้างมากในการทำงานของครู ไม่ว่าจะเป็นการตรวจข้อสอบ การเก็บคะแนนรายสัปดาห์ คะแนนการเข้าเรียน ฯลฯ โดยภาระงานเหล่านี้ AI จะสามารถเข้ามาแบ่งเบาได้

ซึ่งในปัจจุบันมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก เช่น Harvard University ได้สร้าง AI ประเมินผลการเรียน โดยเลียนแบบกระบวนการทำงานของครูไม่ว่าจะเป็นการนำปัจจัยต่าง ๆ ในห้องเรียนมาเป็นตัววิเคราะห์ และได้เริ่มมีการทดลองใช้ในการตัดเกรดระดับมหาวิทยาลัยแล้ว ซึ่งถ้าหากเทคโนโลยีนี้สำเร็จและได้ผลดี ก็จะเป็นการช่วยลดภาระงานของคุณครูและทำให้ครูสามารถทุ่มเทเวลากับงานสอนได้มากยิ่งขึ้น

ช่วยรวบรวมข้อมูล

AI จะมีบทบาทสำคัญในการช่วยออกแบบการสอน ซึ่ง AI มีความสามารถในการรวบรวมเนื้อหาให้มีความสมบูรณ์ด้วยเวลาอันรวดเร็วเมื่อเทียบกับความสามารถของมนุษย์ รวมถึงยังสามารถที่จะแปลงเนื้อหาให้เหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียนได้ด้วย เช่น เช่น โปรแกรม Cram101 ที่เป็น AI ประมวลเนื้อหาทั้งหมดในหนังสือเรียน และจะนำเสนอเป็นบทสรุปของเนื้อหาทั้งหมด แถมยังมีแบบทดสอบให้นักเรียนได้ทำอีกด้วย

ช่วยตอบคำถามพื้นฐาน

การพูดคุยโต้ตอบถือเป็นความสามารถอย่างหนึ่งของ AI ซึ่งหลาย ๆ คนคงจะเคยได้ทดลองใช้มาบ้างจาก Siri ผู้ช่วยอัจฉริยะบนอุปกรณ์ Apple ซึ่งสามารถที่จะให้ความช่วยเหลือพูดคุยโต้ตอบกับเราได้อย่างน่าทึ่ง

ซึ่งถ้าหากในอนาคตมีการนำเอา AI ลักษณะนี้มาใช้ในแวดวงการศึกษาก็จะถือเป็นผู้ช่วยคนสำคัญของคุณครู ในการตอบคำถามทั่ว ๆ ไปที่นักเรียนมักจะถาม ซึ่งข้อมูลคำถาม คำตอบ เหล่านั้นจะถูกบรรจุไว้ในฐานข้อมูล โดยจะเป็นรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับวิชาที่เรียน ซึ่งเทคโนโลยีนี้จะทำให้นักเรียนสามารถที่จะได้รับการไขข้อข้องใจอย่างรวดเร็วและถูกต้องแม่นยำ รวมถึงยังช่วยให้คุณครูไม่ต้องตอบคำถามซ้ำ ๆ หลายครั้งอีกด้วย

ทั้งหมดนี้เป็นการคาดคะเนถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งปลายทางนั้นสุดจะคาดเดา เมื่อความชาญฉลาดของเทคโนโลยี และองค์ภูมิความรู้ของมนุษย์มาบรรจบกัน ระบบการเรียนการสอนของโลกยุคใหม่ย่อมจะต้องแตกต่างไปจากเดิมแน่นอน และสุดท้ายครูที่เป็นมนุษย์ กับครูที่เป็น AI จะต้องมีจุดร่วมมือกันบางอย่าง เพื่อสร้างการเรียนรู้แบบใหม่ที่ตอบโจทย์ความต้องการของโลกแห่งอนาคต

เรียบเรียงโดย Security Systems Magazine

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
www.learneducation.co.th

เครดิตรูปภาพ
www.pexels.com