SIA ออกนโยบายเพื่อการใช้ระบบการจดจำใบหน้าอย่างมีจริยธรรม

Share

Loading

สมาคมอุตสาหกรรมความปลอดภัย (SIA) ได้ออกนโยบายใหม่ที่เน้นเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาและการนำเทคโนโลยีจดจำใบหน้าไปใช้งาน SIA เชื่อว่าผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีทั้งหมด ตลอดจนการจดจำใบหน้านั้นต้องใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมาย จริยธรรม และการไม่เลือกปฏิบัติเท่านั้น

“SIA ตระหนักดีว่าผู้นำชุมชนบางคนได้นำเสนอความคิดเห็นที่ลึกซึ้งในการเรียกร้องให้ยุติการใช้เทคโนโลยีการจดจำใบหน้าทั้งในหน่วยงานผู้คุมกฎและในภาคเอกชน ซึ่งเราก็เคารพความคิดเห็นนั้น ทว่าเรากลับไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง เทคโนโลยีการจดจำใบหน้านั้นจะให้ประโยชน์อย่างใหญ่หลวงต่อสังคมหากใช้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบ โดยมีมาตรการป้องกันที่เหมาะสม” Don Erickson CEO ของ SIA กล่าว “ดังนั้น เราขอเชิญชวนให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดทบทวนหลักการที่คิดไว้เหล่านั้น และเข้ามามีส่วนร่วมในการอภิปรายที่นำไปสู่การสร้างแนวทางสามัญสำนึกในการใช้เทคโนโลยีนี้กับเรา”

SIA มุ่งมั่นที่จะใช้หลักการต่อไปนี้ในการพัฒนาและปรับใช้เทคโนโลยีการจดจำใบหน้า SIA เชื่อว่าหลักการเหล่านี้ควรที่จะถูกนำไปใช้กับการใช้งานเครื่องมือจดจำใบหน้าในแอปพลิเคชันที่ปลอดภัย ให้เป็นมาตรฐานความปลอดภัยทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ที่ควรสะท้อนให้เห็นผ่านการพัฒนานโยบายขององค์กรหรือนโยบายสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยี

หลักการสำคัญของ SIA ได้แก่ :

  • ตรวจสอบการใช้ระบบการจดจำใบหน้าให้มีความโปร่งใส
  • มีการกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนสำหรับระบบการจดจำใบหน้าที่ใช้งานโดยองค์กร
  • ใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงและแม่นยำ
  • มีการกำกับดูแลและการทบทวนโดยมนุษย์
  • มีการปกป้องความปลอดภัยของข้อมูล
  • มีการออกแบบที่ทำให้มั่นใจในความเป็นส่วนตัว
  • มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผู้ใช้เทคโนโลยี
  • ทำการปรับปรุงหรือกำจัดซอฟต์แวร์ที่มีอคติหรือเลือกปฏิบัติ
  • มีการควบคุมให้การได้มาซึ่งเทคโนโลยีการจดจำใบหน้านั้นมีจริยธรรม

นโยบายหลักเหล่านี้ได้รับการพัฒนาจากข้อมูลโดยสมาชิก SIA หลายคน รวมถึงสมาชิกของ SIA Facial Recognition Working Group, SIA Data Privacy Advisory Board และคณะกรรมการบริหาร SIA นอกเหนือจากนโยบายสำคัญเหล่านี้แล้ว เอกสารฉบับใหม่ยังมีข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการใช้เทคโนโลยีการจดจำใบหน้าโดยหน่วยงานผู้คุมกฎทั้งภาครัฐและเอกชน

ขอขอบคุณแหล่งที่มา :

https://securitytoday.com/articles/2020/09/09/sia-issues-policy-on-ethical-use-of-facial-recognition.aspx