ประกาศจาก กสทช. กำหนดให้ผู้ใช้โดรน 4 กลุ่ม ต้องขึ้นทะเบียนภายใน 30 วัน หลัง 23 ก.ย. 63

Share

Loading

‘กสทช.’ ได้ปรับปรุงประกาศโดรนฉบับใหม่ เพื่อควบคุมการใช้โดรนให้เป็นไปอย่างถูกต้อง และป้องกันไม่ให้มีการนำโดรนไปใช้ในทางผิดกฎหมาย

โดยกำหนดให้บุคคลเหล่านี้ ได้แก่
  1. เจ้าของโดรนและใช้งานทั่วไป
  2. ผู้ที่นำโดรนมาใช้ในภารกิจชั่วคราว เช่น กองถ่ายภาพยนตร์ งานแสดงโชว์
  3. หน่วยงานรัฐและเอกชนทั้งหมด ยกเว้นหน่วยงานด้านความมั่นคง
  4. นักท่องเที่ยวต่างชาติที่นำโดรนเข้ามาใช้ในไทย

ดังนั้น ผู้ที่มีโดรนในครอบครองทั้ง 4 ประเภทนี้ ที่ซื้อหลังจากวันที่ 23 กันยายน 2563 จะต้องนำมาขึ้นทะเบียนใช้งานภายใน 30 วัน หากเกินกำหนดจะมีความผิดตามพ.ร.บ.วิทยุคมนาคม พ.ศ.2498 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ

ขึ้นทะเบียนได้ที่

สำนักงาน กสทช. ส่วนกลาง ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) กรุงเทพฯ หรือสำนักงานกสทช. ในเขตพื้นที่ที่อาศัยอยู่ โดยจะมีค่าธรรมเนียม 200 บาทต่อ 1 เครื่อง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

02 670 8888 ต่อ 7850,7852
สายด่วน Call Center 1200
แฟนเพจเฟซบุ๊กและยูทูป ‘กสทช.’ ไลน์ @NBTC

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
www.nbtc.go.th