โครงการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานไฟฟ้า “DIGIWAR นักประดิษฐ์ พิชิตโควิดเพื่อชุมชน ปี 2” โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

Share

Loading

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ขอเชิญชวนน้อง ๆ ในระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา ร่วมประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานไฟฟ้า ในโครงการ

“Digiwar นักประดิษฐ์ พิชิตโควิดเพื่อชุมชน ปี 2”

โดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาโครงงาน ผลิตภัณฑ์ กระบวนการที่จะช่วยสร้างมูลค่าให้สินค้า เพื่อฟื้นฟูพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน หลังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเป็นการฝึกทักษะนักประดิษฐ์ การค้นคว้า วิจัย รวมถึงความคิดสร้างสรรค์ แก่เยาวชนในระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา เป็นไปตามแนวคิดของ กฟผ. ในการส่งเสริมเยาวชนให้มีความคิดสร้างสรรค์ และสร้างพลังคิดเพื่อขับเคลื่อนสังคมต่อไปในอนาคต

เปิดรับสมัครแล้ว วันนี้ !!

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารการสมัคร และรายละเอียด ได้ที่ :

Download

กำหนดการรับสมัคร :
  • ส่งผลงานและใบสมัครทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 (ถือตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
  • ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563
  • สิ้นสุดการประกวดรางวัง Popular Vote ในเพจโครงการฯ วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563
    * รางวัล Popular Vote ตัดสินจากยอดไลค์ของแต่ละทีมในเพจโครงการฯ
  • รอบชิงชนะ จัดขึ้นผ่านระบบ Fcaebook Live ในวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม :

https://www.facebook.com/EGATDIGIWAR/