อินเตอร์ลิ้งค์ฯ เดินหน้าจัดแข่งขันสุดยอดฝีมือสายสัญญาณ ปี 8 “Cabling Contest 2020” หวังยกระดับวงการศึกษาไทย

Share

Loading

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสายสัญญาณที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพสำหรับนักเรียน นักศึกษา เพื่อการต่อยอดทักษะและความรู้ในเวทีระดับโลก พร้อมทั้ง เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถ อีกทั้งเป็นการยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่ทัดเทียมระดับนานาชาติ สู่มาตรฐานสากล การเรียนรู้ของนักศึกษายุคใหม่ จึงจำเป็นต้องมีการปรับทั้งกระบวนการเรียนรู้ พัฒนาทักษะ การปรับกระบวนทัศน์ควรเป็นไปอย่างมีเป้าหมาย อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ การสร้างความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นที่ต่างวัฒนธรรมได้

นายสมบัติ อนันตรัมพร
ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

เพื่อสนับสนุนวาระแห่งชาติดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้ร่วมมือกับภาครัฐ จัดโครงการแข่งขัน “สุดยอดฝีมือสายสัญญาณ ปี 8 (Cabling Contest 2020)” เพื่อยกระดับการพัฒนาทักษะของนักศึกษาของประเทศไทยในการที่จะต่อยอดเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา ทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับอาชีวะศึกษา ทั่วประเทศได้เรียนรู้เทคโนโลยีสายสัญญาณที่ดีที่สุดในยุคปัจจุบัน ผ่านกิจกรรมการอบรมและแข่งขัน โดยคัดเลือกตัวแทนจากทุกภาค เพื่อเข้าไปแข่งขันรอบสุดท้าย ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน พร้อมเงินรางวัลมูลค่ากว่า 400,000 บาท และมีโอกาสเป็นตัวแทนของประเทศไทยในเวทีทักษะฝีมือแรงงานระดับโลก World Skills ASEAN

การแข่งขันครั้งนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและขวัญกำลังใจอย่างยิ่งที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานถ้วยรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศ พร้อมทั้งจะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท นอกจากนี้ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับถ้วยเกียรติยศจากนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับถ้วยเกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท”

นายเนวินทร์ ช่อชัยทิพย์
ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

“โครงการแข่งขันสุดยอดฝีมือสายสัญญาณ ปีที่  8 นี้ นับว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์เป็นอย่างมาก เหมาะกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งถือว่าเป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงมากมาย การเตรียมตัวในยุค Digital Transformation ที่ต้องปรับตัวแบบ New Normal การเตรียมพร้อมสู่อุตสาหกรรมแรงงานที่ความรู้แบบเดิมอาจต้องเพิ่มเติมและเสริมให้มีความพร้อมมากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานในปัจจุบัน โดยเฉพาะในด้านของเทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรมดิจิทัล และการสื่อสาร สอดคล้องกับพันธกิจของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หลากหลายมิติ เช่น Thailand International  Submarine System, Smart City การแข่งขันสุดยอดฝีมือสายสัญญาณ ถือเป็นอีกเวทีหนึ่งที่เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้แสดงความสามารถและสัมผัสเทคโนโลยีระดับโลก เพื่อเป็นการต่อยอดความสามารถของตนเองมากยิ่งขึ้น” นายเนวินทร์ ช่อชัยทิพย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าว

นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์
รองปลัดกระทรวงแรงงาน

“ในฐานะของกระทรวงแรงงานรู้สึกยินดี ที่การจัดการแข่งขันในครั้งนี้นอกจากจะจัดให้เยาวชนทั่วทั้งประเทศได้มาร่วมแข่งขันในแต่ละภูมิภาคแล้ว ยังได้จัดให้มีการอบรมความรู้เรื่องของพื้นฐานสายสัญญาณและระบบเน็ตเวิร์คให้กับผู้เข้าแข่งขันและเยาวชนตลอดจนประชาชนที่สนใจ ให้ได้รับความรู้อันจะเป็นประโยชน์ต่อการนำสายสัญญาณและอุปกรณ์เน็ตเวิร์คไปติดตั้งและใช้งานอย่างถูกวิธี ซึ่งสายสัญญาณและอุปกรณ์เหล่านี้ เป็นพื้นฐานอันสำคัญของการสื่อสารในยุค New normal การแข่งขันสุดยอดฝีมือสายสัญญาณ ถือเป็นการสนับสนุนกระทรวงในอีกมิติหนึ่ง เพราะเป็นการพัฒนาทักษะโดยไม่ใช้งบประมานของราชการ  และการจัดการแข่งขันลักษณะนี้ ได้ถูกบรรจุเป็นสาขาหนึ่งในการแข่งขันทั้งฝีมือแรงงานอาเซียนและ World Skill  ที่ทาง บมจ. อินเตอร์ลิ้งค์คอมมิวนิเคชั่น เป็นผู้สนับสนุนหลักอีกด้วย” นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวแสดงความยินดี

ทั้งนี้นิสิต นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมแข่งขันโครงการ “สุดยอดฝีมือสายสัญญาณ (Cabling Contest)” สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ www.cablingcontest.com สอบถามเพิ่มเติมได้ โทร 02-666-1111 ต่อ 363-374

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
48 อาคารอินเตอร์ลิ้งค์ ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก 20
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310