นวัตกรรมกล้องวงจรปิดเพื่อรักษาการความปลอดภัย: การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับ Edge, Core และ Cloud

Share

Loading

ตลาดกล้องวงจรปิดมีอะไรที่เกิดขึ้นมาใหม่บ้าง ถ้าจะกล่าวก็คือสิ่งที่น่าสนใจมากมายนั้นกำลังเกิดขึ้นกับเทคโนโลยีกล้องวงจรปิดเพื่อรักษาการความปลอดภัย แนวโน้มที่จะเห็นได้ชัดเจนที่สุดก็คือ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) การเรียนรู้ของเครื่องจักร (Machine learning) ศักยภาพของเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตออฟธิงค์ (IoT) ที่ได้รวมแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพื่อเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูล (Metadata) และความซับซ้อนของสภาพแวดล้อมที่กำลังเข้ามาอยู่ในกล้องวงจรปิดและผลักดันให้วิวัฒนาการ Edge ของระบบกล้องวงจรปิดพัฒนาได้รวดเร็วขึ้น แนวโน้มต่าง ๆ เหล่านี้ได้รับความสนใจและเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากในช่วง 18 เดือนที่ผ่านมา เมื่อแนวโน้มเหล่านี้ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและเกิดนวัตกรรมใหม่ในวงการกล้องวงจรปิด และอะไรคือการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับ Edge Core และบน Cloud

เพิ่มพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่ Edge

เป็นหน้าที่ที่สำคัญของระบบกล้องวงจรปิดที่จะต้องสามารถรวบรวมวิดีโอไว้ ไม่ว่ากล้องจะเชื่อมต่อกับ NVR ไปยังสตอเรจเก็บข้อมูลที่ Edge หรือที่ตัวกล้องวงจรปิดเอง การรวบรวมข้อมูลเป็นสิ่งพื้นฐานของระบบกล้องวงจรปิด และเป็นจุดที่สำคัญที่สุดของความล้มเหลวเมื่อมีการนำไปใช้งาน การใช้การเชื่อมต่อตลอดเวลาระหว่างกล้องกับอุปกรณ์บันทึกเป็นกลยุทธ์ที่มีความเสี่ยง จะเกิดอะไรขึ้นหากเครือข่ายไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากเกิดปัญหาขัดข้องทางเทคนิค สภาพอากาศ หรือถูกทำลายโดยเจตนา กลไกระบบแบบปลอดภัยแม้ขัดข้อง (Failsafe) สามารถนำมาใช้ได้หลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่การใช้กล้องหลายตัวเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ที่ทับซ้อนกัน โซลูชัน RAID บนที่สตอเรจหลักหรือที่การ์ดหน่วยความจำบนตัวกล้องแต่ละตัว และระบบจัดเก็บข้อมูลแบบกระจาย การจัดเก็บข้อมูลภายในกล้องวงจรปิดมักใช้เป็นกลไก failsafe ในกรณีที่การเชื่อมต่อกับ NVR หรือระบบคลาวด์สูญหาย

การวิเคราะห์ที่ Edge แบบเรียลไทม์

ปัจจุบันการทำให้พลังการประมวลผล (Compute power) และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีแฟลชเป็นสิ่งที่หาได้ง่าย ทำให้กล้องสามารถทำได้มากกว่าแค่จับภาพที่เกิดขึ้นอยู่เพื่อส่งไปยัง NVR หรือในกรณีขององค์กร ถ่ายโอนภาพฟุตเทจทั้งหมดไปยังคลาวด์ที่ดาต้าเซ็นเตอร์ ปัจจุบันพลังการประมวลผลที่มากขึ้นกำลังถูกผลักไปอยู่ที่ Edge เรายังเห็นวิวัฒนาการของการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกิดขึ้นมากขึ้นอีกด้วย แอปพลิเคชันต่าง ๆ เช่น การจดจำใบหน้า การระบุหมายเลขทะเบียน และการจำแนกประเภทวัตถุ สามารถเกิดขึ้นที่ Edge ซึ่งให้ข้อมูลแบบเรียลไทม์และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเหตุการณ์ขณะที่กล้องวงจรปิดกำลังจับภาพอยู่

เกิดอะไรขึ้นที่ Core และบน Cloud

ความจริงที่ว่าแรงม้าที่เพิ่มมากขึ้นนั้นมีอยู่ที่ Edge ไม่ได้มีความสำคัญกับส่วนประกอบอื่น ๆ ในระบบ สภาพแวดล้อมของข้อมูลในปัจจุบันมีการกระจายมากขึ้น วิดีโอจะไม่ถูกเก็บไว้ในโหนดเดียวอีกต่อไป แม้ว่าสภาพแวดล้อมของข้อมูลจะยังคงเน้นที่การจับภาพ จัดเก็บ และวิเคราะห์ข้อมูลจะไม่ไหลไปในทิศทางเดียว ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น จึงเป็นเรื่องธรรมดาที่เราจะเห็นข้อมูลที่ถูกวิเคราะห์แล้วที่ Edge ใกล้กับแหล่งข้อมูล หรืออุปกรณ์จับภาพ สิ่งนี้ทำให้เกิดความได้เปรียบในเชิงลึก คือประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารและสามารถใช้เป็นระบบการป้องกัน failsafe ไว้ก่อนได้ อย่างไรก็ตามหลายระบบยังคงปรับใช้ NVR แบบรวมศูนย์เพื่อทำหน้าที่เป็นแกนหลักของระบบด้วยเหตุผลด้านความเป็นส่วนตัว/ความปลอดภัยและเพื่อความคุ้มค่า แม้ว่าระบบจะจัดเก็บข้อมูลไปยังคลาวด์ NVR อาจใช้เป็นโลคอลเกตเวย์เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ย้ายไปยังคลาวด์ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นความลับ นอกจากนี้ยังมีความจำเป็นในการรวบรวมข้อมูลจำนวนมากเพื่อให้สามารถสังเกตรูปแบบที่สามารถใช้สำหรับการสร้างโมเดล (model training) หรือการเทรน AI สิ่งนี้สามารถทำได้ทั้งที่ Core ของระบบหรือบนคลาวด์นอกจากนี้ยังมีความต้องการระบบหลาย ๆ ระบบเพื่อที่จะให้อาร์ไคฟ์ฟุตเทจได้ระยะยาวซึ่งสามารถทำได้ที่ Core บน คลาวด์ หรือกระจายระหว่างสองระบบ โครงสร้างของการจัดเก็บข้อมูลในขณะนี้เป็นโซลูชันไฮบริดของการจัดเก็บฟาสต์ดาต้าและจัดเก็บเข้าถึงได้ใกล้กับที่การกระทำและข้อมูลขนาดใหญ่ช้าลงอยู่ใกล้กับแกนกลางของเครือข่าย ในที่สุด slow/cold data จะถูกเก็บไว้ในระบบจัดเก็บข้อมูลที่เหมาะสำหรับการเก็บถาวรหรือบน Cloud สำหรับการเก็บรักษาและการใช้งานในระยะยาว

เหนือกว่ากล้องวงจรปิดเพื่อรักษาการความปลอดภัยคุณค่าที่ได้เพิ่มเติมจากข้อมูลที่ Core

ในระบบกล้องวงจรปิดเพื่อรักษาการความปลอดภัยจะมีการรวบรวมข้อมูลจำนวนมาก แต่บ่อยครั้งที่มีการใช้ข้อมูลน้อยมาก ข้อมูลที่รวบรวมนั้นคล้ายคลึงกับกรมธรรม์ประกันภัย หากไม่มีเหตุการณ์ความปลอดภัยเกิดขึ้นคุณไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลหรือประกัน อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ถูกเก็บไว้จะมีค่าอย่างยิ่งสำหรับข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจประเภทอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับระบบกล้องวงจรปิดและรักษาความปลอดภัย แต่เกี่ยวกับการพาณิชย์และแอปพลิเคชันอื่น ๆ สมาร์ทวิดีโอใช้ข้อมูลจากระบบกล้องวงจรปิดเพื่อรักษาการความปลอดภัยที่นอกเหนือจากเพียงแค่รวบรวมข้อมูลเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถดำเนินการได้สำหรับแอปพลิเคชัน เช่น การเกษตร การก่อสร้างอาคารสมาร์ทซิตี้ และน้ำมันและก๊าซ สิ่งที่เคยเป็นเพียงแค่การจับภาพวิดีโอที่เรียบง่ายก็ถูกพัฒนาให้กลายเป็นระบบความปลอดภัยอัจฉริยะอย่างรวดเร็วด้วยการวิเคราะห์วิดีโอแบบเรียลไทม์ หน้าที่ที่ระบบต้องกระทำใหม่กำลังเพิ่มขึ้นเนื่องจาก AI และสมาร์ทวิดีโอสามารถดึงข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมจากวิดีโอวงจรปิด เนื่องจากระบบรักษาความปลอดภัยที่ชาญฉลาดเหล่านี้ทำงานตลอดเวลา Edge จะมีบทบาทสำคัญในการจับภาพ รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลความละเอียดสูงสำหรับข้อมูลเชิงลึกที่สามารถดำเนินการได้ เพื่อควบคุมศักยภาพของความสามารถวิดีโออัจฉริยะเหล่านี้จำเป็นต้องมีการสนับสนุนสถาปัตยกรรมขั้นพื้นฐานรวมถึงเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นนวัตกรรม กลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดเก็บข้อมูลแบบ edge-to-cloud สำหรับกล้องวงจรปิดเพื่อรักษาการความปลอดภัยและโซลูชันวิดีโอ Egde อัจฉริยะของเวสเทิร์น ดิจิตอล ช่วยให้สามารถรวบรวมจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย ในฐานะที่เป็นฮาร์ดดิสก์ที่ออกแบบมาเพื่อระบบกล้องวงจรปิดเพื่อรักษาความปลอดภัย WD Purple® จึงเหมาะสำหรับการบันทึกไฟล์ความละเอียดสูงแบบตลอดเวลา 24 ชั่วโมง พร้อมยังมีขนาดความจุสูงสุดมากถึง 14TB ฮาร์ดดิสก์ WD Purple® มอบทั้งขนาดความจุและความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยอันมีค่า ด้วยอัตราภาระงานที่รองรับสูงถึง 180TB/yr และสามารถรองรับกล้องได้มากถึง 64 ตัว อีกทั้งยังสามารถทำการอัพเกรดหรือขยายระบบรักษาความปลอดภัยของคุณได้ และรองรับการวิเคราะห์เชิงลึกบนเครื่องบันทึกวิดีโอเครือข่าย ข้อมูลเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถดำเนินการได้ ไม่ว่าจะเพื่อตอบสนองความต้องการที่มีความแตกต่างไม่เหมือนใครของโซลูชันระบบวงจรปิดเพื่อรักษาการความปลอดภัยในปัจจุบันหรือระบบสมาร์ทวิดีโอที่ใช้ AI ในอนาคต WD Purple® และผลิตภัณฑ์ในตระกูลฮาร์ดดิสก์สำหรับระบบวงจรปิดเพื่อความปลอดภัยของเวสเทิร์น ดิจิตอลได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อให้สามารถรองรับฝาปิดและชิปเซ็ตชั้นนำในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ดังนั้นคุณจะต้องค้นหาการกำหนดค่าและความเข้ากันได้ที่เหมาะกับความต้องการของคุณ

https://www.westerndigital.com/

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 33 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 Tel : +66(0) 2553-8888

https://www.synnex.co.th/th/