CAT ร่วมกับภาคี Asia Direct Cable สร้างเคเบิลใต้น้ำระบบใหม่ เชื่อมต่อภูมิภาค Asia-Pacific

Share

Loading

CAT ผนึกภาคีสมาชิก Asia Direct Cable สร้าง เคเบิลใต้น้ำ ระหว่างประเทศยาว 9,400 กม. รองรับผู้ให้บริการคอนเทนต์ใน Digital Park Thailand คาดแล้วเสร็จปี 2565

พันเอก สรรพชัย  หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) หรือ CAT  เปิดเผยว่า  ความคืบหน้าในการจัดสร้าง เคเบิลใต้น้ำ ASIA Direct Cable (ADC) ในฐานะที่ CAT เป็นหนึ่งในภาคีสมาชิก ADC ว่าภาคีสมาชิกได้มีการประกาศความร่วมมือที่จะเริ่มดำเนินการก่อสร้างระบบเคเบิลใต้น้ำระบบใหม่ เชื่อมต่อกับประเทศจีน (เขตบริหารพิเศษฮ่องกงและมณฑลกวางตุ้ง), ญี่ปุ่น, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, ไทยและเวียดนาม โดยได้คัดเลือกบริษัท NEC Corporation ให้รับหน้าที่ก่อสร้างระบบเคเบิลADC ที่มีความยาว 9,400 กิโลเมตร คาดแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 4 ของปี 2565

ทั้งนี้ระบบ เคเบิลใต้น้ำ ADC จะเป็นโครงการหลักในการยกระดับโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่างประเทศของ CAT เพื่อรองรับความต้องการใช้อินเทอร์เน็ตที่เพิ่มขึ้นในประเทศไทย โดยการสร้างระบบ เคเบิลใต้น้ำ ADC ครั้งนี้จะเพิ่มศักยภาพในการขยายโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่างประเทศของ CAT ให้เพียงพอ มั่นคงและหลากหลายเพื่อรองรับเทรนด์การสื่อสารและการเชื่อมต่อระหว่างประเทศที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งไม่ใช่เฉพาะแค่ในประเทศไทย แต่ยังรวมถึงความต้องการใช้งานของอาเซียนอีกด้วย ซึ่งระบบ เคเบิลใต้น้ำ ADC จะช่วยสนับสนุนธุรกิจของผู้ให้บริการคอนเทนต์ระดับนานาชาติ (International Content Provider) ในพื้นที่โครงการ Digital Park Thailand และยังเอื้อต่อเทคโนโลยีขั้นสูง อาทิ 5G, ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI, บริการคลาวด์, IoT, Smart City และ Big Data

นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับแผนงานระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพราะระบบ เคเบิลใต้น้ำ ADC มีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนนโยบาย Thailand 4.0 โดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาสังคม เพื่อสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจของประเทศให้มั่นคงยิ่งขึ้นและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในระดับโลก

สำหรับความพิเศษของสายเคเบิลใต้น้ำนี้จะประกอบไปด้วย สายใยแก้วนำแสงที่มีความจุสูงจำนวนหลายคู่ และถูกออกแบบมาเพื่อรองรับทราฟฟิกที่มากกว่า 140 Tbps/วินาที ทำให้สามารถรับส่งข้อมูลจำนวนมากและรวดเร็วได้ทั่วเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คุณสมบัติที่มีความจุสูงของเคเบิล ADC ยังพร้อมรองรับแอปพลิเคชั่นต่างๆ ที่จะใช้ความจุสูงขึ้นในอนาคตรวมถึงรองรับเทคโนโลยี 5G, Cloud, IoTs และ AI ซึ่งสิ่งเหล่านี้เองจะพัฒนาการติดต่อสื่อสารในระดับภูมิภาคให้กว้างไกลมากยิ่งขึ้น

“ด้วยเสถียรภาพของระบบเคเบิลใต้น้ำใยแก้วนำแสง ADC ที่จัดสร้างใหม่ จะทำให้การเชื่อมต่อไปยังประเทศต่างๆ เป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะผลักดันการเติบโตของธุรกิจในเอเชียให้สามารถสนองตอบความต้องการของตลาดดิจิทัลที่มีการเติบโตอย่างมากในยุค New Normal” พันเอก สรรพชัย กล่าว

ขอขอบคุณแหล่งที่มา :

https://www.thansettakij.com/content/tech/438052