สู้ไวรัสตัวร้ายไปด้วยกัน กับ HIKVISION AI Thermal Camera

Share

Loading

กล้องตรวจจับความร้อนด้วยระบบ AI อัจฉริยะ HIKVISION รุ่น DS-2TD2617B-3/PA ได้รับการรับรองจาก CNAS (China National Accreditation Service) เมื่อทดสอบร่วมกับ Black Body มีความผันผวนเพียง ±0.3°C

การควบคุมการเข้าถึงพื้นที่ และการตรวจเช็คอุณหภูมิของร่างกาย

กล้องตรวจจับความร้อนส่วนใหญ่จะใช้ในงานทางด้านอุตสาหกรรม (Industrial Inspection) งานทางด้านระบบรักษาความปลอดภัย (Thermal for Security) รวมถึงงานทางด้านการบรรเทาสาธารณภัย การกู้ภัย (Rescue) เช่น การค้นหาผู้ประสบภัย งานด้านการเดินเรือ และงานด้านการทหาร เป็นต้น

สำหรับทางด้านการแพทย์นั้น ถือว่าเป็นอีกบทบาทหนึ่งที่กล้องตรวจจับความร้อน เริ่มเข้ามามีบทบาทอย่างมาก นอกจากการใช้ความร้อนตรวจสอบคุณภาพอาหาร ผัก ผลไม้ในห้องแล็ป หรือการตรวจรักษาสภาพกล้ามเนื้อที่ได้รับอาการบาดเจ็บ โดยในช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา กล้องตรวจจับความร้อนได้มีอีกบทบาทหนึ่งที่สำคัญในการนำมาใช้ในการตรวจสอบและคัดกรองผู้ติดเชื้อ หรือผู้ป่วยที่ได้รับไวรัสในกลุ่มไข้หวัด เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ที่มีมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น ไข้หวัด, ไข้หวัด 2009, ไข้หวัดซาร์ส และไข้หวัดเมอร์ส เป็นต้น ซึ่งในปีปัจจุบัน ไข้หวัดโคโรน่า 2020 หรือชื่ออย่างเป็นทางการคือ โควิด 19 (Covid-19) ที่กําลังแพร่ระบาดอย่างหนักไปทั่วโลก มีมาตรการและเทคโนโลยีต่างๆ ที่นำมาใช้ ไม่ว่าจะเป็นการฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อ การใช้โดรนในการควบคุมเส้นทาง รวมถึงการติดตั้งกล้องตรวจจับความร้อนบุคคล (Thermal Body Temperature)

ในขั้นตอนการสังเกตการณ์ทางการแพทย์นั้น หนึ่งในกลุ่มอาการหลักของผู้ได้รับเชื้อ หรือผู้ป่วย กลุ่มไวรัสจำนวนมากนั้น จะแสดงออกโดยมีอุณหภูมิของร่างกายที่ผิดปกติ ดังนั้นเพื่อการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ ในการคัดกรอง ป้องกัน และกักกันการแพร่ กระจายของเชื้อไวรัส การตรวจสอบอุณหภูมิจึงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญ

สำหรับกล้องตรวจจับความร้อนในระบบรักษาความปลอดภัยนั้น จะตรวจวัดเฉพาะความร้อนที่แผ่ออกมาจากร่างกายคน หรือความร้อนจากยานพาหนะเป็นหลัก เพื่อต้องการดูการเคลื่อนไหวของบุคคล หรือยานพาหนะในพื้นที่รักษาความปลอดภัยโดยไม่จำเป็นต้องมีการแสดงอุณหภูมิ แตกต่างจากงานทางด้านอุตสาหกรรม ที่จำเป็นต้องมีการแจ้งอุณหภูมิของวัตถุที่ทำการตรวจวัดด้วย เพื่อทำการตรวจซ่อมและแก้ไขในจุดที่มีอุณหภูมิร้อนเกินกว่าค่าที่กำหนด (Over Heat) โดยกล้องตรวจจับความร้อนที่ใช้กับคนจะแตกต่างจากกล้องที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมเล็กน้อย คือในกล้องที่ใช้ในการตรวจวัดทางอุตสาหกรรมนั้นจะมีช่วงอุณหภูมิ (Temperature Range) ที่กว้างมาก เช่น -40°C ถึง 550°C เป็นต้น แต่สำหรับกล้องความร้อนที่ใช้วัดอุณหภูมิร่างกายคนจะใช้มีช่วงอุณหภูมิ (Temperature Range) ที่สั้น เช่น 30°C ถึง 45°C ซึ่งเป็นช่วงที่ใกล้เคียงกับอุณหภูมิร่างกายมนุษย์ที่สุด การจํากัดวงของช่วงอุณหภูมินี้เพื่อให้มีความแม่นยําที่สุดในการวัด

Hikvision ได้เปิดตัวโซลูชั่นสำหรับการควบคุมการเข้าถึงพื้นที่ และการตรวจเช็คอุณหภูมิของร่างกาย

Principle

วัตถุใดๆที่มีอุณหภูมิสูงกว่าศูนย์สัมบูรณ์ (Absolute Zero) จะปล่อยปริมาณการแผ่รังสีที่สามารถตรวจพบได้ด้วยกล้องความร้อนโดยกล้องจะแปลงรังสีอินฟราเรดเป็นระดับค่าสีเทา (Gray Value), และสร้างค่าความแม่นยำสัมพันธ์ที่สอดคล้องกันระหว่างค่าสีเทาและอุณหภูมิที่ไหลผ่านแบบอัลกอริทึมการวัดอุณหภูมิจำลอง (Temperature Gray Level Curve)

Application

เป็นที่ทราบกันดีว่าอาการสำคัญที่แสดงออกของบุคคลที่ติดเชื้อไวรัสคือมีไข้ ตัวร้อน ดังนั้น กล้องความร้อนที่มีความแม่นยำในการตรวจจับอุณหภูมิร่างกายจะทำให้การคัดกรองบุคคลเบื้องต้นมีประสิทธิภาพ เช่น ด่านตรวจคนเข้าเมือง สถานีขนส่งมวลชนสาธารณะ

Advantage

1. High Efficiency: ประสิทธิภาพสูง: ใช้เวลาเพียงหนึ่งวินาทีในการตรวจจับอุณหภูมิของแต่ละคน ดังนั้น จึงมีความคล่องตัว ไม่มีความแออัดในการคัดกรองบุคคล

2.Safety: ความปลอดภัย: กล้องความร้อน เป็นการตรวจวัดอุณหภูมิโดยไม่ต้องมีการสัมผัสจึงมีความปลอดภัยมาก ซึ่งสามารถลดความเสี่ยงสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ทําการตรวจคัดกรอง ซึ่งการซัดอุณหภูมิใต้อย่างแม่นยําในระยะ 1 เมตร ต่างจาก เครื่องมือวัดแบบ Hand Held ผู้ตรวจต้องใช้อุปกรณ์จิ้มหน้าผากผู้รับการตรวจในระยะ 3 เซนติเมตรถึง 5 เซนติเมตรเป็นอย่างน้อย

รูปการตรวจวัตแบบอุปกรณ์จิ้มหน้าผาก ซึ่งมีความใกล้เคียงต่อการสัมผัสทางกายภาพ

Solution – Fever screening thermographic handheld camera

Solution composition :

กล้องความร้อน Thermographic handheld + ขาตั้งกล้อง (อุปกรณ์เสริม) + จอภาพ

Solution Advantages:
ข้อดี :

 • มีความยืดหยุ่นและใช้งานง่าย
 • การตั้งค่าอย่างรวดเร็วและปรับให้เข้ากับเหตุการณ์ฉับพลัน
 • ความแม่นยําคือ ±0.5 องศาตอบสนองการตรวจคัดกรองไข้เบื้องต้น

Set up tips:
การติดตั้ง :

 • แนะนําให้ติดตั้งกล้องในที่ความสูง 1.5 เมตร ระยะห่างระหว่างเป้าหมายกับกล้องประมาณ 1 เมตร
 • แนะนําให้ติดตั้งในที่ร่ม มีสภาพแวดล้อมที่มั่นคง ไม่มีการสั่นไหวและไม่มีสม
 • คัดกรองโดย เดินผ่านกล้องถ่ายภาพความร้อน และอ่านค่าความร้อนที่ละคน จะได้ประสิทธิภาพสูงสุด

Solution – thermographic fever screening scheme
Solution composition : รุ่นสําหรับงานคัดกรองผู้ป่วย

กล้องความร้อนแบบ Thermographic fever screening bullet / Turret + ขาตั้งกล้อง + ตัวแปลงขาตั้งกล้อง + VMS (4200) + POE สวิตช์

Solution Advantages:

 • กล้องความร้อนแบบ Thermographic Turret / Bullet รองรับการตรวจอุณหภูมิร่างกายของมนุษย์ มีการแจ้งเตือน ด้วยเสียง Audio Alarm
 • ติดตั้งง่าย และตั้งค่าการใช้งานได้ง่าย
 • รองรับระบบการตรวจจับใบหน้าอัจฉริยะ AI Face Detection, ตรวจสอบหสายเป้าหมายได้ในเวลาเดียวกัน มีระบบลดการแจ้งเตือนผิดพลาด
 • ความแม่นยํา ±0.5°C, ตอบสนองพื้นฐานความต้องการในการคัดกรองผู้ป่วย

Set up tips:

 • แนะนําให้ติดตั้งกล้องในที่ความสูง 1.5 เมตร และรักษาระยะห่างระหว่างเป้าหมายและกล้องที่ 1 – 15 เมตร
 • แนะนําให้ติดตั้งในที่ร่ม พื้นที่มั่นคง ไม่มีการสั่นไหว และไม่มีสม

Solution – Professional thermographic fever screening scheme

การตรวจคัดกรองคนไข้หลายใบหน้าในเวลาเดียวกัน

 • ลดการเตือนผิดพลาดที่เกิดจากแหล่งความร้อนอื่นๆ เช่น ถ้วยกาแฟ
 • ตรวจจับใบหน้าได้สูงสุด 30 ใบหน้า

Applications

โซลูชั่นกล้องตรวจจับอุณหภูมิเพื่อคัดกรองคนไข้ในรูปแบบ Hand Held

DS-2TP31B-3AUF

 • ขนาดเซนเซอร์กล้องความร้อน : 160 x 120 ;
 • ค่าความแม่นยํา : ±0.5°C
 • ช่วงอุณหภูมิ : 30-45°C

โซลูชั่นกล้องตรวจจับอุณหภูมิเพื่อคัดกรองคนไข้ ในรูปแบบกล้องตรวจจับความร้อน

DS-2CD2617P3/SPA(B)

 • ขนาดเซนเซอร์กล้องความร้อน : 160 x 120,
 • ระยะเลนส์กล้องความร้อน : 3mm / 6mm :
 • ขนาด Optical เลนส์ : 2558 x 1520 :
 • ระยะเลนส์กล้อง Optical : 4mm / 8mm ;
 • Video mode : Bi-spectrum image fusion :
 • ค่าความแม่นยํา : ±0.5°C
  ±0.3°Cเมื่อใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ Black Body
 • ช่วงอุณหภูมิ : 30-45°C
 • รองรับ Audio alarm

Solution – Professional thermographic fever screening scheme

ภาพแสดงการทำงานของกล้องและระบบตรวจจับความร้อน

Hikvision Technical Thermal Al Temperature Measurement Algorithm

หลักการทำงานกล้องซนิดมือถือ

ตัวกล้องมีการทำงานโดยการสะท้อนรังสีอินฟราเรดจากสิ่งมีชีวิตหรือวัตถุปรากฏเป็นภาพบนหน้าจอ โดยกล้องสามารถตรวจจับอุณหภูมิบนภาพโดยรวมได้ แต่ด้วยเทคโนโลยี Hikvision Technical Thermal Al Temperature Measurement Algorithm ทำให้ตัวกล้องสามารถบ่งชี้ และตรวจเช็คอุณหภูมิเฉพาะใบหน้าที่ผ่านเข้ามาในตัวกล้องโดยที่มีความผิดพลาดต่ำ ระบบ self-developed algorithm ซึ่งเป็นการพัฒนาเฉพาะโดย Hikvision เพื่อรองรับการวัดอุณหภูมิสำหรับตรวจคัดกรองคนไข้โดยเฉพาะ

หลักการทำงานกล้องชนิด Bullet

กล้อง Thermal B-spectrum รองรับการแสดงภาพในโหมด ภาพสีปกติ และภาพ Thermal ด้วยเทคโนโลยี Hikvision Technical Thermal AI Temperature Measurement Algorithm ทำให้ผู้ใช้งานสามารถมองภาพได้ทั้งสองโหมดในเวลาเดียวกัน และสามารถแจ้งเตือน หรือ ต่อ Alarm ไปยังอุปกรณ์แจ้งเตือนอื่นได้

กล้อง Thermal มาพร้อมกับ Software บริหารจัดการที่สามารถติดตั้งบน Desktop หรือ Laptop เพื่อง่ายต่อการเฝ้าระวัง โดยเทคโนโลยี AI ทำให้ตัวกล้องตรวจจับอุณหภูมิบนใบหน้าได้อย่างแม่นยํา โดยความคลาดเคลื่อนน้อยกว่า ±0.5°C โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริม กรณีผู้ใช้งาน ต้องการความแม่นยําสูงที่ขึ้นสามารถติดตั้งอุปกรณ์ Black Body โดยความคลาดเคลื่อนน้อยกว่า ±0.3°C

บริษัท ดิจิตอลโฟกัส จำกัด
2782/4-6 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กทม. 10240
Hotline : 02-136-8989
Fax : 02-733-9075
Email : sales@digitalfocus.co.th

digitalfocus.co.th