สัมภาษณ์พิเศษ คุณสุรเชษฐ์ ลักษมีพงศ์ Chief Executive Officer บริษัท AI First

Share

Loading

AI First ก่อตั้งขึ้นโดย คุณ สุรเชษฐ์ ลักษมีพงศ์ ด้วยแนวคิดในการนำ AI Core Technology เข้ามาขับเคลื่อนและปรับใช้ในชีวิตประจำวันของผู้คนในประเทศไทย และด้วยเทคโนโลยีที่ได้รับการรองรับมาตรฐานจากสถาบัน NIST (National Institute of Standards and Technology) แห่งสหรัฐอเมริกา อันเป็นบริษัทเดียวในภูมิภาคแปซิฟิกที่ได้รับการรองรับนี้ ทำให้ AI First ถือเป็นบริษัทที่น่าจับตามองอย่างยิ่ง ภายใต้การนำของผู้บริหารซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีวิสัยทัศน์

แนะนำ AI First

ถ้าถามคำนี้ สิ่งแรกที่ผมต้องพูดถึงเลยคือ คำว่า ‘First AI to AI First’ ผมว่าเป็นคำจำกัดความที่สื่อถึงเราได้มากที่สุด คือเทคโนโลยีมันเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตคนมานับครั้งไม่ถ้วน แล้ววันนี้เรามีความเชื่อและเห็นความชัดเจนมากๆ ว่า AI Technology กำลังจะเปลี่ยนวิถีชีวิตผู้คนในเวลาอันใกล้นี้ ด้วยองค์ประกอบต่างๆที่เกี่ยวข้องเพราะ AI Technology ไม่ได้พึ่งเกิดขึ้นวันนี้ แต่เกิดขึ้นมาแล้วกว่า 70 ปี และพัฒนามาอย่างต่อเนื่องถึงจุดที่เทคโนโลยี completely มีทั้งชิปฮาร์ดแวร์ที่แข็งแรงพอ มีระบบสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตที่แข็งแรงและรวดเร็วมาก ทำให้สมองของคอมพิวเตอร์ที่เราเรียกว่า AI สามารถทำงานได้อย่างดีเยี่ยม ซึ่งก็จะเข้ามาเปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้คนได้อย่างเต็มรูปแบบมากขึ้น จึงเกิดเป็นบริษัท AI First ขึ้นมา เพราะเราเชื่อมั่นว่าเทคโนโลยีด้านนี้จะเข้ามาสู่วิถีชีวิตคนในทุกๆ Process เราก็เลยมีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะนำ Core Technology ทางด้านนี้มาให้กับประเทศไทยได้ใช้ครับ

AI First เป็นบริษัทที่มีผู้บริหารและทีมงานเป็นคนรุ่นใหม่ ใช้หลักการอย่างไรในการบริหารงาน

เราแบ่งเป็นสามพอยท์สำคัญในเรื่องการสร้างผู้บริหารและทีมงาน ประการแรก คือ เราให้ความสำคัญในการคัดสรรและค้นหาคนที่ใช่ที่มีแรงบันดาลใจ ผมมีความเชื่อว่าคนที่ใช่คือคนที่ได้รับโอกาส และคนที่ได้รับโอกาสคือคนที่ใช่ครับ ประการที่สอง คือ เราใช้หลักในการบริหารแบบมีเป้าหมายหลักร่วมกันที่ชัดเจน ทุกคนต้องเห็นภาพและมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายร่วมกันครับ ประการที่สาม คือ หลักการสื่อสารที่ง่ายครับ โดยเราต้องสื่อสารกันแบบที่ทุกคนสามารถพูดคุยแสดงความคิดเห็นกันได้ทุกระดับในเชิงสร้างสรรค์ครับ

ปัจจุบันเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ AI First มีอะไรบ้าง

ตอนนี้ที่ AI First ได้นำเอา Core Technology เข้ามาในเบื้องต้นนั้นมีสี่ด้านครับ เรียกว่า 4 Core Technologies โดยในด้านแรก คือ Face Detection and Recognition ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการวิเคราะห์และจดจำใบหน้าครับ ในด้านที่สอง คือ Gesture Object Recognition เป็นเทคโนโลยีตรวจจับท่าทางและการเคลื่อนไหวครับ ในด้านที่สาม คือ Visual Information เป็นเทคโนโลยีจำแนกและสร้างโครงสร้างของภาพ ซึ่งในหนึ่งภาพสามารถจำแนกได้มากกว่า 200 – 300 โมเดล ซึ่งตาคนเห็นอย่างไร เราสามารถสอนให้ AI คัดแยกได้ละเอียดกว่าคนครับ ในด้านที่สี่ คือ National Language Processing คือการประมวลผลตัวอักษรและคำศัพท์ทางเสียง ซึ่งด้านนี้เราพร้อมแล้วในส่วนของภาษาอังกฤษและภาษาจีน เพราะเรามีโมเดลที่ลงสู่ฐานข้อมูลแล้ว และเรากำลังลงโมเดลฐานข้อมูลที่เป็นภาษาไทยครับ

ในงานเทคโนโลยี นวัตกรรม และการพัฒนา ได้รับรางวัลอะไรบ้าง

เทคโนโลยี Face Detection and Recognition Algorithm ของเรานั้น ได้ส่งไปทดสอบที่สถาบัน NIST (National Institute of Standards and Technology) ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของกระทรวงพาณิชย์ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นสถาบันที่บริษัท AI ทั่วโลกส่ง Face Detection and Recognition Algorithm ไปทดสอบซึ่งมีการจัดอันดับความแม่นยำอยู่ตลอดเวลา โดยที่เราเป็นเพียงรายเดียวของประเทศไทยและภูมิภาคแปซิฟิกที่ส่งไปทดสอบที่นั่น และเราได้ผลทดสอบความแม่นยำอยู่ที่ 99.33% ทำให้เราติดอันดับอยู่ที่ 41 ของโลก จากกว่า 1,000 บริษัททั่วโลกที่ส่งไปทดสอบครับ

เป้าหมายการเติบโตของ AI First

เรามีสโลแกนหลัก คือ “WE MOVE THAILAND WITH OUR CORE TECHNOLOGY” ซึ่งเป็นภาพชัดของเราที่อยากจะนำ Core Technology เข้ามาขับเคลื่อนประเทศไทยในมิติต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับภาครัฐ ภาคเอกชน และสังคม และในเชิงธุรกิจนั้น ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เราทำ Grand Opening นั้นได้ผลตอบรับที่ดีเกินความคาดหมายมากครับ

ในอนาคตมีแผนจะขยายไปต่างประเทศหรือไม่

ในส่วนของการขยายไปต่างประเทศ เราแบ่งเป็นสองมิติ ส่วนแรกคือเราจะขยายออกไปเพื่อคัดสรรและค้นหน้า AI Technology ในด้านอื่นๆ ซึ่งเป็นแผนหลักของเราที่จะเชื่อม  AI Core Technology จากต่างประเทศเพื่อนำเข้ามาใช้ในประเทศไทย ส่วนที่สองคือการขยายฐานกลุ่มเป้าหมายลูกค้าของเราที่ใช้ AI ครับ ซึ่งเราอยากจะขยายเข้าไปในกลุ่ม CMLV (กลุ่มประเทศในอาเซียนที่มีแนวโน้มเศรษฐกิจโตต่อเนื่อง ได้แก่ กัมพูชา พม่า ลาว เวียดนาม) โดยในตอนนี้ก็มีภาคเอกชนบางประเทศในกลุ่มนี้ได้ติดต่อเข้ามาแล้วครับ

AI First มีกิจกรรมอะไรบ้างที่ทำเพื่อสังคม

หนึ่งในพันธกิจของเรา คือ การสร้างความร่วมมือกับกลุ่มสถานศึกษาครับ ซึ่งเราให้ความสำคัญกับจุดนี้มาก โดยการเข้าไปทำกิจกรรม CSR (Corporate Social Responsibility)ร่วมกับสถานศึกษาหรือหน่วยงานต่างๆครับ

ฝากถึงลูกค้า พาร์ทเนอร์ รวมถึงผู้ที่ยังไม่รู้จัก AI First

อยากฝากว่าตอนนี้ AI ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป และ AI คือคอมพิวเตอร์ที่คิดเป็นที่จะอยู่ร่วมและเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้คนครั้งใหญ่ในเวลาอันใกล้นี้ เราจะต้องเรียนรู้ที่จะเลือกใช้ AI อย่างชาญฉลาด ใช้อย่างรู้ระบบและใช้อย่างถูกต้อง ซึ่งทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคสังคมจะต้องตระหนักและเรียนรู้ทำความเข้าใจ AI ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากครับ

บริษัท เอไอ เฟิร์ส จำกัด
เลขที่ 9 ชั้น 3,4 ซอยสายสิน ถ. ประชาชื่น
แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม. 10800
Tel : +662-117-9175
Fax : +662-117-9176
E-mail : info@aifirst.co.th
Facebook : AIFirst
Line : ai_first

www.aifirst.co.th