เมืองไหนมีกล้อง CCTV มากที่สุด โดยดร.มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม

Share

Loading

ดร.มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม ://www.facebook.com/monsaks

โดยรายงานนี้แสดง 50 เมืองแรกที่มีจำนวนกล้อง CCTV มากที่สุดต่อประชากร 1,000 คน โดยอันดับ 1 คือ เมืองฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน มีจำนวน 168.03 ตัวต่อประชากร 1,000 คน โดยหากนับจากจำนวนประชากรในปัจจุบัน อาจหมายถึงมีจำนวนกล้อง CCTV หนึ่งตัวต่อสองคน

นอกจากนี้ ใน 10 อันดับแรกของเมืองที่มีกล้อง CCTV มากที่สุดนั้น มีเมืองจากสาธารณรัฐประชาชนจีนถึง 8 เมืองด้วยกันที่ติดอันดันดับ มีเพียงเมือง London จากสหราชอาณาจักรที่อยู่ในอันดับ 6 และเมือง Atlanta จากสหรัฐอเมริกาอยู่ในอันดับ 10 โดยมีกรุง Rome จากประเทศอิตาลี อยู่ในอันดับท้ายสุดจาก 50 เมือง

ในส่วนของกรุงเทพมหานครนั้น อยู่ในอันดับที่ 31 โดยมีจำนวนกล้อง CCTV อยู่ที่ 5.16 ตัวต่อจำนวนประชากร 1,000 คน

จีนเป็นผู้นำของโลกด้านกล้องวงจรปิด?

จากผลการประเมิน(ก่อนปี 2020) อาจเป็นไปได้ว่าสาธารณรัฐประชาชนจีนมีจำนวนกล้อง CCTV มากถึง 200,000,000 – 626,000,000 ตัว ติดตั้งอยู่ทั่วประเทศ

และไม่นานมานี้ เมืองเซินเจิ้นมีแผนที่จะติดตั้งกล้องเพิ่มอีก 16,680,000 ตัว ภายในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ซึ่งเพิ่มมากขึ้นถึง 1,145% จากจำนวนกล้องที่มีอยู่ในปัจจุบันประมาณ 1,929,600 ตัว และหากทั้งประเทศเพิ่มจำนวนกล้อง CCTV มากถึง 1,145% นั่นหมายความว่าจะมีจำนวนกล้อง CCTV ครอบคลุมทั่วพื้นที่สาธารณรัฐประชาชนจีนทั้งสิ้นถึง 2.29 พันล้านตัว ภายในอีกไม่กี่ปีต่อจากนี้

ถึงแม้ว่าการคาดการณ์นี้อาจทำให้ดูไม่น่าเชื่อ แต่ในความเป็นจริงนี่อาจเป็นเพียงเศษเสี้ยวของจำนวนจริงเท่านั้น

ข้อสังเกตเกี่ยวกับผลการประเมินในด้าน Crime Index และ Safety Index

ทั้งนี้มีการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนกล้อง CCTV กับ Crime Index และ Safety Index ด้วย ซึ่งผลปรากฏว่าไม่สัมพันธ์กัน โดยผลการศึกษาบอกว่าจำนวนกล้อง CCTV ไม่มีผลในแง่ความรู้สึกของประชากรว่าปลอดภัยขึ้น ซึ่งอาจต้องทำการวิเคราะห์และศึกษาเพิ่มเติมว่ากล้อง CCTV มีผลต่อจำนวนอาชญากรรมจริงๆ หรือไม่ต่อไป

ขอขอบคุณแหล่งที่มา :

https://www.comparitech.com/vpn-privacy/the-worlds-most-surveilled-cities/?fbclid=IwAR0Mstk3DU1sKH6Hw6dqiUhdLl1eH4WtmW59kl0KZEXZbP_huTlv5Zvdnis