ประชาสัมพันธ์งานอบรม It’s about introduction to Internet-of-Things for Modern Automation Systems

Share

Loading

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเบื้องต้น ที่จะทำให้คุณรู้จักกับ IoT ในชีวิตประจำวัน การนำไปใช้งานทางธุรกิจ, การออกแบบ, พัฒนา และตัวอย่างการประยุกต์ IoT Applications ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม

วิทยากร

ผศ.ดร.สันติ นุราช Asst.Prof.Dr.Santi Nuratch, Ph.D.

– Department of Control System and Instrumentation Engineering (INC) King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT), THAILAND

– Embedded Computing and Control Laboratory (ECC Lab.)

วัน-เวลา-สถานที่

วันที่ : 7 มีนาคม 2563

เวลา : 10.00 – 17.00 น.

สถานที่ : SYN HUB Co-Innovative Space ชั้น 4 พันธุ์ทิพย์ ประตูน้ำ (BTS พญาไท)

ค่าลงทะเบียน : 290 บาท/ที่นั่ง (ฟรีสัมมนา ค่าลงทะเบียนเป็นค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม)

กรุณาปฏิบัติตามรายละเอียดอย่างเคร่งครัด เพื่อความสะดวกในการเรียน

เนื้อหาการอบรม

Lecture 10.30 – 12.00 น.

– Introduction to Internet-of-Things and technology trends

– Market requirements and example of IoT applications

– Design, development guidelines and development tools

– Software installation and hardware setting (for workshops)

Workshop 13.00 – 17.00 น.

– Development workflow for embedded systems

– Digital inputs, digital outputs and analog inputs

– IoT and automation firmware selection

– Web-based GUI and Client-Server for IoT applications

– IoT and computer-based control and monitoring applications

อุปกรณ์ที่ต้องนำมาในวันสัมมนา

คอมพิวเตอร์ที่ทำงานด้วยระบบปฏิบัติการ Windows 8 หรือ 10

มีพอร์ตยูเอสบี (USB) อย่างน้อย 1 พอร์ต

สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่าน WiFi ได้

ทำการติดตั้งโปรแกรมที่กำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว

โปรแกรมที่ต้องติดตั้งก่อนเข้าสัมมนา

Visual Studio Code : https://github.com/drsanti/shared/blob/master/2020/docs/vscode/install/README.md

MPLAB XC16 C Compiler : https://github.com/drsanti/shared/blob/master/2020/docs/xc16/install/README.md

ecc-pic24-cli : https://github.com/drsanti/shared/blob/master/2020/docs/pic24cli/install/README.md

Node.js : https://github.com/drsanti/shared/blob/master/2020/docs/nodejs/install/README.md

Google Chrome Browser : https://github.com/drsanti/shared/blob/master/2020/docs/chrome/install/README.md

ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมสามารถศึกษาได้จาก https://github.com/drsanti/shared

ลงทะเบียนซื้อบัตรได้ที่ https://bit.ly/2Uz0nFU