สหรัฐฯ ฝึกหุ่นยนต์ AI ให้เรียนรู้การรบจากสมองของ “เกมเมอร์”

Share

Loading

ทีมนักวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI จาก UB (The State University of New York at Buffalo) ได้เริ่มต้นโครงการวิจัยในการเรียนรู้สมองและการเคลื่อนไหวดวงตาของเกมเมอร์ทั้งหมด 25 คนขณะเล่นเกมแนววางแผนการรบที่เรียกว่า Real-time strategy (RTS) และนำข้อมูลที่ได้จากเกมเมอร์เหล่านี้นำไปพัฒนาเพื่อฝึก AI ต่อไป

โดยทางสำนักงานโครงการวิจัยขั้นสูงด้านการป้องกันแห่งสหรัฐอเมริกา (The U.S. Defense Advanced Research Projects Agency – DARPA) ได้มอบเงินทุนจำนวน 316,000 เหรียญสหรัฐ เพื่อใช้สำหรับการศึกษาวิจัยโครงการนี้

‘มนุษย์มีความสามารถในการวางกลยุทธ์ที่ไม่เหมือนใคร ซึ่ง AI ไม่สามารถเรียนรู้จากที่ไหนได้ สิ่งที่เราเห็น AI กระทำนั้นค่อนข้างเป็นสภาวะที่แน่นอน แต่หากต้องมีการพลิกแพลงก็ยังสู้มนุษย์ไม่ได้’ Souma Chowdhury ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านวิศวกรรมเครื่องกลและวิศวกรรมการบินอวกาศ คณะวิชาวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ กล่าว

ขอขอบคุณแหล่งที่มา :

https://www.digitaltrends.com/cool-tech/brain-training-future-swarm-robot-armies/