เปิด “ห้องเรียนอัจฉริยะ” เติมเต็มศักยภาพ Smart City ใน EEC

Share

Loading

เปิด “ห้องเรียนอัจฉริยะ” เติมเต็มศักยภาพ Smart City ใน EEC เร่งปั้นบุคลากรยุคใหม่อย่างน้อยปีแรก 12,000 คน

ในระหว่างที่การผลักดันการลงทุนและการพัฒนาภายในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง อีกด้านหนึ่งก็จำเป็นต้องเร่งพัฒนากำลังคนให้มีศักยภาพรองรับกับอุตสาหกรรมใหม่ที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ หนึ่งในหัวใจสำคัญของ EEC ล่าสุดนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี จึงได้ร่วมมือกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) เปิดห้องเรียนรู้อัจฉริยะ ‘depa-AMATA Smart Classroom’ แห่งแรกอย่างเป็นทางการ เพื่อเป็นศูนย์กลางพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัลรองรับเมืองอัจฉริยะแห่งแรกของไทยในพื้นที่ EEC พร้อมจัดแสดง AMATA SMART City Showcase โชว์ศักยภาพเมืองแห่งอนาคต โดยวางเป้าหมายพัฒนากำลังคนและบุคลากรได้ไม่น้อยกว่า 12,000 คน ในปีแรก

นายวิกรม กรมดิษฐ์ ประธานกรรมการบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า อมตะได้ร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) เปิดห้องเรียนรู้อัจฉริยะ   (depa-AMATA Smart Classroom) และ AMATA SMART City Showcase ซึ่งตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาบุคคลากรให้มีความสามารถรองรับกับอุตสาหกรรมในอนาคต (Future Workforce) และยังเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ซึ่งสนับสนุนแผนการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ซึ่งมีพื้นที่กว่า 43 ตารางกิโลเมตร สู่การเป็นเมืองอัจฉริยะแห่งแรกของประเทศไทยในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

ทั้งนี้ โครงการห้องเรียนรู้อัจฉริยะ ถือเป็นความร่วมมือกับภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรม และจะเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันการพัฒนาทักษะเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและการพัฒนาของพื้นที่ EEC ที่มีความต้องการแรงงานจำนวนมาก โดยเฉพาะในด้านวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีเป้าหมายพัฒนาบุคลากรให้ได้ 100,000 คน ภายใน 2 ปีจากนี้ เริ่มจากปี 2562 คาดว่าจะให้การฝึกอบรมบุคลากรได้ทันที 12,000 คน

นายวิกรม ได้กล่าวว่า  “การเปิดตัวห้องเรียนรู้อัจฉริยะ ถือเป็นการคิกออฟการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และยังเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม AMATA SMART City Showcase ซึ่งเป็นพื้นที่จัดแสดงเทคโนโลยี และนวัตกรรมของอมตะ โดยมีบริษัทชั้นนำเข้าร่วมจัดแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรม อาทิ สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ATSI), Yokohama Urban Solution Alliance (YUSA), Jiangsu Smart City Construction Management, SAAB, Nissan, Delta, Hitachi Lumada Center, NTT Communications, Murata, Macnica, MinebeaMitsume, Huawei, Microsoft และ AMATA B.Grimm Power เป็นต้น”

ขอขอบคุณแหล่งที่มา :

https://www.eeco.or.th/