Police in Bucharest Choose RADWIN to Public Safety

Share

Loading

สวัสดีครับท่านผู้อ่านที่เคารพรัก หลายท่านอาจจะคุ้นเคยผู้เขียนเป็นอย่างดี แต่บางท่านเพิ่งจะมีโชคชะตานำพามาเจอนิตยสารดีๆอย่าง Security System Magazine ผู้เขียนเลยตกกระไดพลอยโจรได้รับอานิสงค์ผลบุญมาพบเจอกับท่านผู้อ่าน ในที่นี้ ผู้เขียนขออนุญาตหยิบประสบการณ์อันน้อยนิดทางด้าวการส่งข้อมูลไร้สายหากเทียบกับหลายๆท่านที่มีอยู่ในวงการมามากกว่าสามสี่สิบปี ตลอดชีวิตการทำงานของผู้เขียนทางด้านการส่งข้อมูลไร้สายมาเพียง 17 ปี ขออนุญาตหยิบยกอะไรดี ๆ มาเล่าสู่กันฟัง

นิตยสารเล่มนี้มุ่งเน้นพันธกิจในการส่งเสริม ผลักดัน และให้ความรู้ในเทคโนโลยีโลกเกือบปัจจุบัน ที่เรากล่าวกันติดปากว่ายุค 4.0 วันนี้ผู้เขียนหยิบยกนำเทคโนโลยีไร้สายจากประเทศที่เคยกล่าวว่า “เรานอนหลับแต่ไม่เคยหลับตา เรามีเทคโนโลยีเป็นตาที่สามเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชนและประเทศ” เรามาดูกันว่าเทคโนโลยีไร้สายที่ว่านี้ไปเกี่ยวข้องกับยุค 4.0 ได้อย่างไร”

ผู้เขียนเคยกล่าวอธิบายความสมาร์ทของอุปกรณ์สัญชาติอิสราเอลยี่ห้อ RADWIN ในเล่มก่อนๆโดยใช้เทคโนโนโลยีอันทันสมัยที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่เรียกว่า “Smart Beam Forming Antenna” สามารถตอบโจทย์กระแสมาแรงของความเป็น 4.0 ในเมืองได้เป็นอย่างดี ที่เรามักกล่าวกันติดปากว่า Smart City

ความเป็น Smart City จำต้องมีส่วนประกอบหลาย ๆ อย่างเข้ารวมอยู่ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการนำข้อมูลข่าวสารดิจิตอลผนวกอาทิเช่น ข้อมูลการจราจร, ขอมูลสภาพอากาศ, ข้อมูลการจอดรถ, ข้อมูลความปลอดภัย เป็นต้นเข้ามารวมการเพื่อให้ใช้เกิดประโยชน์สูงสุด นำไปสู่การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการดำเนินชีวิตของชุมชนและของประชาชน รวมถึงการติดตั้งระบบ Internet Of Things เข้าสู่ในเมือง

ในส่วนของแอพพลิเคชั่นที่นำมาตอบโจทย์ความสมาร์ทของเมืองนั้นสามารถแบ่งออกเป็นสองกลุ่มหลักๆด้วยกัน กลุ่มแรกก็จะเป็นกลุ่มที่มีขนาดของข้อมูลขนาดใหญ่ อาทิเช่น สัญญาณภาพจากกล้องวงจรปิด การใช้ Wi Fi สาธารณะ การเชื่อมต่อและส่งข้อมูลระหว่างโรงเรียน หรือแม้แต่การส่งข้อมูลประกาศหรือโฆษณา เป็นต้น ส่วนกลุ่มที่สองก็จะเป็นจำพวกข้อมูลขนาดเล็กถึงเล็กมาก เช่นการควบคุมระบบไฟบนท้องถนน การควบคุมระบบวัด ระบบการจราจร ซึ่งผู้เขียนเข้าใจว่าผู้อ่านมีความรู้เรื่องความเป็นเมืองอัจฉริยะมากกว่าผู้เขียนเป็นอย่างดี

สำหรับอุปกรณ์ของ RADWIN นั้นจัดเป็นอุปกรณ์ไร้สายนำส่งข้อมูลแอพพลิเคชั่นได้ทุกขนาดตั้งแต่ขนาดความจุต่ำสุดไปถึงขนาดสูงสุด ผู้เขียนจึงหยิบยกตัวอย่างความสำเร็จของการนำส่งข้อมูลไร้สายในระบบเมืองอัจฉริยะมาเล่าสู่กันฟัง ผู้เขียนหยิบยกเรื่องความเป็นอัจฉริยะพื้นฐานที่เมืองไทยจับต้องได้และกำลังดำเนินการกันอย่างแพร่หลายในหน่วบงานภาครัฐ ตำรวจท้องที่หรือระดับภูมิภาค และอีกหลายๆหน่วยงาน นั่นก็คือการเฝ้าระวังความปลอดภัยในเมืองแบบอัจฉริยะ

เรื่องราวความสำเร็จที่นำมาเล่าของการใช้เทคโนโลยีไร้สาย RADWIN ผู้เขียนยกหน่วยงานตำรวจของประเทศโรมาเนีย ประเทศที่มีการก่อการร้ายและอาชญากรรมอันดับต้นของโลก หน่วยงานตำรวจของเมืองโบชาเรสท์จึงเล็งเห็นและได้นำเทคโนโลยีของ RADWIN มาเป็นอุปกรณ์ส่งข้อมูลกล้องวงจรปิด ด้วยความเหนือชั้นของเทคโนโลยี RADWIN ที่สามารถทำงานได้ในลักษณะที่มีสิ่งกีดกวางแนวการส่งสัญญาณ และคุณภาพของระดับสัญญาณเทียบเคียงกับสายไฟเบอร์ได้เลยทีเดียว อีกทั้งยังสามารถติดตั้งได้อย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาอันสั้น ทำให้มีความทันการในการป้องกันและเฝ้าระวังความปลอดภัยได้ภายในระยะเวลากำหนด โดยทำการติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกแยกจราจรเมืองโบชาเรสท์, ตลาดและศูนย์การค้า, รวมถึงบริเวณลานจอดรถทุกจุด

เมื่อสัญญาณกล้องวงจรปิดผ่านระบบไร้สายของ RADWIN วิ่งเข้าสู่จุดควบคุมมอนิเตอร์แบบ real time ของหน่วยงานตำรวจ ทำให้การป้องกันและเฝ้าระวังการก่ออาชญากรรม และก่อการร้ายมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เป็นผลให้สถิติการก่อเหตุลดลงอย่างไม่เคยบันทึกมาก่อน

ด้วยการออกแบบการวางระบบไร้สายของ RADWIN ที่เล็งเห็นจุดบอดของการเดินสายและอุปกรณ์ไร้สายประเภทอื่นๆไม่สามารถเข้าถึงได้ เป็นผลให้การเฝ้าระวังครอบคลุมเมืองได้อย่างทั่วถึงทั้งเมืองในรัศมี 20 กิโลเมตร แม้กระทั่งการส่งสัญญาณการตรวจจับป้ายทะเบียนรถยนต์ (LPR) และตรวจจับอัตลักษณ์ใบหน้าบุคคล (Face recognition) ก็สามารถส่งผ่านอุปกรณ์ของ RADWIN แม้ในขณะที่เกิดการกวนจากสัญญาณภายนอกได้อย่างมี ประสิทธิภาพเทียบเท่าไฟเบอร์ออปติคเลยทีเดียว รวมถึงการทำงานได้เป็นอย่างดีในรูปแบบ None Line of Sight.

RADWIN’s solutions deliver the following benefits:

  • Superb video transmission quality – empowering the Police in Bucharest to zero-in on any suspicious activity and provide a response on the spot.
  • Enabling facial identification and vehicular license plate recognition (LPR) – by providing dedicated bandwidth per camera site.
  • Video camera set-up flexibility – RADWIN’s solutions allow the police to set-up cameras in virtually any location, quickly and easily.
  • Resistance to interference – the Bucharest Police installed dozens of cameras in a 20 KM / 12 Miles area and RADWIN’s radios operate non-stop even in heavy interference.
  • Uninterrupted transmission – RADWIN’s radios transmit video with lowest latency and jitter even in non-line-of-sight environments and extreme weather.

ผลที่ได้รับ

  • ลดการเกิดอาชญากรรมและการก่อการร้ายได้อย่างมีประสิทธิผล
  • ช่วยเติมเต็มความสามารถของเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและช่วยในงานสืบสวนได้เพิ่มมากขึ้น
  • สามารถนำเพิ่มเติมในพื้นที่ที่ไม่สามารถควบคุมดูแลได้ และพื้นที่เหตุการณ์กระทันหัน
  • กล้องวงจรปิดเปรียบเสมือนดวงตาอีกดวงของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
  • สามารถเพิ่มเติมกล้องได้ทุกจุดหากต้องการ ทุกพื้นที่หากต้องการ

Real-time HD Video transmission with RADWIN

ความโดดเด่นไม่แพ้ใครของเทคโนโลยีไร้สาย RADWIN ผู้เขียนเชื่อว่าเป็นสิ่งใหม่
ที่ผู้ใหญ่ในเมืองไทยควรพิจารณาเพื่อนำมาเติมเต็มให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติ
เฉกเช่นตัวอย่างของประเทศที่มีสถิติการก่อการร้ายและอาชญากรรมสูงอย่างโรมาเนีย
นำไปใช้และได้ผลอย่างที่คาดฝันไว้ น่าสนใจครับ ลองพิจารณากันดู

RADWIN Portfolio

RADWIN JET Point-to-Multipoint Series High capacity smart Beamforming radios that deliver up to 750 Mbps per sector.

RADWIN 5000 Point-to-Multipoint Series Radios delivering up to 250 Mbps per sector.

RADWIN 2000 Point-to-Point Series Radios that deliver high capacity of up to 750 Mbps and long range connectivity.

inspire-1

INSPIRE COMMUNICATIONS CO., LTD.
54/159 Moo 8, Phutthamonthon Sai
5 Rd., Bangkrathug, Sam Phran, Nakhon Pathom 73210, Thailand
TEL. (084) 3883221, (085) 4833221
Fax: 02-4827437
Email: sales@inspirecomm.co.th
www.inspirecomm.co.th